Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

8. Index för ordinarie förtjänst, procentuella föränringar

  2008/4 2008 2009/1 2009/2 2009/3 2009/4 2009 2010/1
Näringsgren Förändring                
Total Årsförändring 5,5 5,7 4,8 4,7 4,5 3,1 4,2 3,3
Kvartalsförändring 2,6 . 0,2 1,0 0,6 1,2 . 0,4
Män Årsförändring 5,2 5,4 4,7 4,6 4,3 2,6 4,1 2,8
Kvartalsförändring 2,8 . 0,2 1,0 0,3 1,1 . 0,4
Kvinnor Årsförändring 5,6 5,9 4,7 4,5 4,4 3,4 4,2 3,7
Kvartalsförändring 2,4 . 0,2 1,0 0,8 1,3 . 0,5
Timlönade Årsförändring 4,8 5,0 4,7 5,1 4,8 3,0 4,4 2,7
Kvartalsförändring 3,0 . 0,3 1,2 0,3 1,2 . 0,0
Månadslönade Årsförändring 5,7 5,9 4,8 4,6 4,4 3,1 4,2 3,4
Kvartalsförändring 2,5 . 0,2 1,0 0,7 1,2 . 0,5
Central government Årsförändring 7,7 7,5 6,7 5,8 4,8 3,8 5,2 3,6
Kvartalsförändring 3,1 . 0,6 1,1 -0,0 2,1 . 0,4
Municipalities Årsförändring 5,8 6,5 3,9 3,2 3,4 3,4 3,5 4,1
Kvartalsförändring 1,7 . 0,1 0,6 1,1 1,6 . 0,8
Private Årsförändring 5,1 5,3 4,8 5,0 4,8 2,9 4,4 3,0
Kvartalsförändring 2,8 . 0,3 1,2 0,5 1,0 . 0,3
Others Årsförändring 5,4 5,3 4,5 4,5 4,1 3,2 4,1 3,5
Kvartalsförändring 2,7 . -0,0 0,5 0,9 1,8 . 0,2
C Tillverkning Årsförändring 4,7 4,6 4,5 5,0 4,7 1,8 4,0 2,3
Kvartalsförändring 3,8 . -0,3 0,7 0,5 0,9 . 0,2
F Byggverksamhet Årsförändring 5,1 5,9 4,9 5,8 5,5 4,2 5,1 3,2
Kvartalsförändring 2,2 . 1,2 2,1 -0,1 0,9 . 0,2
G Handel Årsförändring 5,0 6,0 4,4 3,7 3,1 2,5 3,4 3,0
Kvartalsförändring 0,5 . -0,1 1,8 0,8 0,0 . 0,3
H Transport och magasinering Årsförändring 6,0 6,1 6,1 6,5 6,5 5,5 6,2 4,1
Kvartalsförändring 2,7 . 1,7 1,7 0,3 1,7 . 0,4
I Hotell och restaurang Årsförändring 5,3 5,1 4,4 3,5 2,5 1,3 2,9 1,8
Kvartalsförändring 2,5 . -0,3 -0,2 0,5 1,3 . 0,3
J Information och kommunikation Årsförändring 6,7 5,7 5,8 4,7 4,2 2,7 4,3 3,3
Kvartalsförändring 3,9 . 0,0 0,1 0,2 2,4 . 0,6
K Finans- och försäkringsverksamhet Årsförändring 6,7 5,1 6,7 7,3 7,4 2,9 6,0 3,0
Kvartalsförändring 5,1 . 0,8 0,9 0,5 0,7 . 0,9
M Juridik, ekonomi och vetenskap Årsförändring 5,1 5,3 4,4 5,4 6,1 4,0 5,0 4,4
Kvartalsförändring 3,0 . 0,4 1,7 0,9 1,0 . 0,7
N Uthyrning, fastighetstj. och andra företagstj. Årsförändring 4,7 5,7 4,3 4,0 3,9 4,0 4,1 4,0
Kvartalsförändring 1,0 . 0,4 1,7 0,8 1,1 . 0,4
O Offentlig förvaltning, försvar Årsförändring 6,5 6,6 5,7 5,2 4,7 3,8 4,8 3,8
Kvartalsförändring 2,7 . 0,5 1,0 0,4 1,8 . 0,5
P Utbildning Årsförändring 6,1 6,8 5,0 4,1 3,8 3,2 4,0 3,6
Kvartalsförändring 2,1 . 0,2 0,7 0,7 1,6 . 0,6
Q Vård och omsorg; sociala tjänster Årsförändring 6,2 6,3 3,8 3,2 3,4 3,3 3,4 3,9
Kvartalsförändring 1,9 . 0,1 0,4 1,1 1,7 . 0,7
R Kultur, nöje och fritid Årsförändring 4,4 4,9 3,8 3,6 2,9 3,0 3,3 3,8
Kvartalsförändring 1,5 . 0,0 0,7 0,6 1,7 . 0,8
S Annan serviceverksamhet Årsförändring 7,2 6,7 5,6 5,1 4,8 3,6 4,8 3,6
Kvartalsförändring 2,9 . 0,2 0,5 1,0 1,8 . 0,2

Källa: Förtjänstnivåindex 2010, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Harri Nummila (09) 1734 3235, Pekka Haapala (09) 1734 3460, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 28.5.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 1:a kvartalet 2010, 8. Index för ordinarie förtjänst, procentuella föränringar . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2010/01/ati_2010_01_2010-05-28_tau_008_sv.html