Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska och engelska).

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, månadsförändring 1)

Region och statistiksmånad Månadsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 3.5.2019 1:a offentliggörandet
Hela landet 11/2018 0,6 0,7 -0,1
12/2018 -0,4 0,0 -0,4
01/2019 -1,4 -2,6 1,2
02/2019 2,0 2,0 0,0
Huvudstadsregionen 11/2018 1,2 1,5 -0,3
12/2018 -0,1 -0,2 0,1
01/2019 -1,4 -1,9 0,5
02/2019 1,4 1,7 -0,3
Övriga landet 11/2018 0,1 -0,2 0,3
12/2018 -0,7 0,2 -0,9
01/2019 -1,4 -3,3 1,9
02/2019 2,6 2,4 0,2
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella månadsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, årsförändring 1)

Region och statistiksmånad Årsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 3.5.2019 1:a offentliggörandet
Hela landet 11/2018 1,1 1,0 0,1
12/2018 0,8 1,2 -0,4
01/2019 0,2 -0,6 0,8
02/2019 1,4 1,4 0,0
Huvudstadsregionen 11/2018 3,1 3,0 0,1
12/2018 2,8 2,7 0,1
01/2019 1,7 1,1 0,6
02/2019 2,4 2,5 -0,1
Övriga landet 11/2018 -0,9 -0,9 0,0
12/2018 -1,3 -0,3 -1,0
01/2019 -1,3 -2,4 1,1
02/2019 0,3 0,3 0,0
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Revidering av aktiebostäder, kvartalsstatistik, kvartalsförändring 1)

Region och tid Kvartalsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 3.5.2019 1:a offentliggörandet
Hela landet 1/2018 -0,4 -0,4 0,0
2/2018 2,0 1,8 0,2
3/2018 -0,8 -0,6 -0,2
4/2018 -0,1 -0,1 0,0
Huvudstadsregionen 1/2018 0,3 0,2 0,1
2/2018 2,3 1,8 0,5
3/2018 -0,8 -0,8 0,0
4/2018 0,6 0,3 0,3
Övriga landet 1/2018 -1,1 -1,0 -0,1
2/2018 1,8 1,8 0,0
3/2018 -0,8 -0,4 -0,4
4/2018 -0,7 -0,4 -0,3
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella kvartalsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Revidering av aktiebostäder, kvartalsstatistik, årsförändring 1)

Region och tid Årsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 3.5.2019 1:a offentliggörandet
Hela landet 1/2018 0,0 0,0 0,0
2/2018 1,0 0,8 0,2
3/2018 0,5 0,7 -0,2
4/2018 0,8 0,8 0,0
Huvudstadsregionen 1/2018 2,2 2,1 0,1
2/2018 3,2 2,7 0,5
3/2018 2,1 2,2 -0,1
4/2018 2,3 2,2 0,1
Övriga landet 1/2018 -2,0 -1,9 -0,1
2/2018 -1,0 -0,9 -0,1
3/2018 -1,1 -0,7 -0,4
4/2018 -0,8 -0,6 -0,2
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 3.5.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. mars 2019, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2019/03/ashi_2019_03_2019-05-03_rev_001_sv.html