Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 6. Index för ordinarie förtjänst 2005=100 efter näringsgren (TOL 2008)

Näringsgren 2010/3 2010/4 2010 2011/1* 2011/2* 2011/3* 2011/4* 2011*
A Jordbruk och skuksbruk 118,1 118,5 117,7 118,9 120,2 120,7 121,5 120,3
Timavlönade 118,5 117,6 117,7 118,5 118,8 119,7 121,2 119,6
Månadsavlönade 117,9 118,9 117,7 119,1 120,9 121,3 121,7 120,7
C Tillverkning 117,2 119,2 117,5 118,9 119,8 120,2 122,8 120,4
Timavlönade 116,3 118,6 116,5 117,8 118,5 118,9 121,6 119,2
Månadsavlönade 118,3 119,9 118,5 120,3 121,2 121,6 124,0 121,8
10-11 Livsmedels- och dryckerframställning 121,4 122,5 121,0 122,8 124,5 124,9 125,3 124,4
Timavlönade 120,9 121,6 120,4 121,8 123,6 123,8 124,4 123,4
Månadsavlönade 121,8 123,4 121,5 123,6 125,3 125,8 126,2 125,3
13-15 Tekstilvaru- kläder och läderindustri 117,5 115,9 117,7 116,3 118,4 119,4 119,8 118,5
Timavlönade 116,6 114,5 116,9 114,8 117,0 118,1 118,5 117,1
Månadsavlönade 119,8 119,6 119,6 120,2 122,1 122,8 123,0 122,0
16 Tillverkning av trä 118,1 119,9 118,2 120,4 121,2 121,6 123,5 121,7
Timavlönade 116,4 118,6 116,5 119,2 119,7 120,0 122,5 120,3
Månadsavlönade 122,5 123,1 122,4 123,5 124,8 125,7 126,1 125,0
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 117,0 117,4 116,9 117,3 119,7 120,2 120,7 119,5
Timavlönade 116,4 116,9 116,2 116,5 118,7 118,9 119,5 118,4
Månadsavlönade 118,4 118,5 118,3 119,0 121,8 122,9 123,3 121,8
19-22 Kemisk industri 118,9 119,6 118,5 119,8 122,0 123,3 123,8 122,2
Timavlönade 116,1 117,1 115,7 117,2 119,3 120,6 121,1 119,5
Månadsavlönade 122,4 122,6 121,9 123,0 125,3 126,5 127,0 125,5
23 Tillverkning av mineralprodukter 121,7 122,8 121,5 123,1 125,5 126,2 126,7 125,4
Timavlönade 122,1 123,4 121,9 123,6 126,0 126,5 127,1 125,8
Månadsavlönade 120,7 121,1 120,4 121,8 124,2 125,2 125,7 124,2
24-30 Metallindustri 115,7 118,6 116,3 118,0 117,9 118,2 122,2 119,1
Timavlönade 114,6 118,5 115,4 116,7 116,2 116,5 121,3 117,7
Månadsavlönade 116,6 118,7 117,1 119,0 119,4 119,6 123,0 120,3
24 Metalframställning timavlönade 112,9 117,5 113,7 115,2 114,4 114,6 119,3 115,9
25 Metalvarorpr. timavlönade 116,6 121,1 117,4 118,9 118,1 118,4 123,3 119,7
26-27 Elektronik och elprodukt. timavlönade 115,2 119,2 115,8 117,1 116,5 116,8 121,6 118,0
28-30 Maskiner och transprortmedel timavl. 113,8 117,2 114,7 115,8 115,8 116,1 120,9 117,1
31 Tillverkning av möbler 117,6 118,6 117,5 119,7 120,4 120,6 121,5 120,5
Timavlönade 116,9 117,9 116,8 119,1 119,8 120,0 120,7 119,9
Månadsavlönade 121,5 122,7 121,6 122,9 123,2 124,0 125,7 123,9
D El- gas- och värme försörjning 119,5 119,9 119,3 120,5 121,0 123,2 124,3 122,3
Timavlönade 114,2 115,1 114,4 115,2 114,8 116,7 118,0 116,2
Månadsavlönade 121,8 122,0 121,6 122,9 123,8 126,0 127,2 125,0
E Vattenförsöjn. och avfall 124,4 125,3 124,1 125,6 126,8 127,3 128,1 127,0
Timavlönade 115,8 116,5 115,7 116,5 118,1 119,0 119,0 118,2
Månadsavlönade 125,3 126,3 125,0 126,6 127,8 128,2 129,1 127,9
F Byggverksamhet 121,5 123,1 121,7 123,5 125,2 125,6 126,7 125,3
Timavlönade 120,0 121,8 120,4 122,2 123,5 123,7 125,1 123,6
Månadsavlönade 125,1 126,2 124,7 126,6 129,0 130,2 130,5 129,1
G Handel 118,8 120,4 118,6 120,8 123,6 123,9 124,7 123,2
Timavlönade 117,6 119,9 117,8 120,2 120,9 121,4 124,5 121,7
Månadsavlönade 118,8 120,4 118,7 120,8 123,7 124,0 124,8 123,3
