Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 31.1.2020

Priserna på nya aktiebostäder stigit mest i Esbo, minst i Vanda jämtfört med år 2015

Priserna på nya aktiebostäder steg i fjol med 1,9 procent från år 2018. I huvudstadsregionen steg priserna med omkring 3 procent och i övriga Finland med något under en procent. Uppgifterna framgår av den förnyade prisstatistiken över nya aktiebostäder.

Utvecklingen av priserna på nya aktiebostäder efter kvartal, index 2015=100

Utvecklingen av priserna på nya aktiebostäder efter kvartal, index 2015=100

Under sista kvartalet år 2019 steg priserna i huvudstadsregionen med 5,7 procent och i övriga Finland med 2,4 procent från motsvarande period år 2018. Jämfört med tredje kvartalet steg de i huvudstadsregionen med 2,1 procent och var oförändrade i övriga Finland.

Jämfört med år 2015 har priserna på nya bostadsobjekt stigit i hela landet med i genomsnitt något över 10 procent. Av de stora städerna har priserna stigit framför allt i Esbo, med 17 procent. I Helsingfors, Tammerfors och Åbo har priserna stigit med 10–15 procent. I Vanda har prisutvecklingen varit nästan oförändrad.

Utvecklingen av priserna på nya aktiebostäder efter kvartal i stora städer, index 2015=100

Utvecklingen av priserna på nya aktiebostäder efter kvartal i stora städer, index 2015=100

Det genomsnittliga kvadratmeterpriset på en ny tvårumslägenhet i ett flervåningshus på egen tomt var år 2019 i Helsingfors 7 452 euro, i Tammerfors 4 769 euro och i Åbo 4 992 euro. Kvadratmeterpriset på en tvårumslägenhet på en arrendetomt i Helsingfors var 6 044 euro, i Tammerfors 4 334 euro och i Åbo 3 978 euro.

Priser på nya aktiebostäder, 2019

Region Index 2015=100 Årsförändring av indexet, % Kvadratmeterpris, EUR/m² på en ny tvårumslägenhet i ett flervåningshus på egen tomt Kvadratmeterpris, EUR/m² på en ny tvårumslägenhet i ett flervåningshus på arrendetomt
Hela landet 110,5 1,9 5 096 4 327
Huvudstadsregionen 111,6 3,1 6 517 5 213
Övriga Finland (hela landet-huvudstadsregionen) 109,6 0,7 4 197 3 842
Helsinfors 113,6 6,1 7 452 6 044
Esbo-Grankulla 117,6 2,2 6 185 4 916
Vanda 102,1 -0,6 4 896 4 049
Tammerfors 115,1 1,5 4 769 4 334
Åbo 111,0 0,6 4 992 3 978
Jyväskylä 110,5 1,3 4 182 .
Uleåborg 109,5 -3,5 3 909 3 345
.= mindre än 20 transaktioner

Uppgifterna om nya aktiebostäder baserar sig på prisuppgifter från de största byggherrarna och fastighetsmäklarna. Mera information om ändringarna i statistiken över nya aktiebostäder och om resultaten finns i bloggen och artikeln i Tieto & trendit (på finska) som utkommer 31.1.2020 samt i avsnittet Ändringar i denna statistik. Närmare uppgifter om priserna på aktiebostäder i olika områden finns tillgängliga på adressen stat.fi/til/ashi/tau_sv.html.

Prisuppgifter för gamla aktiebostäder publiceras tillsvidare inte .


Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Elina Vuorio 029 551 3385, Johanna Vuorio 029 551 3012, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (190,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 31.1.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. december 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2019/12/ashi_2019_12_2020-01-31_tie_001_sv.html