Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.9.2007

Bostadsaktiebolagens skötselkostnader steg under året 2006

Korrigering till offentliggörandet av 27.9.2007. Uppgifterna om statistik över bostadssamfundens ekonomi gällande åren 2004-2006 har korrigerats 30.10.2008. De korrigerade punkterna är markerade med rött. Mer om korrigeringarna.

År 2006 uppgick bostadsaktiebolagens skötselkostnader till i genomsnitt 2,83 euro per lägenhetskvadratmeter per månad, dvs. en ökning med 6,8 procent från året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över bostadssamfundens ekonomi.

När det gäller flervåningshus var skötselkostnaderna för bostadsaktiebolag i genomsnitt 3,25 euro, dvs. en ökning med 6,9 procent från året innan. Reparationerna steg under året mest, 14 procent. Den relativt största andelen av skötselkostnaderna, 25 procent, utgjordes av uppvärmningskostnader. Andelen reparationskostnader av skötselkostnaderna var 21 procent och andelen kostnader för vattenanvändning 9 procent.

Aravahyreshusens skötselkostnader uppgick år 2006 till 4,03 euro per lägenhetskvadratmeter per månad. Skötselkostnaderna var högst inom huvudstadsregionen, 4,79 euro, och lägst i Norra Finland, 3,53 euro.

Skötselkostnader för bostadsaktiebolag i flervåningshus 2005-2006, cent/lägenhetskvadratmeter m2/månad

Källa: Statistik över bostadssamfundens ekonomi 2006. Statistikcentralen

Förfrågningar: Martti Korhonen (09) 1734 3451, Tanja Huovinen (09) 1734 3632, asuminen.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Senast uppdaterad 30.10.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bostadsaktiebolagens ekonomi [e-publikation].
2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asyta/2006/asyta_2006_2007-09-27_tie_001_sv.html