Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 9. Index för ordinarie förtjänst, procentuella föränringar

  2009 2010/1 2010/2 2010/3 2010/4 2010 2011/1* 2011/2*
Näringsgren Förändring                
Alla löntagare Årsförändring 4,3 3,2 2,5 2,3 2,2 2,6 2,1 2,9
Kvartalsförändring . 0,3 0,4 0,4 1,1 . 0,3 1,2
Män Årsförändring 4,0 2,6 1,8 1,8 1,9 2,0 2,1 3,0
Kvartalsförändring . 0,2 0,3 0,3 1,2 . 0,3 1,1
Kvinnor Årsförändring 4,3 3,8 3,3 2,9 2,4 3,1 2,2 2,9
Kvartalsförändring . 0,5 0,5 0,4 0,9 . 0,3 1,3
Timlönade Årsförändring 4,3 2,3 1,0 1,2 1,5 1,5 1,9 2,9
Kvartalsförändring . -0,3 0,0 0,3 1,5 . 0,1 1,0
Månadslönade Årsförändring 4,2 3,5 3,0 2,7 2,3 2,9 2,2 2,9
Kvartalsförändring . 0,5 0,5 0,4 0,9 . 0,4 1,3
Staten Årsförändring 5,2 3,8 3,5 3,9 2,4 3,4 2,8 3,1
Kvartalsförändring . 0,6 0,8 0,4 0,6 . 1,0 1,1
Kommuner Årsförändring 3,5 4,3 4,0 3,3 2,2 3,4 1,4 2,4
Kvartalsförändring . 0,9 0,4 0,4 0,6 . 0,1 1,4
Privata Årsförändring 4,4 2,9 2,0 1,9 2,2 2,2 2,3 3,1
Kvartalsförändring . 0,2 0,3 0,4 1,2 . 0,3 1,1
Andra Årsförändring 3,5 3,4 3,8 3,2 1,8 3,1 1,9 2,8
Kvartalsförändring . 0,2 0,5 0,3 0,8 . 0,2 1,4
C Tillverkning Årsförändring 4,0 2,0 1,5 1,3 2,2 1,7 2,2 2,8
Kvartalsförändring . -0,1 0,3 0,3 1,7 . -0,0 0,8
F Byggverksamhet Årsförändring 5,1 2,9 0,5 1,0 1,5 1,4 2,0 3,8
Kvartalsförändring . -0,1 -0,2 0,4 1,4 . 0,4 1,6
G Handel Årsförändring 3,6 3,4 2,3 2,0 3,2 2,7 3,0 4,6
Kvartalsförändring . 0,5 0,7 0,6 1,4 . 0,3 2,3
H Transport och magasinering Årsförändring 6,1 3,8 2,4 2,0 0,9 2,3 1,2 1,7
Kvartalsförändring . 0,2 0,3 -0,1 0,5 . 0,5 0,8
I Hotell och restaurang Årsförändring 3,9 3,2 3,8 3,4 2,1 3,1 1,9 3,4
Kvartalsförändring . 0,4 0,8 0,5 0,4 . 0,2 2,3
J Information och kommunikation Årsförändring 4,1 3,2 3,8 4,3 2,8 3,5 2,8 2,8
Kvartalsförändring . 0,6 0,5 0,6 1,2 . 0,6 0,5
K Finans- och försäkringsverksamhet Årsförändring 5,8 2,8 2,5 2,9 3,7 3,0 3,0 3,2
Kvartalsförändring . 0,9 0,6 0,8 1,3 . 0,2 0,8
M Juridik, ekonomi och vetenskap Årsförändring 5,0 4,2 2,7 1,9 1,9 2,6 2,0 2,4
Kvartalsförändring . 0,5 0,3 0,1 0,9 . 0,6 0,6
N Uthyrning, fastighetstj. och andra företagstj. Årsförändring 3,5 3,4 2,5 2,3 2,0 2,6 2,6 2,8
Kvartalsförändring . 0,4 0,6 0,4 0,6 . 1,0 0,8
O Offentlig förvaltning, försvar Årsförändring 4,8 4,0 3,7 3,8 2,7 3,5 2,6 3,1
Kvartalsförändring . 0,7 0,7 0,5 0,7 . 0,6 1,2
P Utbildning Årsförändring 4,1 3,6 3,0 2,4 1,3 2,6 1,1 2,4
Kvartalsförändring . 0,4 0,2 0,2 0,5 . 0,2 1,5
Q Vård och omsorg; sociala tjänster Årsförändring 3,4 4,0 4,0 3,3 2,2 3,4 1,5 2,4
Kvartalsförändring . 0,8 0,4 0,4 0,6 . 0,1 1,3
R Kultur, nöje och fritid Årsförändring 3,3 3,8 3,4 3,0 2,1 3,1 1,6 2,8
Kvartalsförändring . 0,7 0,3 0,3 0,8 . 0,2 1,5
S Annan serviceverksamhet Årsförändring 3,7 3,2 3,6 2,9 1,6 2,8 1,9 2,6
Kvartalsförändring . -0,1 0,7 0,4 0,5 . 0,2 1,5

Källa: Förtjänstnivåindex 2011, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Annina Rouvinen (09) 1734 3246, Harri Nummila (09) 1734 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 24.8.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 2:a kvartalet 2011, Tabellbilaga 9. Index för ordinarie förtjänst, procentuella föränringar . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2011/02/ati_2011_02_2011-08-24_tau_009_sv.html