Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska och engelska).

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, månadsförändring 1)

Region och statistiksmånad Månadsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 31.3.2020 1:a offentliggörandet
Hela landet 06/2019 0,4 0,1 0,3
07/2019 -1,2 -1,6 0,4
08/2019 -0,3 -0,3 0,0
09/2019 -1,0 -0,4 -0,6
Huvudstadsregionen 06/2019 0,7 1,0 -0,3
07/2019 -1,3 -1,7 0,4
08/2019 -0,3 0,5 -0,8
09/2019 -1,6 -1,5 -0,1
Övriga landet 06/2019 0,2 -0,8 1,0
07/2019 -1,1 -1,5 0,4
08/2019 -0,3 -1,1 0,8
09/2019 -0,3 0,7 -1,0
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella månadsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, årsförändring 1)

Region och statistiksmånad Årsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 31.3.2020 1:a offentliggörandet
Hela landet 062019 1,8 0,6 1,2
07/2019 0,9 -0,4 1,3
08/2019 1,3 0,3 1,0
09/2019 -0,4 -0,7 0,3
Huvudstadsregionen 06/2019 2,9 2,2 0,7
07/2019 2,9 2,1 0,8
08/2019 2,9 2,2 0,7
09/2019 0,3 -0,3 0,6
Övriga landet 06/2019 0,7 -1,1 1,8
07/2019 -1,1 -2,8 1,7
08/2019 -0,2 -1,7 1,5
092019 -1,1 -1,1 0,0
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Revidering av aktiebostäder, kvartalsstatistik, kvartalsförändring 1)

Region och tid Kvartalsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 31.3.2020 1:a offentliggörandet
Hela landet 1/2019 0,5 -0,6 1,1
2/2019 1,4 1,4 0,0
3/2019 -0,8 -0,6 -0,2
Huvudstadsregionen 1/2019 1,2 -0,6 1,8
2/2019 1,5 2,0 -0,5
3/2019 -0,8 -1,0 0,2
Övriga landet 1/2019 -0,1 -0,6 0,5
2/2019 1,3 0,8 0,5
3/2019 -0,7 -0,3 -0,4
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella kvartalsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Revidering av aktiebostäder, kvartalsstatistik, årsförändring 1)

Region och tid Årsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 31.3.2020 1:a offentliggörandet
Hela landet 1/2019 1,7 0,6 1,1
2/2019 1,1 0,1 1,0
3/2019 1,1 0,4 0,7
Huvudstadsregionen 1/2019 3,2 1,5 1,7
2/2019 2,4 1,6 0,8
3/2019 2,5 1,5 1,0
Övriga landet 1/2019 0,2 -0,2 0,4
2/2019 -0,2 -1,3 1,1
3/2019 -0,2 -0,8 0,6
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 31.3.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. februari 2020, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2020/02/ashi_2020_02_2020-03-31_rev_001_sv.html