Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska och engelska).

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, månadsförändring 1)

Region och statistiksmånad Månadsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 31.7.2020 1:a offentliggörandet
Hela landet 02/2020 1,3 0,5 0,8
03/2020 -0,4 -0,3 -0,1
04/2020 0,5 0,1 0,4
05/2020 -0,8 -0,4 -0,4
Huvudstadsregionen 02/2020 0,8 -0,4 1,2
03/2020 -0,1 0,0 -0,1
04/2020 1,3 0,6 0,7
05/2020 -0,3 -0,1 -0,2
Övriga landet 02/2020 1,9 1,3 0,6
03/2020 -0,8 -0,6 -0,2
04/2020 -0,2 -0,4 0,2
05/2020 -1,2 -0,7 -0,5
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella månadsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, årsförändring 1)

Region och statistiksmånad Årsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 31.7.2020 1:a offentliggörandet
Hela landet 02/2020 0,2 -0,7 0,9
03/2020 0,1 0,2 -0,1
04/2020 0,0 -0,2 0,2
05/2020 -1,2 -1,1 -0,1
Huvudstadsregionen 02/2020 1,1 -0,7 1,8
03//2020 1,3 1,3 0,0
04/2020 2,2 1,9 0,3
05/2020 1,4 1,4 0,0
Övriga landet 02/2020 -0,7 -0,8 0,1
03/2020 -1,0 -0,8 -0,2
04/2020 -2,3 -2,2 -0,1
05/2020 -3,8 -3,5 -0,3
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Revidering av aktiebostäder, kvartalsstatistik, kvartalsförändring 1)

Region och tid Kvartalsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 31.7.2020 1:a offentliggörandet
Hela landet 2/2019 1,5 1,4 0,1
3/2019 -0,9 -0,6 -0,3
4/2019 -1,3 -1,5 0,2
1/2020 1,4 1,4 0,0
Huvudstadsregionen 2/2019 1,6 2,0 -0,4
3/2019 -0,8 -1,0 0,2
4/2019 -0,2 -0,3 0,1
1/2020 1,5 1,4 0,1
Övriga landet 2/2019 1,4 0,8 0,6
3/2019 -0,9 -0,3 -0,6
4/2019 -2,4 -2,6 0,2
1/2020 1,2 1,3 -0,1
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella kvartalsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Revidering av aktiebostäder, kvartalsstatistik, årsförändring 1)

Region och tid Årsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 31.7.2020 1:a offentliggörandet
Hela landet 2/2019 0,9 0,1 0,8
3/2019 0,8 0,4 0,4
4/2019 -0,5 -0,3 -0,2
1/2020 0,7 0,7 0,0
Huvudstadsregionen 2/2019 2,4 1,6 0,8
3/2019 2,4 1,5 0,9
4/2019 1,6 1,6 0,0
1/2020 2,1 2,0 0,1
Övriga landet 2/2019 -0,6 -1,3 0,7
3/2019 -0,8 -0,8 0,0
4/2019 -2,5 -2,2 -0,3
1/2020 -0,8 -0,7 -0,1
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 31.7.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. juni 2020, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2020/06/ashi_2020_06_2020-07-31_rev_001_sv.html