Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.3.2014

Aktiebostadspriserna steg något i februari

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg priserna på gamla höghus- och radhusbostäder i hela landet med 0,5 procent från januari till februari. I huvudstadsregionen steg priserna med 0,7 procent och i övriga Finland med 0,3 procent. Jämfört med motsvarande period året innan var priserna nästan oförändrade i hela landet. I huvudstadsregionen steg priserna med 2,0 procent från februari året innan, medan de i övriga Finland sjönk med 1,7 procent.

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder per månad, index 2010=100

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder per månad, index 2010=100

I februari 2014 var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på gamla aktielägenheter 2 155 euro i hela landet, 3 440 euro i huvudstadsregionen och 1 650 euro i övriga Finland.

När månadsstatistiken över aktiebostadspriser utkommer omfattar den omkring 40 procent av alla bostadsköp för den senaste statistikmånadens del. Månadsuppgifterna revideras under de följande månaderna på så sätt att de slutliga uppgifterna för året utkommer i samband med publiceringen av uppgifter om första kvartalet följande år. Mera information om revidering av uppgifter finns i separata tabeller.


Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 09 1734 3558, Elina Pääkkö 09 1734 3385, asuminen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 28.3.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. februari 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2014/02/ashi_2014_02_2014-03-28_tie_001_sv.html