Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabeller nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska och på engelska).

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, månadsförändring 1)

Region och statistiksmånad Månadsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 29.8.2016 1:a offentliggörandet
Hela landet 03/2016 -1,1 -0,4 -0,7
04/2016 1,8 2,1 -0,3
05/2016 0,7 0,6 0,1
06/2016 -1,3 -0,6 -0,7
Huvudstadsregionen 03/2016 -1,7 -0,4 -1,3
04/2016 4,3 4,7 -0,4
05/2016 -0,4 -0,4 0,0
06/2016 -1,2 -0,5 -0,7
Övriga landet 03/2016 -0,5 -0,5 0,0
04/2016 -0,5 -0,2 -0,3
05/2016 1,7 1,6 0,1
06/2016 -1,4 -0,6 -0,8
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella månadsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, årsförändring 1)

Region och statistiksmånad Årsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 29.8.2016 1:a offentliggörandet
Hela landet 03/2016 -1,2 -0,2 -1,0
04/2016 1,3 1,7 -0,4
05/2016 0,8 0,8 0,0
06/2016 0,1 0,7 -0,6
Huvudstadsregionen 03/2016 -2,1 -0,2 -1,9
04/2016 3,1 3,3 -0,2
05/2016 2,2 2,3 -0,1
06/2016 1,6 2,4 -0,8
Övriga landet 03/2016 -0,2 -0,2 0,0
04/2016 -0,3 0,3 -0,6
05/2016 -0,5 -0,6 0,1
06/2016 -1,4 -0,8 -0,6
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 29.8.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. juli 2016, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2016/07/ashi_2016_07_2016-08-29_rev_001_sv.html