Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabeller nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska och på engelska).

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, månadsförändring 1)

Region och statistiksmånad Månadsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 29.02.2016 1:a offentliggörandet
Hela landet 09/2015 -0,6 -0,5 -0,1
10/2015 0,6 1,1 -0,5
11/2015 -0,4 0,1 -0,5
12/2015 0,1 0,2 -0,1
Huvudstadsregionen 09/2015 -0,9 -1,0 0,1
10/2015 1,1 2,3 -1,2
11/2015 -1,1 -0,9 -0,2
12/2015 1,3 1,8 -0,5
Övriga landet 09/2015 -0,4 -0,1 -0,3
10/2015 0,0 0,0 0,0
11/2015 0,3 1,1 -0,8
12/2015 -0,9 -1,3 0,4
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella kvartalsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, årsförändring 1)

Region och statistiksmånad Årsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 29.02.2016 1:a offentliggörandet
Hela landet 09/2015 -0,5 -0,3 -0,2
10/2015 -0,4 -0,1 -0,3
11/2015 0,5 1,1 -0,6
12/2015 0,6 0,6 0,0
Huvudstadsregionen 09/2015 0,6 0,5 0,1
10/2015 0,1 0,7 -0,6
11/2015 1,5 1,7 -0,2
12/2015 2,6 3,1 -0,5
Övriga landet 09/2015 -1,5 -1,0 -0,5
10/2015 -0,9 -0,9 0,0
11/2015 -0,4 0,5 -0,9
12/2015 -1,2 -1,7 0,5
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Martti Korhonen 029 551 3451, Outi Hautamäki 029 551 3472, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 29.2.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. januari 2016, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2016/01/ashi_2016_01_2016-02-29_rev_001_sv.html