Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Förtjänstnivåindex 2005=100 efter näringsgren (TOL 2008)

  2009/3 2009/4 2009 2010/1* 2010/2* 2010/3* 2010/4* 2010*
Näringsgren                
A Jordbruk och skuksbruk 114,9 115,6 114,5 116,4 117,1 117,5 118,2 117,3
Timavlönade 117,5 115,5 115,4 117,0 117,7 118,6 117,8 117,8
Månadsavlönade 113,7 115,7 114,0 116,1 116,7 117,0 118,4 117,1
C Tillverkning 115,2 116,2 115,0 116,2 116,6 116,9 118,9 117,1
Timavlönade 114,8 116,2 114,7 115,6 115,9 116,2 118,4 116,5
Månadsavlönade 115,7 116,3 115,3 116,8 117,3 117,7 119,4 117,8
10-11 Livsmedels- och dryckerframställning 119,6 120,2 118,7 120,5 121,1 121,9 122,9 121,6
Timavlönade 118,6 119,0 117,6 119,3 119,9 120,8 121,8 120,4
Månadsavlönade 120,5 121,3 119,7 121,5 122,2 122,9 124,0 122,7
13-15 Tekstilvaru- kläder och läderindustri 117,2 117,4 116,2 117,5 118,4 118,9 119,3 118,5
Timavlönade 116,8 117,0 115,8 117,1 117,9 118,5 118,9 118,1
Månadsavlönade 118,1 118,2 117,0 118,5 119,4 120,0 120,3 119,5
16 Tillverkning av trä 115,9 116,4 115,3 117,4 118,1 118,4 120,1 118,5
Timavlönade 114,3 114,5 113,6 115,7 116,5 116,7 118,7 116,9
Månadsavlönade 119,8 120,9 119,3 121,5 122,2 122,7 123,7 122,5
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 115,7 116,2 115,1 116,3 116,9 117,2 117,5 117,0
Timavlönade 114,9 115,3 114,2 115,1 115,5 115,8 116,1 115,6
Månadsavlönade 117,5 118,2 117,0 118,6 119,7 120,1 120,5 119,7
19-22 Kemisk industri 116,4 116,3 115,2 116,4 117,0 117,7 118,2 117,3
Timavlönade 113,9 113,9 113,1 113,7 114,1 114,7 115,2 114,4
Månadsavlönade 119,5 119,3 117,8 119,6 120,4 121,4 121,8 120,8
23 Tillverkning av mineralprodukter 121,0 121,6 120,2 120,6 120,4 121,0 121,6 120,9
Timavlönade 122,7 122,7 121,7 121,2 120,6 121,2 121,7 121,2
Månadsavlönade 116,5 118,7 116,1 119,0 119,8 120,6 121,3 120,2
24-30 Metallindustri 113,6 115,0 113,9 114,8 115,0 115,2 118,1 115,8
Timavlönade 113,5 115,8 114,0 114,7 114,7 115,0 118,7 115,8
Månadsavlönade 113,8 114,3 113,7 114,9 115,2 115,5 117,7 115,8
24 Metalframställning timavlönade 111,9 115,0 112,4 113,1 112,3 112,5 116,1 113,5
25 Metalvarorpr. timavlönade 116,1 118,8 116,6 117,1 116,5 116,7 120,5 117,7
26-27 Elektronik och elprodukt. timavlönade 112,9 114,9 113,5 114,5 115,3 115,5 119,2 116,1
28-30 Maskiner och transprortmedel timavl. 113,4 115,5 114,0 114,4 114,4 114,6 118,3 115,4
31 Tillverkning av möbler 115,3 116,9 114,4 116,7 116,9 117,2 118,0 117,2
Timavlönade 114,8 116,5 113,8 116,2 116,3 116,6 117,3 116,6
Månadsavlönade 118,1 119,2 117,8 119,7 120,0 120,6 121,9 120,5
D El- gas- och värme försörjning 115,1 118,4 115,9 118,6 118,8 119,4 120,0 119,2
Timavlönade 110,7 114,1 111,6 113,7 113,1 113,5 114,5 113,7
Månadsavlönade 117,1 120,3 117,9 120,9 121,4 122,0 122,4 121,7
E Vattenförsöjn. och avfall 122,0 123,7 122,2 124,2 124,8 125,6 126,7 125,3
Timavlönade 112,9 114,7 112,6 115,5 115,9 116,2 116,8 116,1
Månadsavlönade 123,0 124,7 123,2 125,2 125,8 126,6 127,7 126,3
F Byggverksamhet 120,1 121,2 119,8 121,3 121,0 121,5 122,5 121,6
Timavlönade 119,5 120,7 119,4 120,7 120,1 120,5 121,6 120,7
Månadsavlönade 121,6 122,4 120,6 122,6 123,2 123,9 124,6 123,6
G Handel 116,2 116,3 115,2 116,7 117,3 117,7 119,1 117,7
Timavlönade 114,9 116,1 114,7 116,6 116,8 117,0 119,1 117,4
Månadsavlönade 116,2 116,3 115,2 116,7 117,3 117,8 119,1 117,7
