Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Förtjänstnivåindex 2005=100 efter näringsgren (TOL 2008)

  2009 2010/1 2010/2 2010/3 2010/4 2010 2011/1* 2011/2*
Näringsgren                
A Jordbruk och skuksbruk 114,5 117,5 118,3 118,9 119,2 118,5 119,7 121,4
Timavlönade 115,4 117,1 117,8 118,5 117,6 117,7 118,5 118,8
Månadsavlönade 114,0 117,7 118,6 119,0 120,0 118,8 120,3 122,7
C Tillverkning 115,0 116,0 116,3 116,7 118,7 116,9 118,6 119,6
Timavlönade 114,7 115,1 115,3 115,9 118,2 116,1 117,8 119,0
Månadsavlönade 115,3 117,1 117,5 117,7 119,2 117,9 119,6 120,3
10-11 Livsmedels- och dryckerframställning 118,7 120,6 121,4 122,3 123,5 122,0 123,8 125,4
Timavlönade 117,6 119,2 119,8 120,8 121,5 120,3 121,7 123,5
Månadsavlönade 119,7 121,9 122,8 123,8 125,4 123,5 125,6 127,1
13-15 Tekstilvaru- kläder och läderindustri 116,2 117,1 117,9 116,4 114,9 116,6 115,2 117,3
Timavlönade 115,8 116,7 117,6 115,6 113,5 115,9 113,7 115,9
Månadsavlönade 117,0 118,0 118,5 118,6 118,4 118,4 119,0 120,8
16 Tillverkning av trä 115,3 117,9 118,6 119,1 120,8 119,1 121,1 121,5
Timavlönade 113,6 115,9 116,7 117,2 119,5 117,3 119,7 120,0
Månadsavlönade 119,3 122,9 123,3 123,5 124,2 123,5 124,5 125,3
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 115,1 117,2 117,7 117,9 118,3 117,8 118,6 121,3
Timavlönade 114,2 115,5 115,9 116,3 116,8 116,1 117,0 120,0
Månadsavlönade 117,0 120,8 121,5 121,4 121,5 121,3 121,9 123,8
19-22 Kemisk industri 115,2 117,0 117,5 118,5 119,1 118,0 119,5 121,4
Timavlönade 113,1 113,9 114,4 115,5 116,5 115,1 116,8 119,3
Månadsavlönade 117,8 120,7 121,2 122,0 122,3 121,5 122,7 123,9
23 Tillverkning av mineralprodukter 120,2 120,6 120,3 121,5 122,5 121,2 123,2 126,0
Timavlönade 121,7 121,1 120,4 121,9 123,2 121,6 123,8 126,7
Månadsavlönade 116,1 119,5 119,9 120,4 120,8 120,2 121,5 123,9
24-30 Metallindustri 113,9 114,2 114,3 114,5 117,4 115,1 117,0 117,3
Timavlönade 114,0 113,4 113,4 113,9 117,8 114,6 116,6 116,9
Månadsavlönade 113,7 114,8 115,0 115,0 117,1 115,5 117,4 117,7
24 Metalframställning timavlönade 112,4 111,9 111,0 112,2 116,8 113,0 115,6 115,8
25 Metalvarorpr. timavlönade 116,6 115,6 114,9 115,9 120,3 116,7 119,1 119,4
26-27 Elektronik och elprodukt. timavlönade 113,5 113,3 114,0 114,5 118,5 115,1 117,3 117,5
28-30 Maskiner och transprortmedel timavl. 114,0 113,1 113,1 113,1 116,5 114,0 115,3 115,5
31 Tillverkning av möbler 114,4 116,4 116,6 117,1 118,1 117,1 119,3 120,1
Timavlönade 113,8 116,1 116,3 116,8 117,8 116,7 119,2 120,0
Månadsavlönade 117,8 118,2 118,3 118,7 119,8 118,8 120,1 120,3
D El- gas- och värme försörjning 115,9 118,5 118,6 119,0 119,5 118,9 120,3 121,3
Timavlönade 111,6 112,9 112,4 112,7 113,6 112,9 114,4 114,7
Månadsavlönade 117,9 121,1 121,4 121,9 122,1 121,6 123,0 124,3
E Vattenförsöjn. och avfall 122,2 124,1 124,6 125,3 126,3 125,1 126,7 127,9
Timavlönade 112,6 115,1 115,4 115,8 116,5 115,7 116,9 118,5
Månadsavlönade 123,2 125,1 125,6 126,3 127,4 126,1 127,8 128,9
F Byggverksamhet 119,8 121,3 121,0 121,5 123,1 121,7 123,5 125,4
Timavlönade 119,4 120,3 119,6 119,9 121,8 120,4 122,3 124,0
Månadsavlönade 120,6 123,6 124,3 125,2 126,0 124,8 126,4 128,8
G Handel 115,2 116,9 117,7 118,4 120,0 118,3 120,4 123,2
Timavlönade 114,7 116,8 117,2 117,7 120,1 117,9 120,4 121,2
Månadsavlönade 115,2 116,9 117,7 118,4 120,0 118,3 120,4 123,2
