Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.1.2011

Priserna på gamla bostäder steg något i huvudstadsregionen under oktober–december

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg priserna på gamla höghus- och radhusbostäder i hela landet med 0,3 procent jämfört med föregående kvartal. Inom huvudstadsregionen steg priserna med 0,7 procent i oktober-december 2010, medan de var oförändrade i övriga Finland. Jämfört med motsvarande period året innan steg priserna i hela landet med 5,4 procent. Inom huvudstadsregionen steg priserna med 6,4 procent och i övriga Finland med 4,5 procent.

Utvecklingen av bostadspriser, index 2005=100

Utvecklingen av bostadspriser, index 2005=100

Under sista kvartalet 2010 var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på gamla aktielägenheter 2 134 euro i hela landet, 3 276 euro i huvudstadsregionen och 1 619 euro i övriga Finland. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över bostadspriser, som bygger på skatteförvaltningens material. De preliminära uppgifterna omfattar omkring två tredjedelar av de affärer som gjorts med gamla höghus- och radhusbostäder.

Priserna på nya höghus- och radhusbostäder steg med 0,7 procent i hela landet jämfört med föregående kvartal. Inom huvudstadsregionen steg priserna med 4,0 procent, medan de i övriga Finland sjönk med 1,0 procent. Jämfört med motsvarande period året innan steg priserna på nya bostäder i hela landet med 9,9 procent. Inom huvudstadsregionen steg priserna med 13,7 procent och i övriga Finland med 7,8 procent. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset på nya bostäder var 3 098 euro i hela landet, 4 245 euro i huvudstadsregionen och 2 686 euro i övriga Finland. Uppgifterna baserar sig på prisuppgifter från de största byggherrarna och fastighetsmäklarna.

Enligt de preliminära uppgifterna steg priserna på gamla höghus- och radhusbostäder med 8,8 procent under hela år 2010 jämfört med året innan i hela landet. Inom huvudstadsregionen steg priserna med 11,4 procent och i övriga Finland med 6,6 procent. År 2010 var det genomsnittliga kvadratmeterpriset i hela landet 2 119 euro, i huvudstadsregionen 3 236 euro och i övriga Finland 1 615 euro. De slutliga uppgifterna om priserna på gamla bostäder för år 2010 publiceras 28.4.2011.

Priserna på nya höghus- och radhus steg med 9,7 procent år 2010 i hela landet. Inom huvudstadsregionen steg priserna med 13,4 procent och i övriga Finland med 7,7 procent jämfört med året innan. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset på nya bostäder var i hela landet 3 029 euro, i huvudstadsregionen 4 077 euro och i övriga landet 2 651 euro.


Källa: Bostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen (09) 1734 3558, Johanna Leivo (09) 1734 3397, asuminen.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 28.1.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. 4:a kvartalet 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2010/04/ashi_2010_04_2011-01-28_tie_001_sv.html