Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.8.2014

Aktiebostadspriserna sjönk i juli

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter sjönk priserna på gamla höghus- och radhusbostäder i hela landet med 1,6 procent från juni till juli. I huvudstadsregionen sjönk priserna med 1,4 procent och i övriga Finland med 1,7 procent. Jämfört med motsvarande period året innan sjönk priserna i hela landet med 1,4 procent. I huvudstadsregionen var priserna oförändrade jämfört med året innan, medan de i övriga Finland sjönk med 2,6 procent.

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder per månad, index 2010=100

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder per månad, index 2010=100

I juli 2014 var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på en gammal aktielägenhet 2 224 euro i hela landet, 3 545 euro i huvudstadsregionen och 1 706 euro i övriga Finland.

När månadsstatistiken över aktiebostadspriser utkommer omfattar den omkring 40 procent av alla bostadsköp för den senaste statistikmånadens del. Månadsuppgifterna revideras under de följande månaderna på så sätt att de slutliga uppgifterna för året utkommer i samband med publiceringen av uppgifter om första kvartalet följande år. Mera information om revidering av uppgifter finns i separata tabeller.


Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Pääkkö 029 551 3385

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (187,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 28.8.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. juli 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 10.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2014/07/ashi_2014_07_2014-08-28_tie_001_sv.html