45 Motorfordonshandel och service 115,0 117,1 115,3 117,4 118,2 118,7 121,7 119,0
Timavlönade 117,7 120,0 117,9 120,3 121,0 121,5 124,7 121,9
Månadsavlönade 114,1 116,1 114,4 116,4 117,2 117,7 120,7 118,0
46-47 Parti och detaljhandel 119,5 121,0 119,2 121,4 124,5 124,8 125,3 124,0
H Transport och magasinering 122,2 122,9 122,4 123,4 124,5 124,6 126,2 124,7
Timavlönade 122,6 123,1 122,8 123,6 124,6 124,5 126,2 124,7
Månadsavlönade 121,9 122,8 122,0 123,2 124,4 124,7 126,1 124,6
49-51 Transport 122,7 123,7 122,7 124,1 125,3 125,6 126,8 125,4
Timavlönade 124,9 125,9 124,6 126,3 127,3 127,5 128,7 127,4
Månadsavlönade 120,2 121,1 120,4 121,6 122,9 123,2 124,4 123,0
52 Magasinering och stödtj. till transport 122,7 122,9 123,0 123,4 124,8 124,7 125,7 124,7
Timavlönade 121,1 118,8 123,5 120,0 123,6 120,8 121,4 121,4
Månadsavlönade 123,0 123,8 122,9 124,2 125,0 125,6 126,7 125,4
I Hotell och restaurang 117,8 118,3 117,4 118,6 121,2 121,5 121,7 120,7
J Information och kommunikation 120,2 121,6 120,0 122,2 122,8 123,2 125,9 123,6
61 Telekommunikation 123,9 125,9 123,9 126,3 126,5 127,0 130,0 127,4
Timavlönade 123,0 124,7 123,2 124,7 124,2 126,5 127,9 125,8
Månadsavlönade 124,1 126,1 124,1 126,5 126,9 127,1 130,4 127,7
62-63 IT- och informationstjänster 119,0 120,3 119,1 121,3 121,5 121,8 125,1 122,4
K Finans- och försäkringsverksamhet 123,0 124,7 122,8 124,9 125,9 126,9 129,5 126,8
64,66 Finansförmedling 123,2 124,8 122,9 125,0 125,8 127,0 129,4 126,8
65 Försäkring 122,5 124,2 122,3 124,6 126,3 126,6 130,0 126,9
L Fastighetsverksamhet 125,8 127,7 125,6 129,7 131,6 132,0 132,6 131,5
M Juridik, ekonomi och vetenskap 119,8 120,9 119,9 121,7 122,5 122,8 125,2 123,0
69-70 Juridisk och ekon. konsultverksamhet 122,8 124,3 123,0 125,2 125,6 125,9 129,3 126,5
71-72 Teknisk service, forskning och utveckling 120,3 121,4 120,4 122,2 123,0 123,4 125,6 123,6
N Uthyrning, fastighetstj. och andra företagstj. 119,3 120,0 119,0 121,2 122,1 122,4 123,1 122,2
Timavlönade 115,9 116,1 115,8 117,7 118,2 118,3 118,8 118,3
Månadsavlönade 120,7 121,6 120,4 122,7 123,9 124,3 125,0 123,9
O Offentlig förvaltning, försvar 123,6 124,5 123,3 125,3 126,8 127,3 127,8 126,8
841 Offentlig förvaltning 123,8 124,7 123,5 125,4 126,9 127,6 127,7 126,9
842 Offentliga tjänster 123,8 124,6 123,5 125,7 127,1 127,5 127,8 127,0
P Utbildning 121,2 121,8 121,2 122,0 123,9 124,5 124,7 123,8
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 120,6 121,4 120,5 121,5 123,0 124,0 124,1 123,2
86 Hälso- och sjukvård 121,1 121,8 120,9 121,9 123,6 124,5 124,5 123,6
87-88 Sociala tjänster 120,1 120,8 119,9 120,9 122,3 123,5 123,6 122,6
R Kultur, nöje och fritid 117,4 118,4 117,4 118,6 120,2 120,7 121,4 120,3
S Annan serviceverksamhet 119,8 120,4 119,5 120,6 122,3 123,4 123,7 122,5
9491 Religiösa samfundt 117,7 118,0 117,3 118,2 119,6 121,0 121,3 120,0

Källa: Förtjänstnivåindex 2011, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Annina Rouvinen 09 1734 3246, Harri Nummila 09 1734 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 3.2.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 4:e kvartalet 2011, Tabellbilaga 6. Index för ordinarie förtjänst 2005=100 efter näringsgren (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2011/04/ati_2011_04_2012-02-03_tau_006_sv.html