Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.11.2018

Stegringen av priserna på gamla aktiebostäder har jämnats ut i Helsingfors

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter sjönk priserna från september till oktober med 1,3 procent i huvudstadsregionen och med 0,8 procent i övriga Finland. I Helsingfors och Uleåborg var priserna nästan oförändrade. I Tammerfors och Åbo steg priserna med över 3 procent. I Esbo sjönk priserna med 3,7 procent och i Vanda med 2,3 procent.

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder per månad, index 2015=100

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder per månad, index 2015=100

Jämfört med motsvarande period året innan steg priserna i huvudstadsregionen med 3 procent och sjönk på annat håll i Finland med 2 procent. Mest steg priserna i Tammerfors, med omkring 7 procent, och i Helsingfors, med 4 procent.

I oktober 2018 var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på gamla aktielägenheter 3 625 euro i huvudstadsregionen och 1 631 euro i övriga Finland. I Helsingfors var det genomsnittliga kvadratmeterpriser 4 195 euro och i Uleåborg 1 801 euro.

Statistikcentralen känner till 48 217 köp av gamla aktielägenheter i hela landet under januari–oktober. I huvudstadsregionen är antalet köp 13 895 och på annat håll i landet 34 003. I fjol kände Statistikcentralen till 48 992 köp i hela landet under motsvarande period. Inom huvudstadsregionen var antalet köp 14 398 och i övriga Finland 34 594 köp.

När månadsstatistiken över priserna på aktiebostäder utkommer omfattar den omkring 50 procent av alla bostadsköp för den senaste statistikmånadens del. Månadsuppgifterna revideras under de följande månaderna på så sätt att de slutliga uppgifterna för året utkommer i samband med publiceringen av uppgifter om första kvartalet följande år. Mera information om revidering av uppgifter finns i separata tabeller. Det är inte att rekommendera att använda den senaste månadens antal köp för att beskriva köpaktiviteten.


Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 28.11.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. oktober 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2018/10/ashi_2018_10_2018-11-28_tie_001_sv.html