Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 6. Index för ordinarie förtjänst 2005=100 efter näringsgren (TOL 2008)

  2009/1 2009/2 2009/3 2009/4 2009 2010/1 2010/2 2010/3
Näringsgren                
A Jordbruk och skuksbruk 112,9 114,8 115,1 115,8 114,7 116,6 117,2 117,6
Timavlönade 112,0 116,5 117,5 115,5 115,4 117,0 117,7 118,5
Månadsavlönade 113,4 114,0 114,0 115,9 114,3 116,5 117,0 117,2
C Tillverkning 114,3 115,2 115,7 116,7 115,4 116,6 116,9 117,3
Timavlönade 113,4 114,1 114,6 116,0 114,5 115,3 115,4 115,8
Månadsavlönade 115,3 116,3 116,8 117,4 116,5 118,0 118,5 118,9
10-11 Livsmedels- och dryckerframställning 114,5 118,6 118,7 119,3 117,8 119,5 120,2 121,0
Timavlönade 114,2 118,4 118,7 119,1 117,6 119,3 119,9 120,9
Månadsavlönade 114,8 118,7 118,7 119,5 117,9 119,7 120,4 121,1
13-15 Tekstilvaru- kläder och läderindustri 114,9 116,9 118,0 118,2 117,0 118,3 119,2 119,8
Timavlönade 114,6 116,5 117,5 117,8 116,6 117,8 118,7 119,2
Månadsavlönade 115,8 118,1 119,3 119,4 118,1 119,6 120,6 121,2
16 Tillverkning av trä 113,9 114,3 115,6 116,1 115,0 117,0 117,7 118,1
Timavlönade 112,1 112,3 113,6 113,8 112,9 115,0 115,7 116,0
Månadsavlönade 118,3 119,4 120,5 121,5 119,9 122,2 122,6 123,2
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 113,4 115,4 115,9 116,4 115,2 116,4 117,0 117,3
Timavlönade 112,6 114,8 115,3 115,7 114,6 115,5 116,0 116,2
Månadsavlönade 114,9 116,5 117,1 117,7 116,6 118,2 119,3 119,6
19-22 Kemisk industri 114,7 116,1 117,8 117,5 116,5 116,8 116,7 117,4
Timavlönade 113,2 113,1 114,7 114,8 114,0 113,2 112,3 112,9
Månadsavlönade 116,6 119,7 121,6 120,8 119,7 121,2 122,0 122,9
23 Tillverkning av mineralprodukter 117,8 120,9 121,3 121,9 120,5 121,0 120,7 121,3
Timavlönade 118,9 122,8 122,8 122,8 121,8 121,3 120,7 121,3
Månadsavlönade 115,1 116,1 117,5 119,7 117,1 120,0 120,6 121,3
24-30 Metallindustri 114,1 114,0 114,3 115,7 114,6 115,5 115,8 116,0
Timavlönade 113,2 112,7 112,9 115,2 113,5 114,1 114,2 114,4
Månadsavlönade 114,9 115,2 115,5 116,1 115,4 116,7 117,1 117,4
24 Metalframställning timavlönade 111,5 110,2 111,4 114,5 111,9 112,5 111,7 112,0
25 Metalvarorpr. timavlönade 115,3 115,0 115,6 118,2 116,0 116,5 115,9 116,1
26-27 Elektronik och elprodukt. timavlönade 112,9 112,4 112,4 114,3 113,0 114,0 114,7 115,0
28-30 Maskiner och transprortmedel timavl. 113,2 112,8 112,8 114,9 113,4 113,8 113,9 114,1
31 Tillverkning av möbler 112,0 113,6 115,4 117,0 114,5 116,9 117,0 117,4
Timavlönade 110,8 112,6 114,7 116,3 113,6 116,0 116,1 116,5
Månadsavlönade 118,0 118,8 119,5 120,6 119,2 121,4 121,7 122,4
D El- gas- och värme försörjning 115,6 115,5 115,6 118,9 116,4 119,1 119,3 119,8
Timavlönade 111,5 111,4 111,5 114,9 112,3 114,4 113,8 114,2
Månadsavlönade 117,4 117,4 117,4 120,7 118,2 121,2 121,7 122,4
E Vattenförsöjn. och avfall 120,0 121,1 121,1 122,8 121,3 123,3 123,9 124,7
Timavlönade 111,2 111,8 112,9 114,7 112,6 115,5 115,9 116,2
Månadsavlönade 121,0 122,2 122,0 123,7 122,2 124,1 124,7 125,6
F Byggverksamhet 117,9 120,4 120,3 121,4 120,0 121,4 121,1 121,7
Timavlönade 117,5 120,1 119,4 120,6 119,4 120,6 120,0 120,4
Månadsavlönade 118,9 121,0 122,3 123,1 121,3 123,3 123,9 124,6
G Handel 113,3 115,5 116,5 116,6 115,5 117,0 117,7 118,1
Timavlönade 113,2 114,1 114,8 115,9 114,5 116,5 116,6 116,9
Månadsavlönade 113,3 115,5 116,6 116,7 115,5 117,0 117,7 118,2
