Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska och engelska).

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, månadsförändring 1)

Region och statistiksmånad Månadsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 28.10.2016 1:a offentliggörandet
Hela landet 05/2016 0,8 0,6 0,2
06/2016 -1,7 -0,6 -1,1
07/2016 0,3 0,1 0,2
08/2016 0,8 0,8 0,0
Huvudstadsregionen 05/2016 -0,3 -0,4 0,1
06/2016 -1,2 -0,5 -0,7
07/2016 -0,4 -0,1 -0,3
08/2016 2,1 1,2 0,9
Övriga landet 05/2016 1,9 1,6 0,3
06/2016 -2,1 -0,6 -1,5
07/2016 1,0 0,3 0,7
08/2016 -0,3 0,4 -0,7
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella månadsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, årsförändring 1)

Region och statistiksmånad Årsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 28.10.2016 1:a offentliggörandet
Hela landet 05/2016 0,9 0,8 0,1
06/2016 -0,2 0,7 -0,9
07/2016 0,0 0,0 0,0
08/2016 0,8 0,8 0,0
Huvudstadsregionen 05/2016 2,2 2,3 -0,1
06/2016 1,6 2,4 -0,8
07/2016 1,6 1,8 -0,2
08/2016 2,2 1,7 0,5
Övriga landet 05/2016 -0,3 -0,6 0,3
06/2016 -1,9 -0,8 -1,1
07/2016 -1,4 -1,6 0,2
08/2016 -0,4 0,1 -0,5
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Revidering av aktiebostäder, kvartalsstatistik, kvartalsförändring 1)

Region och tid Kvartalsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 28.10.2016 1:a offentliggörandet
Hela landet 3/2015 -0,1 0,0 -0,1
4/2015 -0,3 -0,2 -0,1
1/2016 0,2 0,6 -0,4
2/2016 1,1 1,4 -0,3
Huvudstadsregionen 3/2015 0,2 -0,1 0,3
4/2015 0,2 0,4 -0,2
1/2016 0,0 0,5 -0,5
2/2016 1,9 2,3 -0,4
Övriga landet 3/2015 -0,3 0,1 -0,4
4/2015 -0,8 -0,8 0,0
1/2016 0,4 0,7 -0,3
2/2016 0,4 0,6 -0,2
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella kvartalsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Revidering av aktiebostäder, kvartalsstatistik, årsförändring 1)

Region och tid Årsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 28.10.2016 1:a offentliggörandet
Hela landet 3/2015 -0,8 -0,5 -0,3
4/2015 -0,1 0,2 -0,3
1/2016 0,4 0,8 -0,4
2/2016 1,0 1,2 -0,2
Huvudstadsregionen 3/2015 0,1 0,0 0,1
4/2015 1,1 1,4 -0,3
1/2016 0,8 1,3 -0,5
2/2016 2,4 2,6 -0,2
Övriga landet 3/2015 -1,6 -0,8 -0,8
4/2015 -1,3 -0,9 -0,4
1/2016 0,0 0,3 -0,3
2/2016 -0,3 -0,1 -0,2
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 28.10.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. september 2016, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2016/09/ashi_2016_09_2016-10-28_rev_001_sv.html