Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska och engelska).

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, månadsförändring 1)

Region och statistiksmånad Månadsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 28.7.2017 1:a offentliggörandet
Hela landet 02/2017 0,3 0,3 0,0
03/2017 0,5 0,3 0,2
04/2017 0,8 1,1 -0,3
05/2017 -0,2 0,1 -0,3
Huvudstadsregionen 02/2017 -0,6 0,2 -0,8
03/2017 0,2 -0,3 0,5
04/2017 1,6 2,8 -1,2
05/2017 -0,1 0,9 -1,0
Övriga landet 02/2017 1,2 0,4 0,8
03/2017 0,7 0,9 -0,2
04/2017 0,0 -0,4 0,4
05/2017 -0,2 -0,5 0,3
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella månadsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, årsförändring 1)

Region och statistiksmånad Årsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 28.7.2017 1:a offentliggörandet
Hela landet 02/2017 0,6 0,8 -0,2
03/2017 2,1 1,7 0,4
04/2017 1,2 1,7 -0,5
05/2017 0,2 0,6 -0,4
Huvudstadsregionen 02/2017 2,3 3,4 -1,1
03/2017 4,3 3,6 0,7
04/2017 1,7 3,1 -1,4
05/2017 1,8 3,1 -1,3
Övriga landet 02/2017 -1,0 -1,5 0,5
03/2017 0,1 -0,1 0,2
04/2017 0,7 0,4 0,3
05/2017 -1,2 -1,7 0,5
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Revidering av aktiebostäder, kvartalsstatistik, kvartalsförändring 1)

Region och tid Kvartalsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 28.07.2017 1:a offentliggörandet
Hela landet 2/2016 1,1 1,4 -0,3
3/2016 0,2 0,4 -0,2
4/2016 -0,6 -0,4 -0,2
1/2017 0,1 -0,3 0,4
Huvudstadsregionen 2/2016 1,9 2,3 -0,4
3/2016 0,4 0,6 -0,2
4/2016 0,3 0,2 0,1
1/2017 0,1 -0,1 0,2
Övriga landet 2/2016 0,4 0,6 -0,2
3/2016 0,1 0,1 0,0
4/2016 -1,3 -0,9 -0,4
1/2017 0,0 -0,5 0,5
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella kvartalsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Revidering av aktiebostäder, kvartalsstatistik, årsförändring 1)

Region och tid Årsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 28.7.2017 1:a offentliggörandet
Hela landet 2/2016 0,9 1,2 -0,3
3/2016 1,2 1,4 -0,2
4/2016 0,9 1,2 -0,3
1/2017 0,8 0,4 0,4
Huvudstadsregionen 2/2016 2,4 2,6 -0,2
3/2016 2,5 2,8 -0,3
4/2016 2,6 2,6 0,0
1/2017 2,7 2,5 0,2
Övriga landet 2/2016 -0,4 -0,1 -0,3
3/2016 0,0 0,2 -0,2
4/2016 -0,6 -0,1 -0,5
1/2017 -0,9 -1,4 0,5
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 28.7.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. juni 2017, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2017/06/ashi_2017_06_2017-07-28_rev_001_sv.html