45 Motorfordonshandel och service 113,0 113,9 114,3 114,6 116,7 114,9 117,0 117,8
Timavlönade 114,7 116,9 117,3 117,8 120,2 118,0 120,5 121,3
Månadsavlönade 112,4 112,9 113,2 113,5 115,5 113,8 115,8 116,6
46-47 Parti och detaljhandel 115,5 117,4 118,3 119,1 120,6 118,9 121,0 124,1
H Transport och magasinering 119,9 122,1 122,5 122,4 123,1 122,5 123,6 124,7
Timavlönade 120,3 122,4 122,9 122,5 123,0 122,7 123,6 124,8
Månadsavlönade 119,5 121,8 122,1 122,2 123,2 122,3 123,7 124,6
49-51 Transport 119,9 122,4 122,8 123,2 124,3 123,2 124,7 125,7
Timavlönade 120,4 123,3 123,9 124,7 125,8 124,5 126,2 127,2
Månadsavlönade 119,2 121,4 121,5 121,4 122,4 121,7 122,9 123,9
52 Magasinering och stödtj. till transport 120,3 122,4 123,2 122,3 122,5 122,6 123,1 124,4
Timavlönade 129,7 126,7 127,4 121,1 118,8 123,5 120,0 123,6
Månadsavlönade 118,2 121,5 122,2 122,6 123,3 122,4 123,8 124,6
I Hotell och restaurang 113,9 116,1 117,1 117,6 118,1 117,2 118,4 121,1
J Information och kommunikation 115,4 118,6 119,3 119,9 121,3 119,8 122,0 122,6
61 Telekommunikation 119,0 122,5 122,9 123,7 125,7 123,7 126,0 126,2
Timavlönade 121,8 122,7 121,0 122,3 124,0 122,5 124,8 125,0
Månadsavlönade 118,5 122,5 123,2 123,9 125,9 123,9 126,2 126,4
62-63 IT- och informationstjänster 115,5 118,3 118,3 118,6 120,0 118,8 120,9 121,2
K Finans- och försäkringsverksamhet 120,6 123,9 124,7 125,7 127,4 125,4 127,7 128,7
64,66 Finansförmedling 120,8 124,1 124,8 125,9 127,5 125,6 127,8 128,5
65 Försäkring 119,8 123,4 124,5 125,2 126,9 125,0 127,3 129,1
L Fastighetsverksamhet 121,8 126,1 127,2 128,0 129,9 127,8 132,2 133,5
M Juridik, ekonomi och vetenskap 116,7 118,7 119,1 119,2 120,3 119,4 121,2 122,0
69-70 Juridisk och ekon. konsultverksamhet 118,7 121,3 121,6 121,8 123,3 122,0 124,2 124,6
71-72 Teknisk service, forskning och utveckling 117,1 119,1 119,5 119,7 120,8 119,8 121,7 122,5
N Uthyrning, fastighetstj. och andra företagstj. 116,2 118,5 119,2 119,6 120,3 119,4 121,6 122,6
Timavlönade 114,6 115,4 115,9 115,9 116,1 115,8 117,8 118,2
Månadsavlönade 116,9 119,8 120,7 121,3 122,2 121,0 123,3 124,5
O Offentlig förvaltning, försvar 119,1 122,2 123,1 123,6 124,5 123,3 125,4 126,9
841 Offentlig förvaltning 119,0 122,2 123,1 123,8 124,7 123,5 125,5 127,0
842 Offentliga tjänster 118,9 121,8 122,8 123,3 124,1 123,0 125,2 126,6
P Utbildning 118,1 120,8 121,0 121,3 121,9 121,3 122,2 124,1
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 116,5 119,6 120,1 120,6 121,3 120,4 121,7 123,3
86 Hälso- och sjukvård 116,9 120,1 120,5 120,9 121,7 120,8 122,1 123,8
87-88 Sociala tjänster 115,8 119,0 119,6 120,1 120,8 119,9 121,2 122,6
R Kultur, nöje och fritid 113,5 116,3 116,7 117,0 117,9 117,0 118,3 120,0
S Annan serviceverksamhet 116,0 118,2 119,1 119,6 120,2 119,3 120,4 122,2
9491 Religiösa samfundt 114,6 116,4 117,1 117,7 118,0 117,3 118,2 120,0

Källa: Förtjänstnivåindex 2011, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Annina Rouvinen (09) 1734 3246, Harri Nummila (09) 1734 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 24.8.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 2:a kvartalet 2011, Tabellbilaga 5. Förtjänstnivåindex 2005=100 efter näringsgren (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2011/02/ati_2011_02_2011-08-24_tau_005_sv.html