45 Motorfordonshandel och service 113,0 113,1 113,2 113,7 113,2 114,2 114,5 114,7
Timavlönade 113,2 114,1 114,8 116,0 114,5 116,5 116,7 116,9
Månadsavlönade 112,9 112,7 112,6 112,9 112,8 113,4 113,7 113,9
46-47 Parti och detaljhandel 113,4 115,9 117,1 117,2 115,9 117,5 118,2 118,7
H Transport och magasinering 117,6 119,5 119,8 121,8 119,7 122,2 123,0 123,4
Timavlönade 118,2 120,6 120,6 122,2 120,4 122,7 123,5 123,9
Månadsavlönade 116,9 118,5 119,1 121,4 119,0 121,8 122,5 122,9
49-51 Transport 117,6 119,1 119,6 121,6 119,5 122,1 122,8 123,5
Timavlönade 118,5 120,5 120,7 122,7 120,6 123,2 123,9 124,9
Månadsavlönade 116,5 117,5 118,4 120,4 118,2 120,9 121,4 121,9
52 Magasinering och stödtj. till transport 117,4 121,5 120,8 122,9 120,6 123,4 124,8 124,6
Timavlönade 124,3 135,5 130,5 128,6 129,7 129,9 133,8 130,6
Månadsavlönade 115,9 118,4 118,6 121,6 118,6 122,0 122,8 123,2
I Hotell och restaurang 112,7 112,9 113,9 115,9 113,9 116,2 117,0 117,4
J Information och kommunikation 115,2 115,1 115,2 118,2 115,9 118,9 119,6 120,2
61 Telekommunikation 119,3 119,5 120,4 122,2 120,4 122,3 122,3 122,6
Timavlönade 121,4 121,0 122,6 124,8 122,4 123,3 121,7 122,2
Månadsavlönade 118,9 119,2 120,1 121,8 120,0 122,1 122,4 122,6
62-63 IT- och informationstjänster 115,6 115,3 115,0 117,9 116,0 118,9 119,1 119,7
K Finans- och försäkringsverksamhet 118,0 119,0 119,5 120,2 119,2 121,2 122,0 122,9
64,66 Finansförmedling 118,7 119,2 119,7 120,3 119,5 121,4 122,0 123,0
65 Försäkring 115,6 118,4 118,8 119,8 118,2 120,7 121,7 122,4
L Fastighetsverksamhet 117,2 120,6 122,5 123,3 120,9 123,6 124,5 125,0
M Juridik, ekonomi och vetenskap 114,5 116,5 117,6 118,7 116,8 119,5 120,0 120,3
69-70 Juridisk och ekon. konsultverksamhet 116,1 119,0 120,7 121,5 119,3 122,5 122,9 123,1
71-72 Teknisk service, forskning och utveckling 114,9 116,9 118,0 119,1 117,3 120,0 120,4 120,7
N Uthyrning, fastighetstj. och andra företagstj. 114,2 115,9 116,5 117,6 116,0 118,1 118,8 119,2
Timavlönade 113,1 114,7 115,2 115,3 114,6 115,8 116,5 116,9
Månadsavlönade 114,6 116,4 117,1 118,6 116,7 119,1 119,8 120,2
O Offentlig förvaltning, försvar 117,4 118,6 119,1 121,3 119,1 121,9 122,6 122,9
841 Offentlig förvaltning 117,3 118,3 119,1 121,3 119,0 122,0 122,6 123,0
842 Offentliga tjänster 117,8 119,0 119,1 121,5 119,3 122,0 122,8 123,1
P Utbildning 116,5 117,4 118,3 120,2 118,1 120,8 121,2 121,6
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 115,1 115,5 116,7 118,8 116,5 119,6 120,0 120,3
86 Hälso- och sjukvård 115,7 116,1 117,3 119,1 117,1 120,1 120,3 120,7
87-88 Sociala tjänster 114,2 114,7 116,0 118,3 115,8 118,9 119,5 119,8
R Kultur, nöje och fritid 112,5 113,3 114,0 115,9 113,9 116,8 117,0 117,3
S Annan serviceverksamhet 114,8 115,1 116,4 118,5 116,2 118,7 119,6 120,0
9491 Religiösa samfundt 113,7 113,1 114,5 117,0 114,6 117,2 118,2 118,8

Källa: Förtjänstnivåindex 2010, 3:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Harri Nummila (09) 1734 3235, Mika Idman (09) 1734 3445, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 15.10.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 3:e kvartalet 2010, Tabellbilaga 6. Index för ordinarie förtjänst 2005=100 efter näringsgren (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2010/03/ati_2010_03_2010-10-15_tau_006_sv.html