Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Förtjänstnivåindex 2005=100 efter näringsgren (TOL 2008)

  2010/4 2010 2011/1* 2011/2* 2011/3* 2011/4* 2011* 2012/1*
Näringsgren                
A Jordbruk och skuksbruk 119,2 118,5 120,4 122,0 122,8 124,3 122,4 126,4
Timavlönade 117,6 117,7 118,5 118,8 119,7 121,2 119,6 123,7
Månadsavlönade 120,0 118,8 121,4 123,6 124,3 125,8 123,8 127,7
C Tillverkning 118,7 116,9 118,3 118,9 119,2 121,6 119,5 122,3
Timavlönade 118,2 116,1 117,3 118,0 118,4 121,3 118,8 121,8
Månadsavlönade 119,2 117,9 119,4 120,0 120,0 122,0 120,4 122,9
10-11 Livsmedels- och dryckerframställning 123,5 122,0 123,5 125,1 125,2 125,6 124,9 126,4
Timavlönade 121,5 120,3 121,4 122,9 122,8 123,2 122,6 124,0
Månadsavlönade 125,4 123,5 125,5 127,1 127,5 127,8 126,9 128,5
13-15 Tekstilvaru- kläder och läderindustri 114,9 116,6 115,3 117,4 118,5 119,0 117,6 121,7
Timavlönade 113,5 115,9 113,8 116,0 117,2 117,8 116,2 120,6
Månadsavlönade 118,4 118,4 119,2 121,1 121,9 122,2 121,1 124,5
16 Tillverkning av trä 120,8 119,1 121,5 122,4 122,2 123,4 122,4 125,0
Timavlönade 119,5 117,3 120,1 120,6 119,8 121,3 120,4 123,1
Månadsavlönade 124,2 123,5 125,0 126,8 128,1 128,8 127,2 129,7
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 118,3 117,8 118,5 121,0 122,1 123,4 121,3 124,2
Timavlönade 116,8 116,1 116,4 118,6 119,6 121,2 118,9 121,9
Månadsavlönade 121,5 121,3 122,9 126,1 127,4 128,2 126,2 129,1
19-22 Kemisk industri 119,1 118,0 119,7 121,9 123,2 123,6 122,1 126,5
Timavlönade 116,5 115,1 116,6 118,6 120,2 120,7 119,0 123,6
Månadsavlönade 122,3 121,5 123,6 125,8 126,9 127,2 125,9 130,0
23 Tillverkning av mineralprodukter 122,5 121,2 122,9 125,3 126,4 127,3 125,5 129,3
Timavlönade 123,2 121,6 123,3 125,7 126,8 127,8 125,9 130,1
Månadsavlönade 120,8 120,2 121,9 124,3 125,3 125,9 124,3 126,9
24-30 Metallindustri 117,4 115,1 116,4 116,1 115,9 119,6 117,0 119,6
Timavlönade 117,8 114,6 116,0 115,5 115,7 120,5 116,9 119,8
Månadsavlönade 117,1 115,5 116,8 116,5 116,1 118,8 117,1 119,5
24 Metalframställning timavlönade 116,8 113,0 114,5 113,7 114,4 119,5 115,5 118,8
25 Metalvarorpr. timavlönade 120,3 116,7 118,1 117,4 118,5 124,2 119,6 123,6
26-27 Elektronik och elprodukt. timavlönade 118,5 115,1 116,4 115,8 116,2 121,1 117,4 120,4
28-30 Maskiner och transprortmedel timavl. 116,5 114,0 115,1 115,1 114,6 118,7 115,9 118,0
31 Tillverkning av möbler 118,1 117,1 119,5 120,2 120,9 122,2 120,7 124,0
Timavlönade 117,8 116,7 119,1 119,8 120,4 121,6 120,2 123,6
Månadsavlönade 119,8 118,8 121,8 122,3 123,3 125,3 123,2 126,0
D El- gas- och värme försörjning 119,5 118,9 120,1 120,4 122,3 123,4 121,5 124,7
Timavlönade 113,6 112,9 114,0 113,7 115,7 117,1 115,1 118,8
Månadsavlönade 122,1 121,6 122,8 123,4 125,3 126,2 124,4 127,3
E Vattenförsöjn. och avfall 126,3 125,1 126,8 128,1 128,6 129,6 128,3 133,5
Timavlönade 116,5 115,7 117,1 118,9 119,9 120,1 119,0 123,0
Månadsavlönade 127,4 126,1 127,9 129,1 129,6 130,6 129,3 134,7
F Byggverksamhet 123,1 121,7 123,1 124,8 125,2 126,1 124,8 127,4
