Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Förtjänstnivåindex 2005=100 efter näringsgren (TOL 2008)

  2010/1 2010/2 2010/3 2010/4 2010 2011/1* 2011/2* 2011/3*
Näringsgren                
A Jordbruk och skuksbruk 117,5 118,3 118,9 119,2 118,5 119,7 121,0 121,6
Timavlönade 117,1 117,8 118,5 117,6 117,7 118,5 118,8 119,7
Månadsavlönade 117,7 118,6 119,0 120,0 118,8 120,3 122,1 122,5
C Tillverkning 116,0 116,3 116,7 118,7 116,9 118,4 119,2 119,6
Timavlönade 115,1 115,3 115,9 118,2 116,1 117,4 118,1 118,4
Månadsavlönade 117,1 117,5 117,7 119,2 117,9 119,6 120,5 120,9
10-11 Livsmedels- och dryckerframställning 120,6 121,4 122,3 123,5 122,0 123,8 125,3 125,6
Timavlönade 119,2 119,8 120,8 121,5 120,3 121,7 123,5 123,7
Månadsavlönade 121,9 122,8 123,8 125,4 123,5 125,6 126,9 127,4
13-15 Tekstilvaru- kläder och läderindustri 117,1 117,9 116,4 114,9 116,6 115,2 117,3 118,3
Timavlönade 116,7 117,6 115,6 113,5 115,9 113,8 116,0 117,0
Månadsavlönade 118,0 118,5 118,6 118,4 118,4 119,0 120,8 121,6
16 Tillverkning av trä 117,9 118,6 119,1 120,8 119,1 121,4 122,0 122,3
Timavlönade 115,9 116,7 117,2 119,5 117,3 120,1 120,6 120,9
Månadsavlönade 122,9 123,3 123,5 124,2 123,5 124,5 125,3 125,9
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 117,2 117,7 117,9 118,3 117,8 118,2 120,6 121,1
Timavlönade 115,5 115,9 116,3 116,8 116,1 116,4 118,6 118,8
Månadsavlönade 120,8 121,5 121,4 121,5 121,3 121,9 124,9 125,9
19-22 Kemisk industri 117,0 117,5 118,5 119,1 118,0 119,3 121,5 122,8
Timavlönade 113,9 114,4 115,5 116,5 115,1 116,6 118,6 119,9
Månadsavlönade 120,7 121,2 122,0 122,3 121,5 122,7 125,0 126,2
23 Tillverkning av mineralprodukter 120,6 120,3 121,5 122,5 121,2 122,8 125,2 125,9
Timavlönade 121,1 120,4 121,9 123,2 121,6 123,3 125,7 126,3
Månadsavlönade 119,5 119,9 120,4 120,8 120,2 121,5 123,9 124,9
24-30 Metallindustri 114,2 114,3 114,5 117,4 115,1 116,7 116,7 117,0
Timavlönade 113,4 113,4 113,9 117,8 114,6 116,0 115,5 115,8
Månadsavlönade 114,8 115,0 115,0 117,1 115,5 117,4 117,7 118,0
24 Metalframställning timavlönade 111,9 111,0 112,2 116,8 113,0 114,5 113,7 113,9
25 Metalvarorpr. timavlönade 115,6 114,9 115,9 120,3 116,7 118,1 117,4 117,6
26-27 Elektronik och elprodukt. timavlönade 113,3 114,0 114,5 118,5 115,1 116,4 115,8 116,0
28-30 Maskiner och transprortmedel timavl. 113,1 113,1 113,1 116,5 114,0 115,1 115,1 115,4
31 Tillverkning av möbler 116,4 116,6 117,1 118,1 117,1 119,2 119,9 120,1
Timavlönade 116,1 116,3 116,8 117,8 116,7 119,1 119,8 119,9
Månadsavlönade 118,2 118,3 118,7 119,8 118,8 120,1 120,3 120,9
D El- gas- och värme försörjning 118,5 118,6 119,0 119,5 118,9 120,1 120,6 122,7
Timavlönade 112,9 112,4 112,7 113,6 112,9 113,7 113,4 115,3
Månadsavlönade 121,1 121,4 121,9 122,1 121,6 123,0 123,9 126,1
E Vattenförsöjn. och avfall 124,1 124,6 125,3 126,3 125,1 126,7 127,9 128,3
Timavlönade 115,1 115,4 115,8 116,5 115,7 116,9 118,5 119,4
Månadsavlönade 125,1 125,6 126,3 127,4 126,1 127,8 128,9 129,3
F Byggverksamhet 121,3 121,0 121,5 123,1 121,7 123,4 125,1 125,6
Timavlönade 120,3 119,6 119,9 121,8 120,4 122,1 123,5 123,6
Månadsavlönade 123,6 124,3 125,2 126,0 124,8 126,4 128,8 130,1
G Handel 116,9 117,7 118,4 120,0 118,3 120,4 123,2 123,5
Timavlönade 116,8 117,2 117,7 120,1 117,9 120,3 121,0 121,5
Månadsavlönade 116,9 117,7 118,4 120,0 118,3 120,4 123,2 123,5
