Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.1.2017

Aktiebostadspriserna sjönk under fjärde kvartalet

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter sjönk priserna på gamla aktiebostäder i hela landet med 0,4 procent under fjärde kvartalet 2016 jämfört med föregående kvartal. I huvudstadsregionen steg priserna med 0,2 procent, medan de i övriga Finland sjönk med 0,9 procent. Jämfört med motsvarande period år 2015 steg priserna i hela landet med 1,2 procent. I huvudstadsregionen steg priserna med 2,6 procent, medan de i övriga Finland sjönk med 0,1 procent.

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder kvartalvis, index 2010=100

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder kvartalvis, index 2010=100

Under oktober-december var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på gamla aktielägenheter 2 295 euro i hela landet, 3 664 euro i huvudstadsregionen och 1 681 euro i övriga Finland.

Priserna på nya höghus- och radhusbostäder steg med 2,2 procent i hela landet jämfört med föregående kvartal. I huvudstadsregionen steg priserna med 2,4 procent och i övriga Finland med 2,1 procent.

Jämfört med motsvarande period år 2015 steg priserna på nya aktiebostäder i hela landet med 0,1 procent. I huvudstadsregionen steg priserna med 1,5 procent, medan de i övriga Finland sjönk med 0,7 procent. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset på nya aktiebostäder var 3 609 euro i hela landet, 4 688 euro i huvudstadsregionen och 3 228 euro i övriga Finland.

Enligt de preliminära uppgifterna för hela år 2016 steg priserna på gamla höghus- och radhusbostäder med 0,9 procent jämfört med året innan. I huvudstadsregionen steg priserna med 2,1 procent, medan de i övriga Finland sjönk med 0,1 procent. År 2016 var det genomsnittliga kvadratmeterpriset i hela landet 2 299 euro, i huvudstadsregionen 3 633 euro och i övriga Finland 1 701 euro. De slutliga uppgifterna om priserna på gamla bostäder för år 2016 publiceras 2.5.2017.

År 2016 sjönk priserna på nya höghus- och radhusbostäder med 0,4 procent i hela landet. I huvudstadsregionen steg priserna med 0,3 procent medan de i övriga Finland sjönk med 0,8 procent jämfört med året innan. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset på nya bostäder var i hela landet 3 589 euro, i huvudstadsregionen 4 711 euro och i övriga Finland 3 194 euro.

Uppgifterna om priserna på gamla aktiebostäder framgår av Statistikcentralens statistik över bostadspriser, som bygger på skatteförvaltningens material. De preliminära uppgifterna omfattar två tredjedelar av de affärer som gjorts med gamla höghus- och radhusbostäder. Uppgifterna om nya aktiebostäder baserar sig på prisuppgifter från de största byggherrarna och fastighetsmäklarna. Närmare uppgifter om priserna på aktiebostäder i olika områden finns tillgängliga på adressen http://tilastokeskus.fi/til/ashi/tau_sv.html .

Aktiebostadspriserna sjönk i december

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter sjönk priserna på gamla höghus- och radhusbostäder i hela landet med 0,5 procent från november till december. I huvudstadsregionen steg priserna med 0,1 procent, medan de i övriga Finland sjönk med 1,0 procent. Jämfört med december 2015 steg priserna i hela landet med 0,4 procent. I huvudstadsregionen steg priserna med 1,9 procent, medan de i övriga Finland sjönk med 1,0 procent.

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder per månad, index 2010=100

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder per månad, index 2010=100

I december 2016 var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på gamla aktielägenheter 2 242 euro i hela landet, 3 576 euro i huvudstadsregionen och 1 644 euro i övriga Finland.

När månadsstatistiken över priserna på aktiebostäder utkommer omfattar den omkring 50 procent av alla bostadsköp för den senaste statistikmånadens del. Månadsuppgifterna revideras under de följande månaderna på så sätt att de slutliga uppgifterna för året utkommer i samband med publiceringen av uppgifter om första kvartalet följande år. Mera information om revidering av uppgifter finns i separata tabeller.


Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 27.1.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. december 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2016/12/ashi_2016_12_2017-01-27_tie_001_sv.html