Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

5. Förtjänstnivåindex 2005=100 efter näringsgren (TOL 2008)

  2008/4 2008 2009/1 2009/2 2009/3 2009/4 2009 2010/1
Näringsgren                
A Jordbruk och skuksbruk 111,7 110,2 112,7 114,5 115,2 116,2 114,7 116,8
Timavlönade 109,2 108,8 112,1 116,8 119,1 118,4 116,6 119,2
Månadsavlönade 112,9 110,8 113,0 113,4 113,3 115,1 113,7 115,6
C Tillverkning 114,8 111,2 113,7 114,5 115,1 116,1 114,9 116,3
Timavlönade 114,6 110,8 113,3 114,0 114,6 115,9 114,5 115,7
Månadsavlönade 115,1 111,8 114,1 115,2 115,7 116,3 115,3 117,0
10-11 Livsmedels- och dryckerframställning 115,5 112,5 115,5 118,9 119,5 120,3 118,6 120,5
Timavlönade 115,1 112,0 114,4 117,2 118,5 119,2 117,3 119,4
Månadsavlönade 115,8 112,9 116,5 120,4 120,5 121,3 119,7 121,5
13-15 Tekstilvaru- kläder och läderindustri 115,5 112,0 114,2 116,2 117,3 117,5 116,3 117,8
Timavlönade 115,6 111,8 114,1 115,9 117,0 117,2 116,1 117,5
Månadsavlönade 115,3 112,6 114,7 117,0 118,1 118,2 117,0 118,5
16 Tillverkning av trä 116,8 113,4 115,3 115,8 117,1 117,7 116,5 118,4
Timavlönade 116,3 112,4 114,4 114,8 116,2 116,6 115,5 117,3
Månadsavlönade 118,0 116,0 117,6 118,5 119,4 120,3 118,9 121,2
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 112,6 110,9 112,8 114,8 115,3 115,8 114,7 116,1
Timavlönade 111,6 109,8 111,6 113,8 114,2 114,6 113,5 114,9
Månadsavlönade 114,7 113,2 115,3 117,0 117,5 118,2 117,0 118,6
19-22 Kemisk industri 115,5 111,9 114,4 115,8 117,5 117,4 116,3 117,7
Timavlönade 116,1 112,0 114,3 114,3 115,8 115,8 115,1 116,2
Månadsavlönade 114,8 111,7 114,6 117,6 119,5 119,3 117,8 119,6
23 Tillverkning av mineralprodukter 117,8 115,3 118,3 121,4 121,8 122,4 121,0 122,7
Timavlönade 118,4 115,9 119,9 123,8 123,8 123,8 122,8 124,2
Månadsavlönade 116,3 113,8 114,2 115,1 116,5 118,7 116,1 119,0
24-30 Metallindustri 114,7 110,5 113,0 112,9 113,2 114,5 113,4 114,6
Timavlönade 114,6 109,9 112,7 112,2 112,5 114,7 113,0 113,9
Månadsavlönade 114,8 111,0 113,2 113,5 113,8 114,3 113,7 115,2
24 Metalframställning timavlönade 113,6 109,1 111,0 109,8 110,9 114,0 111,4 113,1
25 Metalvarorpr. timavlönade 116,6 111,7 114,8 114,5 115,2 117,8 115,6 116,9
26-27 Elektronik och elprodukt. timavlönade 114,2 109,3 112,4 111,9 111,9 113,9 112,5 113,0
28-30 Maskiner och transprortmedel timavl. 114,5 109,9 112,7 112,3 112,4 114,4 112,9 113,6
31 Tillverkning av möbler 111,2 108,7 111,0 112,5 114,3 115,7 113,4 116,0
Timavlönade 110,3 108,0 110,0 111,6 113,6 115,1 112,5 115,3
Månadsavlönade 115,8 112,2 116,6 117,3 118,1 119,2 117,8 119,9
D El- gas- och värme försörjning 114,6 111,4 115,2 115,2 115,2 118,5 116,1 119,0
Timavlönade 111,2 109,3 111,1 111,0 111,1 114,5 111,9 114,9
Månadsavlönade 116,1 112,4 117,1 117,1 117,1 120,3 117,9 120,9
E Vattenförsöjn. och avfall 118,0 116,4 120,9 122,1 122,0 123,7 122,2 124,2
Timavlönade 111,3 109,1 111,2 111,8 112,9 114,7 112,6 115,5
Månadsavlönade 118,8 117,2 122,0 123,2 123,0 124,7 123,2 125,2
F Byggverksamhet 116,5 114,1 117,8 120,3 120,2 121,2 119,9 121,5
Timavlönade 115,8 113,7 117,6 120,2 119,5 120,8 119,5 121,0
Månadsavlönade 118,0 115,0 118,2 120,3 121,6 122,4 120,6 122,6
G Handel 113,6 111,7 112,9 114,9 115,8 115,9 114,9 116,3
Timavlönade 112,4 110,7 112,9 113,4 113,6 114,3 113,6 115,0
