Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Aktiebostadspriser 2021, mars

Aktiebostadspriser 2019, maj

2019
maj
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik