Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.8.2019

Priserna på gamla aktiebostäder steg på årsnivå i huvudstadsregionen och sjönk i övriga Finland

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg priserna på gamla aktiebostäder med 2,1 procent i huvudstadsregionen och sjönk på annat håll i landet med 2,8 procent jämfört med juli 2018.

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder per månad, index 2015=100, Figuren har korrigerats 29.8.2019.

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder per månad, index 2015=100, Figuren har korrigerats 29.8.2019.

Jämfört med juni sjönk priserna i huvudstadsregionen med 1,7 procent och på annat håll i Finland med 1,5 procent.

När det gäller de största städerna steg priserna på gamla aktiebostäder klart bara i Helsingfors jämfört med motsvarande period året innan. I Esbo och Vanda var priserna på fjolårets nivå. I övriga stora städer har priserna enligt preliminära uppgifter sjunkit från året innan.

De preliminära uppgifterna omfattar i genomsnitt hälften av de slutliga köp som gjorts med gamla höghus- och radhusbostäder. Särskilt när det gäller sommarmånaderna är antalet köp i den nyaste publiceringen av månadsstatistiken eventuellt lägre än vanligt och kan preciseras under de kommande månaderna. Det är också skäl att granska prisutvecklingen under en längre period än en månad.

Statistikcentralen känner till 31 902 köp av gamla aktielägenheter i hela landet under januari-juli, vilket är på samma nivå som året innan. När det gäller huvudstadsregionen känner Statistikcentralen till 4,2 procent fler köp än under motsvarande period året innan. När det gäller övriga Finland känner man till 1,6 procent färre köp än året innan (Tabellbilaga 1).

Priser på gamla aktiebostäder, juli 2019 1)

Region Kvadratmeterpris, EUR/m² Index 2015=100 Månadsförändring av indexet, % Årsförändring av indexet, %
Hela landet 2 132 102,6 -1,6 -0,4
Huvudstadsregionen 3 709 110,2 -1,7 2,1
Övriga Finland (hela landet-huvudstadsregionen) 1 660 95,8 -1,5 -2,8
Kranskommuner 2) 2 065 96,2 -3,1 -1,9
Helsingfors 4 279 114,0 -1,5 3,1
Esbo-Grankulla 3 399 104,1 -2,7 0,3
Vanda 2 720 104,5 -0,5 0,6
Tammerfors 2 345 103,1 -4,7 -3,8
Åbo 2 079 106,2 -3,0 -4,3
Uleåborg 1 937 96,8 -4,0 -4,9
1) Preliminära uppgift
2) Kranskommuner = Hyvinge, Träskända, Kervo, Kyrkslätt, Nurmijärvi, Riihimäki, Sibbo, Tusby och Vichtis

När månadsstatistiken över priserna på aktiebostäder utkommer omfattar den omkring 50 procent av alla bostadsköp för den senaste statistikmånadens del. Månadsuppgifterna revideras under de följande månaderna på så sätt att de slutliga uppgifterna för året utkommer i samband med publiceringen av uppgifter om första kvartalet följande år. Mera information om revidering av uppgifter finns i separata tabeller. Det är inte rekommenderat att använda den senaste månadens antal köp för att beskriva köpaktiviteten.


Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (217,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 28.8.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. juli 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2019/07/ashi_2019_07_2019-08-28_tie_001_sv.html