Månadsavlönade 113,6 111,7 112,9 115,0 115,9 115,9 114,9 116,3
45 Motorfordonshandel och service 112,7 110,9 112,7 112,7 112,7 113,1 112,8 113,7
Timavlönade 112,4 110,7 112,9 113,4 113,6 114,3 113,6 115,0
Månadsavlönade 112,8 110,9 112,6 112,5 112,4 112,7 112,5 113,3
46-47 Parti och detaljhandel 113,7 111,8 113,0 115,3 116,4 116,4 115,3 116,7
H Transport och magasinering 115,7 112,9 117,7 119,7 120,1 122,1 119,9 122,6
Timavlönade 115,0 112,8 118,1 120,5 120,6 122,4 120,4 122,9
Månadsavlönade 116,5 113,0 117,4 118,9 119,5 121,8 119,4 122,3
49-51 Transport 115,6 112,9 117,9 119,5 119,9 122,0 119,8 122,4
Timavlönade 114,6 112,9 118,3 120,3 120,5 122,5 120,4 122,9
Månadsavlönade 116,8 112,9 117,4 118,4 119,3 121,3 119,1 121,9
52 Magasinering och stödtj. till transport 114,8 112,3 117,1 121,2 120,8 123,2 120,6 123,8
Timavlönade 117,4 116,9 124,3 135,5 132,5 132,5 131,2 133,8
Månadsavlönade 114,2 111,2 115,5 118,0 118,2 121,2 118,2 121,5
I Hotell och restaurang 112,7 109,6 112,3 112,1 112,6 114,1 112,8 114,4
J Information och kommunikation 114,9 111,0 114,8 114,9 115,1 117,9 115,7 118,5
61 Telekommunikation 117,3 111,3 117,9 118,1 119,1 120,9 119,0 121,2
Timavlönade 121,4 114,1 120,7 120,4 121,9 124,2 121,8 124,6
Månadsavlönade 116,6 110,8 117,4 117,8 118,6 120,3 118,5 120,6
62-63 IT- och informationstjänster 115,5 111,9 115,2 114,9 114,6 117,5 115,5 118,4
K Finans- och försäkringsverksamhet 120,6 115,9 119,8 120,9 121,5 122,3 121,1 123,4
64,66 Finansförmedling 122,1 117,1 120,5 121,1 121,8 122,6 121,5 123,6
65 Försäkring 115,4 111,7 117,3 120,0 120,5 121,4 119,8 122,4
L Fastighetsverksamhet 118,0 115,0 118,1 121,5 123,4 124,2 121,8 124,5
M Juridik, ekonomi och vetenskap 114,3 111,5 114,4 116,3 117,4 118,5 116,7 119,4
69-70 Juridisk och ekon. konsultverksamhet 115,7 113,1 115,5 118,4 120,1 120,9 118,7 121,8
71-72 Teknisk service, forskning och utveckling 114,6 111,6 114,8 116,8 117,9 119,0 117,1 119,8
N Uthyrning, fastighetstj. och andra företagstj. 114,4 112,5 114,5 116,5 117,4 118,6 116,7 119,1
Timavlönade 113,4 111,6 113,8 116,3 117,5 118,4 116,5 118,9
Månadsavlönade 114,9 113,0 114,8 116,5 117,3 118,7 116,8 119,2
O Offentlig förvaltning, försvar 116,7 113,4 117,2 118,4 118,9 121,1 118,9 121,7
841 Offentlig förvaltning 116,9 113,9 117,3 118,3 119,1 121,3 119,0 122,0
842 Offentliga tjänster 116,8 113,1 117,3 118,5 118,6 121,0 118,9 121,6
P Utbildning 116,2 113,4 116,4 117,3 118,1 120,0 117,9 120,6
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 115,0 112,6 115,0 115,4 116,6 118,7 116,4 119,5
86 Hälso- och sjukvård 115,6 113,7 115,6 116,0 117,1 119,0 116,9 120,0
87-88 Sociala tjänster 114,1 111,1 114,2 114,6 116,0 118,2 115,7 118,8
R Kultur, nöje och fritid 112,1 109,9 112,1 112,8 113,5 115,4 113,5 116,3
S Annan serviceverksamhet 115,4 111,9 115,6 116,3 117,5 119,6 117,2 119,8
9491 Religiösa samfundt 115,7 112,9 116,0 116,2 117,6 120,1 117,5 120,4

Källa: Förtjänstnivåindex 2010, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Harri Nummila (09) 1734 3235, Pekka Haapala (09) 1734 3460, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 28.5.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 1:a kvartalet 2010, 5. Förtjänstnivåindex 2005=100 efter näringsgren (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2010/01/ati_2010_01_2010-05-28_tau_005_sv.html