45 Motorfordonshandel och service 113,0 113,5 113,0 114,1 114,3 114,5 116,4 114,8
Timavlönade 115,0 116,2 114,7 116,7 116,9 117,1 119,2 117,5
Månadsavlönade 112,3 112,5 112,4 113,1 113,4 113,6 115,5 113,9
46-47 Parti och detaljhandel 116,7 116,8 115,5 117,2 117,9 118,3 119,6 118,2
H Transport och magasinering 120,0 122,0 119,9 122,4 123,2 123,6 124,7 123,5
Timavlönade 120,5 122,1 120,3 122,5 123,4 123,8 125,0 123,7
Månadsavlönade 119,6 121,9 119,5 122,3 123,0 123,4 124,4 123,3
49-51 Transport 120,0 122,0 119,9 122,5 123,2 123,9 124,9 123,6
Timavlönade 120,5 122,5 120,4 123,0 123,7 124,7 125,9 124,3
Månadsavlönade 119,4 121,4 119,2 121,9 122,5 122,9 123,6 122,7
52 Magasinering och stödtj. till transport 120,5 122,5 120,3 123,1 124,5 124,2 125,5 124,3
Timavlönade 130,5 128,6 129,7 129,9 133,8 130,6 131,5 131,5
Månadsavlönade 118,2 121,2 118,2 121,6 122,4 122,8 124,2 122,7
I Hotell och restaurang 114,0 116,0 113,9 116,3 117,1 117,5 117,8 117,2
J Information och kommunikation 114,7 117,7 115,4 118,4 119,0 119,7 121,1 119,5
61 Telekommunikation 119,1 120,9 119,0 120,9 120,9 121,2 122,6 121,4
Timavlönade 121,9 124,2 121,8 122,7 121,0 121,6 122,6 122,0
Månadsavlönade 118,6 120,3 118,5 120,6 120,9 121,1 122,6 121,3
62-63 IT- och informationstjänster 114,6 117,5 115,5 118,5 118,7 119,3 120,9 119,3
K Finans- och försäkringsverksamhet 120,9 121,6 120,6 122,6 123,4 124,3 125,9 124,1
64,66 Finansförmedling 121,0 121,6 120,8 122,7 123,4 124,4 125,9 124,1
65 Försäkring 120,5 121,5 119,8 122,4 123,4 124,1 125,8 123,9
L Fastighetsverksamhet 123,4 124,2 121,8 124,5 125,4 125,9 127,5 125,9
M Juridik, ekonomi och vetenskap 117,4 118,5 116,7 119,3 119,8 120,1 121,4 120,1
69-70 Juridisk och ekon. konsultverksamhet 120,1 120,9 118,7 121,7 122,1 122,4 124,0 122,6
71-72 Teknisk service, forskning och utveckling 117,9 119,0 117,1 119,8 120,3 120,5 121,8 120,6
N Uthyrning, fastighetstj. och andra företagstj. 116,7 117,7 116,2 118,2 118,9 119,3 120,0 119,1
Timavlönade 115,2 115,3 114,6 115,8 116,6 116,9 117,4 116,6
Månadsavlönade 117,3 118,7 116,9 119,2 119,9 120,4 121,1 120,2
O Offentlig förvaltning, försvar 119,1 121,3 119,1 121,9 122,6 123,0 123,7 122,8
841 Offentlig förvaltning 119,1 121,3 119,0 122,0 122,6 123,0 123,6 122,8
842 Offentliga tjänster 118,6 121,0 118,9 121,6 122,3 122,6 123,2 122,4
P Utbildning 118,3 120,2 118,1 120,9 121,3 121,7 122,4 121,6
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 116,7 118,7 116,5 119,5 119,9 120,3 120,9 120,2
86 Hälso- och sjukvård 117,1 119,0 116,9 120,0 120,2 120,6 121,2 120,5
87-88 Sociala tjänster 116,1 118,3 115,8 118,9 119,5 119,8 120,5 119,7
R Kultur, nöje och fritid 113,6 115,5 113,5 116,3 116,6 116,9 117,7 116,9
S Annan serviceverksamhet 116,2 118,3 116,0 118,5 119,4 119,8 120,3 119,5
9491 Religiösa samfundt 114,5 117,0 114,6 117,2 118,2 118,8 119,1 118,3

Källa: Förtjänstnivåindex 2010, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Harri Nummila (09) 1734 3235, Annina Rouvinen (09) 1734 3246, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 04.02.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 4:e kvartalet 2010, Tabellbilaga 5. Förtjänstnivåindex 2005=100 efter näringsgren (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2010/04/ati_2010_04_2011-02-04_tau_005_sv.html