Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 9. Index för ordinarie förtjänst, procentuella föränringar

  2009/4 2009 2010/1* 2010/2* 2010/3* 2010/4* 2010* 2011/1*
Näringsgren Förändring                
Alla löntagare Årsförändring 3,1 4,3 3,2 2,5 2,3 2,1 2,6 2,1
Kvartalsförändring 1,2 . 0,3 0,4 0,4 1,0 . 0,3
Män Årsförändring 2,6 4,0 2,6 1,9 1,9 1,9 2,1 2,1
Kvartalsförändring 1,1 . 0,2 0,3 0,3 1,2 . 0,3
Kvinnor Årsförändring 3,5 4,3 3,8 3,3 2,9 2,4 3,1 2,1
Kvartalsförändring 1,4 . 0,5 0,5 0,4 0,9 . 0,3
Timlönade Årsförändring 2,8 4,3 2,3 1,1 1,2 1,6 1,5 1,9
Kvartalsförändring 1,1 . -0,3 0,0 0,3 1,5 . 0,1
Månadslönade Årsförändring 3,2 4,2 3,5 3,0 2,6 2,3 2,8 2,1
Kvartalsförändring 1,3 . 0,5 0,5 0,4 0,9 . 0,4
Staten Årsförändring 3,8 5,2 3,8 3,5 3,9 2,4 3,4 2,8
Kvartalsförändring 2,1 . 0,6 0,8 0,4 0,6 . 1,0
Kommuner Årsförändring 3,4 3,5 4,3 4,0 3,3 2,2 3,4 1,4
Kvartalsförändring 1,6 . 0,9 0,4 0,4 0,6 . 0,1
Privata Årsförändring 3,0 4,4 2,9 2,0 1,8 2,1 2,2 2,2
Kvartalsförändring 1,0 . 0,2 0,3 0,4 1,2 . 0,3
Andra Årsförändring 2,8 3,5 3,6 4,2 3,7 2,3 3,4 2,1
Kvartalsförändring 2,2 . 0,3 0,7 0,4 0,8 . 0,2
A Jordbruk och skuksbruk Årsförändring 3,5 3,9 3,4 2,4 2,6 2,4 2,7 1,9
Kvartalsförändring 0,6 . 0,9 0,7 0,5 0,3 . 0,4
C Tillverkning Årsförändring 1,8 4,0 2,0 1,5 1,4 2,2 1,7 2,3
Kvartalsförändring 0,9 . -0,1 0,3 0,3 1,7 . -0,0
D El- gas- och värme försörjning Årsförändring 2,9 3,7 3,0 3,0 3,4 0,8 2,5 1,5
Kvartalsförändring 2,9 . 0,1 0,0 0,4 0,4 . 0,7
E Vattenförsöjn. och avfall Årsförändring 4,4 4,5 2,6 2,1 2,7 2,1 2,4 2,0
Kvartalsförändring 1,4 . 0,3 0,4 0,6 0,8 . 0,2
F Byggverksamhet Årsförändring 4,2 5,1 3,0 0,6 1,0 1,5 1,5 1,9
Kvartalsförändring 0,9 . 0,0 -0,2 0,4 1,3 . 0,4
G Handel Årsförändring 2,9 3,6 3,2 1,9 1,4 2,5 2,2 2,4
Kvartalsförändring 0,1 . 0,3 0,5 0,4 1,2 . 0,3
H Transport och magasinering Årsförändring 5,3 6,1 3,7 2,4 2,1 1,1 2,3 1,4
Kvartalsförändring 1,6 . 0,2 0,4 -0,1 0,6 . 0,5
I Hotell och restaurang Årsförändring 2,9 3,9 3,0 3,5 2,9 1,4 2,7 1,4
Kvartalsförändring 1,7 . 0,2 0,6 0,3 0,3 . 0,2
J Information och kommunikation Årsförändring 2,6 4,1 3,3 4,1 4,7 3,3 3,8 3,2
Kvartalsförändring 2,6 . 0,7 0,7 0,7 1,3 . 0,6
K Finans- och försäkringsverksamhet Årsförändring 2,5 5,8 2,7 2,5 2,8 3,5 2,9 2,9
Kvartalsförändring 0,6 . 0,9 0,6 0,8 1,3 . 0,2
L Fastighetsverksamhet Årsförändring 5,7 6,4 5,5 3,2 2,0 2,7 3,3 4,2
Kvartalsförändring 0,6 . 0,3 0,7 0,4 1,3 . 1,7
M Juridik, ekonomi och vetenskap Årsförändring 4,0 5,0 4,2 2,8 2,1 2,1 2,8 2,2
Kvartalsförändring 1,0 . 0,6 0,4 0,2 1,0 . 0,6
N Uthyrning, fastighetstj. och andra företagstj. Årsförändring 3,2 3,5 3,5 2,7 2,5 2,3 2,7 2,8
Kvartalsförändring 0,9 . 0,5 0,7 0,4 0,6 . 1,0
O Offentlig förvaltning, försvar Årsförändring 3,8 4,8 4,0 3,8 3,9 2,8 3,6 2,7
Kvartalsförändring 1,8 . 0,7 0,8 0,5 0,8 . 0,6
P Utbildning Årsförändring 3,4 4,1 3,6 3,0 2,4 1,3 2,6 1,1
Kvartalsförändring 1,6 . 0,4 0,2 0,2 0,5 . 0,2
Q Vård och omsorg; sociala tjänster Årsförändring 3,3 3,4 4,1 4,1 3,5 2,4 3,5 1,6
Kvartalsförändring 1,7 . 0,8 0,4 0,4 0,7 . 0,1
R Kultur, nöje och fritid Årsförändring 3,1 3,3 3,8 3,5 3,2 2,3 3,2 1,7
Kvartalsförändring 1,7 . 0,8 0,4 0,3 0,8 . 0,2
S Annan serviceverksamhet Årsförändring 2,6 3,7 3,4 3,9 3,1 1,6 3,0 1,7
Kvartalsförändring 1,8 . 0,2 0,7 0,3 0,4 . 0,2

Källa: Förtjänstnivåindex 2011, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Annina Rouvinen (09) 1734 3246, Harri Nummila (09) 1734 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 31.5.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 1:a kvartalet 2011, Tabellbilaga 9. Index för ordinarie förtjänst, procentuella föränringar . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2011/01/ati_2011_01_2011-05-31_tau_009_sv.html