45 Motorfordonshandel och service 113,9 114,3 114,6 116,7 114,9 117,0 117,8 118,3
Timavlönade 116,9 117,3 117,8 120,2 118,0 120,5 121,1 121,6
Månadsavlönade 112,9 113,2 113,5 115,5 113,8 115,8 116,6 117,1
46-47 Parti och detaljhandel 117,4 118,3 119,1 120,6 118,9 121,0 124,1 124,4
H Transport och magasinering 122,1 122,5 122,4 123,1 122,5 123,6 124,5 124,7
Timavlönade 122,4 122,9 122,5 123,0 122,7 123,5 124,5 124,5
Månadsavlönade 121,8 122,1 122,2 123,2 122,3 123,7 124,6 124,9
49-51 Transport 122,4 122,8 123,2 124,3 123,2 124,7 125,7 125,9
Timavlönade 123,3 123,9 124,7 125,8 124,5 126,2 127,2 127,4
Månadsavlönade 121,4 121,5 121,4 122,4 121,7 122,9 123,9 124,2
52 Magasinering och stödtj. till transport 122,4 123,2 122,3 122,5 122,6 123,1 124,4 124,1
Timavlönade 126,7 127,4 121,1 118,8 123,5 120,0 123,6 120,8
Månadsavlönade 121,5 122,2 122,6 123,3 122,4 123,8 124,6 124,8
I Hotell och restaurang 116,1 117,1 117,6 118,1 117,2 118,4 121,1 121,3
J Information och kommunikation 118,6 119,3 119,9 121,3 119,8 122,0 122,6 123,0
61 Telekommunikation 122,5 122,9 123,7 125,7 123,7 126,0 126,2 126,8
Timavlönade 122,7 121,0 122,3 124,0 122,5 124,0 123,5 125,8
Månadsavlönade 122,5 123,2 123,9 125,9 123,9 126,3 126,7 126,9
62-63 IT- och informationstjänster 118,3 118,3 118,6 120,0 118,8 120,9 121,2 121,4
K Finans- och försäkringsverksamhet 123,9 124,7 125,7 127,4 125,4 127,7 128,7 129,7
64,66 Finansförmedling 124,1 124,8 125,9 127,5 125,6 127,8 128,5 129,8
65 Försäkring 123,4 124,5 125,2 126,9 125,0 127,3 129,1 129,4
L Fastighetsverksamhet 126,1 127,2 128,0 129,9 127,8 132,2 133,5 133,8
M Juridik, ekonomi och vetenskap 118,7 119,1 119,2 120,3 119,4 121,2 122,0 122,3
69-70 Juridisk och ekon. konsultverksamhet 121,3 121,6 121,8 123,3 122,0 124,2 124,6 124,9
71-72 Teknisk service, forskning och utveckling 119,1 119,5 119,7 120,8 119,8 121,7 122,5 122,8
N Uthyrning, fastighetstj. och andra företagstj. 118,5 119,2 119,6 120,3 119,4 121,6 122,6 122,9
Timavlönade 115,4 115,9 115,9 116,1 115,8 117,8 118,2 118,3
Månadsavlönade 119,8 120,7 121,3 122,2 121,0 123,3 124,5 124,9
O Offentlig förvaltning, försvar 122,2 123,1 123,6 124,5 123,3 125,4 126,9 127,5
841 Offentlig förvaltning 122,2 123,1 123,8 124,7 123,5 125,5 127,0 127,7
842 Offentliga tjänster 121,8 122,8 123,3 124,1 123,0 125,2 126,6 127,1
P Utbildning 120,8 121,0 121,3 121,9 121,3 122,2 124,1 124,8
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 119,6 120,1 120,6 121,3 120,4 121,7 123,3 124,3
86 Hälso- och sjukvård 120,1 120,5 120,9 121,7 120,8 122,1 123,8 124,7
87-88 Sociala tjänster 119,0 119,6 120,1 120,8 119,9 121,2 122,6 123,8
R Kultur, nöje och fritid 116,3 116,7 117,0 117,9 117,0 118,2 120,0 120,5
S Annan serviceverksamhet 118,2 119,1 119,6 120,2 119,3 120,4 122,2 123,2
9491 Religiösa samfundt 116,4 117,1 117,7 118,0 117,3 118,2 120,0 121,0

Källa: Förtjänstnivåindex 2011, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Annina Rouvinen (09) 1734 3246, Harri Nummila (09) 1734 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 14.10.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 3:e kvartalet 2011, Tabellbilaga 5. Förtjänstnivåindex 2005=100 efter näringsgren (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2011/03/ati_2011_03_2011-10-14_tau_005_sv.html