Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Förtjänstnivåindex 2005=100 efter näringsgren (TOL 2008)

  2009/4 2009 2010/1* 2010/2* 2010/3* 2010/4* 2010* 2011/1*
Näringsgren                
A Jordbruk och skuksbruk 115,6 114,5 117,5 118,3 118,9 119,2 118,5 119,7
Timavlönade 115,5 115,4 117,1 117,8 118,4 117,3 117,6 118,2
Månadsavlönade 115,7 114,0 117,7 118,6 119,1 120,1 118,9 120,4
C Tillverkning 116,2 115,0 116,3 116,6 117,0 119,0 117,2 119,0
Timavlönade 116,2 114,7 115,6 115,9 116,4 118,8 116,7 118,4
Månadsavlönade 116,3 115,3 117,1 117,5 117,7 119,3 117,9 119,6
10-11 Livsmedels- och dryckerframställning 120,2 118,7 120,6 121,4 122,4 123,5 122,0 123,8
Timavlönade 119,0 117,6 119,3 119,9 120,9 121,6 120,4 121,8
Månadsavlönade 121,3 119,7 121,9 122,8 123,8 125,4 123,5 125,6
13-15 Tekstilvaru- kläder och läderindustri 117,4 116,2 117,3 118,1 116,7 115,1 116,8 115,4
Timavlönade 117,0 115,8 117,1 117,9 115,9 113,8 116,2 114,0
Månadsavlönade 118,2 117,0 118,0 118,5 118,6 118,4 118,4 119,0
16 Tillverkning av trä 116,4 115,3 117,8 118,5 118,9 120,7 119,0 121,0
Timavlönade 114,5 113,6 115,7 116,5 116,9 119,1 117,0 119,3
Månadsavlönade 120,9 119,3 122,9 123,5 123,9 124,7 123,7 125,1
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 116,2 115,1 117,0 117,5 117,7 118,1 117,6 118,4
Timavlönade 115,3 114,2 115,1 115,5 116,0 116,5 115,8 116,7
Månadsavlönade 118,2 117,0 120,8 121,5 121,4 121,5 121,3 121,9
19-22 Kemisk industri 116,3 115,2 116,8 117,3 118,3 119,0 117,9 119,3
Timavlönade 113,9 113,1 113,7 114,1 115,3 116,2 114,8 116,6
Månadsavlönade 119,3 117,8 120,7 121,2 122,0 122,3 121,5 122,7
23 Tillverkning av mineralprodukter 121,6 120,2 120,7 120,4 121,6 122,6 121,3 123,3
Timavlönade 122,7 121,7 121,2 120,6 122,0 123,3 121,8 124,0
Månadsavlönade 118,7 116,1 119,5 119,9 120,4 120,8 120,2 121,5
24-30 Metallindustri 115,0 113,9 114,8 114,9 115,1 118,0 115,7 117,7
Timavlönade 115,8 114,0 114,7 114,7 115,2 119,2 116,0 118,0
Månadsavlönade 114,3 113,7 114,8 115,0 115,0 117,1 115,5 117,4
24 Metalframställning timavlönade 115,0 112,4 113,1 112,3 113,5 118,1 114,2 116,9
25 Metalvarorpr. timavlönade 118,8 116,6 117,1 116,5 117,6 122,2 118,3 121,0
26-27 Elektronik och elprodukt. timavlönade 114,9 113,5 114,5 115,3 115,8 119,8 116,3 118,6
28-30 Maskiner och transprortmedel timavl. 115,5 114,0 114,4 114,4 114,3 117,8 115,2 116,6
31 Tillverkning av möbler 116,9 114,4 116,5 116,6 117,1 118,0 117,0 119,2
Timavlönade 116,5 113,8 116,2 116,3 116,8 117,6 116,7 119,1
Månadsavlönade 119,2 117,8 118,2 118,3 118,7 119,8 118,8 120,1
D El- gas- och värme försörjning 118,4 115,9 118,8 118,8 119,3 119,7 119,1 120,6
Timavlönade 114,1 111,6 113,7 113,1 113,4 114,4 113,7 115,1
Månadsavlönade 120,3 117,9 121,1 121,4 121,9 122,1 121,6 123,0
E Vattenförsöjn. och avfall 123,7 122,2 124,1 124,6 125,3 126,3 125,1 126,7
Timavlönade 114,7 112,6 115,4 115,7 116,0 116,5 115,9 116,9
Månadsavlönade 124,7 123,2 125,1 125,6 126,3 127,4 126,1 127,8
F Byggverksamhet 121,2 119,8 121,5 121,2 121,6 123,2 121,9 123,6
Timavlönade 120,7 119,4 120,7 120,1 120,4 122,4 120,9 122,8
Månadsavlönade 122,4 120,6 123,4 123,8 124,6 125,1 124,2 125,6
G Handel 116,3 115,2 116,7 117,3 117,8 119,1 117,7 119,5
Timavlönade 116,1 114,7 116,6 116,8 117,2 119,3 117,5 119,6
Månadsavlönade 116,3 115,2 116,7 117,3 117,8 119,1 117,7 119,5
