Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabeller nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska och på engelska).

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, månadsförändring 1)

Region och statistiksmånad Månadsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 28.12.2016 1:a offentliggörandet
Hela landet 07/2016 0,4 0,1 0,3
08/2016 0,9 0,8 0,1
09/2016 -0,6 0,3 -0,9
10/2016 0,7 0,6 0,1
Huvudstadsregionen 07/2016 -0,7 -0,1 -0,6
08/2016 2,1 1,2 0,9
09/2016 -0,2 0,4 -0,6
10/2016 1,2 1,6 -0,4
Övriga landet 07/2016 1,3 0,3 1,0
08/2016 -0,2 0,4 -0,6
09/2016 -1,0 0,2 -1,2
10/2016 0,3 -0,2 0,5
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella månadsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, årsförändring 1)

Region och statistiksmånad Årsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 28.12.2016 1:a offentliggörandet
Hela landet 07/2016 0,1 0,0 0,1
08/2016 0,9 0,8 0,1
09/2016 1,2 2,1 -0,9
10/2016 1,1 1,2 -0,1
Huvudstadsregionen 07/2016 1,4 1,8 -0,4
08/2016 2,0 1,7 0,3
09/2016 2,7 3,5 -0,8
10/2016 2,7 3,2 -0,5
Övriga landet 07/2016 -1,1 -1,6 0,5
08/2016 -0,1 0,1 -0,2
09/2016 -0,1 0,8 -0,9
10/2016 -0,3 -0,6 0,3
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 28.12.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. november 2016, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2016/11/ashi_2016_11_2016-12-28_rev_001_sv.html