Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 8. Förtjänstnivåindex, procentuella föränringar

  2010/3 2010/4 2010 2011/1* 2011/2* 2011/3* 2011/4* 2011*
Näringsgren Förändring                
Alla löntagare Årsförändring 2,4 2,2 2,6 2,1 2,9 3,0 3,0 2,7
Kvartalsförändring 0,4 1,0 . 0,3 1,2 0,4 1,1 .
Män Årsförändring 1,9 2,0 2,1 2,0 2,8 2,8 3,0 2,7
Kvartalsförändring 0,3 1,2 . 0,2 1,0 0,4 1,4 .
Kvinnor Årsförändring 2,9 2,4 3,1 2,2 3,0 3,1 3,0 2,8
Kvartalsförändring 0,4 0,9 . 0,4 1,3 0,5 0,7 .
Timlönade Årsförändring 0,9 1,2 1,2 1,6 2,4 2,3 2,6 2,2
Kvartalsförändring 0,3 1,5 . -0,2 0,7 0,3 1,8 .
Månadslönade Årsförändring 2,8 2,5 3,0 2,2 3,0 3,1 3,1 2,9
Kvartalsförändring 0,4 0,9 . 0,4 1,3 0,5 0,9 .
Staten Årsförändring 3,8 2,3 3,3 2,8 3,1 3,0 2,6 2,9
Kvartalsförändring 0,4 0,6 . 1,0 1,1 0,3 0,2 .
Kommuner Årsförändring 3,3 2,2 3,4 1,7 2,8 3,1 2,5 2,5
Kvartalsförändring 0,4 0,6 . 0,4 1,4 0,7 0,0 .
Privata Årsförändring 1,9 2,2 2,3 2,2 3,0 2,9 3,2 2,8
Kvartalsförändring 0,4 1,2 . 0,2 1,1 0,3 1,5 .
Andra Årsförändring 3,4 1,9 3,2 1,7 2,5 3,0 2,6 2,5
Kvartalsförändring 0,3 0,8 . 0,1 1,3 0,8 0,3 .
C Tillverkning Årsförändring 1,3 2,1 1,7 2,0 2,5 2,5 3,0 2,5
Kvartalsförändring 0,3 1,7 . -0,2 0,7 0,3 2,1 .
F Byggverksamhet Årsförändring 1,2 1,6 1,6 1,7 3,3 3,3 2,9 2,8
Kvartalsförändring 0,4 1,3 . 0,3 1,4 0,4 0,9 .
G Handel Årsförändring 1,9 3,2 2,7 3,0 4,6 4,3 3,6 3,9
Kvartalsförändring 0,6 1,4 . 0,3 2,3 0,3 0,7 .
H Transport och magasinering Årsförändring 2,0 0,9 2,2 1,2 1,8 2,0 2,6 1,9
Kvartalsförändring -0,1 0,6 . 0,4 0,9 0,1 1,2 .
I Hotell och restaurang Årsförändring 3,2 1,9 2,9 2,0 3,4 3,1 2,9 2,8
Kvartalsförändring 0,5 0,4 . 0,2 2,3 0,2 0,2 .
J Information och kommunikation Årsförändring 4,6 3,1 3,8 2,8 2,8 2,5 3,6 2,9
Kvartalsförändring 0,6 1,2 . 0,6 0,5 0,3 2,2 .
K Finans- och försäkringsverksamhet Årsförändring 4,0 4,8 4,0 3,0 3,2 3,2 3,9 3,3
Kvartalsförändring 0,8 1,3 . 0,2 0,8 0,8 2,1 .
M Juridik, ekonomi och vetenskap Årsförändring 1,6 1,5 2,3 2,0 2,4 2,6 3,6 2,6
Kvartalsförändring 0,1 0,9 . 0,7 0,6 0,3 1,9 .
N Uthyrning, fastighetstj. och andra företagstj. Årsförändring 2,6 2,3 2,8 2,7 2,9 2,7 2,7 2,7
Kvartalsförändring 0,4 0,6 . 1,1 0,8 0,2 0,5 .
O Offentlig förvaltning, försvar Årsförändring 3,8 2,7 3,6 2,7 3,2 3,1 2,8 2,9
Kvartalsförändring 0,5 0,7 . 0,7 1,2 0,4 0,4 .
P Utbildning Årsförändring 2,5 1,4 2,7 1,2 2,5 2,9 2,5 2,3
Kvartalsförändring 0,2 0,5 . 0,3 1,5 0,6 0,1 .
Q Vård och omsorg; sociala tjänster Årsförändring 3,3 2,2 3,4 1,8 2,7 3,1 2,5 2,5
Kvartalsförändring 0,4 0,6 . 0,3 1,3 0,8 0,1 .
R Kultur, nöje och fritid Årsförändring 3,0 2,1 3,1 1,7 2,8 2,9 2,7 2,5
Kvartalsförändring 0,3 0,8 . 0,4 1,3 0,4 0,6 .
S Annan serviceverksamhet Årsförändring 3,0 1,6 2,8 1,9 2,5 3,0 2,7 2,5
Kvartalsförändring 0,4 0,5 . 0,2 1,3 1,0 0,2 .

Källa: Förtjänstnivåindex 2011, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Annina Rouvinen 09 1734 3246, Harri Nummila 09 1734 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 3.2.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 4:e kvartalet 2011, Tabellbilaga 8. Förtjänstnivåindex, procentuella föränringar . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2011/04/ati_2011_04_2012-02-03_tau_008_sv.html