45 Motorfordonshandel och service 113,5 113,0 114,0 114,2 114,6 116,5 114,8 116,9
Timavlönade 116,2 114,7 116,7 116,9 117,2 119,4 117,5 119,7
Månadsavlönade 112,5 112,4 113,0 113,3 113,6 115,5 113,9 115,9
46-47 Parti och detaljhandel 116,8 115,5 117,2 117,9 118,3 119,6 118,2 120,0
H Transport och magasinering 122,0 119,9 122,1 122,5 122,4 123,2 122,6 123,8
Timavlönade 122,1 120,3 122,1 122,5 122,1 122,5 122,3 123,1
Månadsavlönade 121,9 119,5 122,0 122,5 122,8 123,9 122,8 124,4
49-51 Transport 122,0 119,9 122,2 122,6 123,0 124,0 122,9 124,4
Timavlönade 122,5 120,4 122,8 123,3 124,0 125,0 123,8 125,4
Månadsavlönade 121,4 119,2 121,6 121,7 121,7 122,8 121,9 123,2
52 Magasinering och stödtj. till transport 122,5 120,3 122,7 123,7 123,2 123,7 123,3 124,2
Timavlönade 128,6 129,7 126,7 127,4 121,1 118,8 123,5 120,0
Månadsavlönade 121,2 118,2 121,8 122,9 123,7 124,8 123,3 125,2
I Hotell och restaurang 116,0 113,9 116,2 116,9 117,3 117,6 117,0 117,9
J Information och kommunikation 117,7 115,4 118,7 119,5 120,3 121,8 120,1 122,5
61 Telekommunikation 120,9 119,0 122,5 122,9 123,7 125,7 123,7 126,1
Timavlönade 124,2 121,8 122,7 121,0 122,3 124,0 122,5 124,8
Månadsavlönade 120,3 118,5 122,5 123,2 123,9 125,9 123,9 126,4
62-63 IT- och informationstjänster 117,5 115,5 118,4 118,7 119,3 120,9 119,3 121,8
K Finans- och försäkringsverksamhet 121,6 120,6 122,6 123,4 124,3 125,9 124,1 126,2
64,66 Finansförmedling 121,6 120,8 122,7 123,4 124,4 125,9 124,1 126,2
65 Försäkring 121,5 119,8 122,4 123,4 124,1 125,8 123,9 126,2
L Fastighetsverksamhet 124,2 121,8 124,5 125,4 125,9 127,5 125,9 129,7
M Juridik, ekonomi och vetenskap 118,5 116,7 118,9 119,3 119,5 120,7 119,6 121,6
69-70 Juridisk och ekon. konsultverksamhet 120,9 118,7 121,7 122,1 122,4 124,0 122,6 125,0
71-72 Teknisk service, forskning och utveckling 119,0 117,1 119,1 119,5 119,7 120,8 119,8 121,7
N Uthyrning, fastighetstj. och andra företagstj. 117,7 116,2 118,3 119,1 119,6 120,3 119,3 121,6
Timavlönade 115,3 114,6 115,7 116,4 116,7 117,2 116,5 118,9
Månadsavlönade 118,7 116,9 119,4 120,2 120,8 121,7 120,5 122,8
O Offentlig förvaltning, försvar 121,3 119,1 122,1 123,1 123,7 124,6 123,4 125,5
841 Offentlig förvaltning 121,3 119,0 122,2 123,1 123,8 124,7 123,5 125,5
842 Offentliga tjänster 121,0 118,9 121,8 122,8 123,3 124,1 123,0 125,2
P Utbildning 120,2 118,1 120,8 121,0 121,3 121,9 121,3 122,2
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 118,7 116,5 119,7 120,2 120,7 121,5 120,6 122,0
86 Hälso- och sjukvård 119,0 116,9 120,1 120,5 120,9 121,7 120,8 122,1
87-88 Sociala tjänster 118,3 115,8 119,1 119,9 120,5 121,3 120,2 121,7
R Kultur, nöje och fritid 115,5 113,5 116,4 116,8 117,2 118,1 117,1 118,5
S Annan serviceverksamhet 118,3 116,0 118,4 119,3 119,7 120,2 119,4 120,4
9491 Religiösa samfundt 117,0 114,6 117,2 118,2 118,8 119,1 118,3 119,3

Källa: Förtjänstnivåindex 2011, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Annina Rouvinen (09) 1734 3246, Harri Nummila (09) 1734 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 31.5.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 1:a kvartalet 2011, Tabellbilaga 5. Förtjänstnivåindex 2005=100 efter näringsgren (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2011/01/ati_2011_01_2011-05-31_tau_005_sv.html