Timavlönade 121,8 120,4 122,1 123,5 123,5 125,0 123,5 126,4
Månadsavlönade 126,0 124,8 125,5 127,8 129,0 128,7 127,8 129,6
G Handel 120,0 118,3 120,8 123,4 123,6 124,3 123,0 125,2
Timavlönade 120,1 117,9 120,3 121,0 121,5 124,6 121,8 124,5
Månadsavlönade 120,0 118,3 120,8 123,5 123,7 124,3 123,1 125,2
45 Motorfordonshandel och service 116,7 114,9 117,0 117,7 118,0 120,9 118,4 121,6
Timavlönade 120,2 118,0 120,5 121,1 121,6 124,7 122,0 124,6
Månadsavlönade 115,5 113,8 115,8 116,5 116,8 119,6 117,2 120,6
46-47 Parti och detaljhandel 120,6 118,9 121,5 124,4 124,6 124,9 123,8 125,8
H Transport och magasinering 123,1 122,5 123,7 124,7 124,9 125,9 124,8 128,5
Timavlönade 123,0 122,7 123,5 124,5 124,5 126,2 124,6 129,8
Månadsavlönade 123,2 122,3 123,9 124,9 125,2 125,6 124,9 127,3
49-51 Transport 124,3 123,2 124,6 126,0 126,5 127,2 126,1 130,2
Timavlönade 125,8 124,5 126,2 127,1 127,5 128,8 127,4 133,2
Månadsavlönade 122,4 121,7 122,8 124,6 125,3 125,2 124,5 126,7
52 Magasinering och stödtj. till transport 122,5 122,6 123,2 123,8 122,9 123,2 123,3 125,6
Timavlönade 118,8 123,5 120,0 123,7 120,8 121,5 121,5 125,6
Månadsavlönade 123,3 122,4 123,9 123,8 123,3 123,6 123,6 125,6
I Hotell och restaurang 118,1 117,2 118,6 121,0 120,9 120,7 120,3 121,9
J Information och kommunikation 121,3 119,8 122,0 122,3 122,4 124,7 122,8 125,9
61 Telekommunikation 125,7 123,7 125,5 125,4 125,7 128,4 126,3 129,8
Timavlönade 124,0 122,5 124,0 123,5 125,8 127,2 125,1 126,2
Månadsavlönade 125,9 123,9 125,8 125,8 125,7 128,6 126,5 130,5
62-63 IT- och informationstjänster 120,0 118,8 121,0 120,9 120,8 123,8 121,6 124,7
K Finans- och försäkringsverksamhet 127,4 125,4 127,6 128,4 129,3 131,8 129,3 133,3
64,66 Finansförmedling 127,5 125,6 127,7 128,2 129,3 131,5 129,2 133,2
65 Försäkring 126,9 125,0 127,3 129,1 129,4 132,9 129,7 133,8
L Fastighetsverksamhet 129,9 127,8 131,8 133,7 134,1 134,5 133,5 135,5
M Juridik, ekonomi och vetenskap 120,3 119,4 121,1 121,6 121,7 123,8 122,1 125,0
69-70 Juridisk och ekon. konsultverksamhet 123,3 122,0 124,2 124,6 124,9 128,3 125,5 129,2
71-72 Teknisk service, forskning och utveckling 120,8 119,8 121,7 122,1 122,2 124,0 122,5 125,4
N Uthyrning, fastighetstj. och andra företagstj. 120,3 119,4 121,0 121,4 121,1 121,1 121,2 124,4
Timavlönade 116,1 115,8 117,8 118,3 118,5 119,1 118,4 123,8
Månadsavlönade 122,2 121,0 122,4 122,7 122,2 122,1 122,4 124,7
O Offentlig förvaltning, försvar 124,5 123,3 125,5 127,0 127,6 128,0 127,0 130,1
841 Offentlig förvaltning 124,7 123,5 125,9 127,7 128,7 129,2 127,9 131,6
842 Offentliga tjänster 124,1 123,0 124,9 125,9 126,0 125,8 125,6 127,5
P Utbildning 121,9 121,3 122,5 124,6 125,5 125,9 124,6 128,4
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 121,3 120,4 121,9 123,7 124,8 125,1 123,9 128,1
86 Hälso- och sjukvård 121,7 120,8 122,5 124,6 125,8 126,3 124,8 129,3
87-88 Sociala tjänster 120,8 119,9 121,1 122,4 123,5 123,5 122,6 126,4
R Kultur, nöje och fritid 117,9 117,0 118,4 120,1 120,8 121,6 120,3 123,3
S Annan serviceverksamhet 120,2 119,3 120,4 122,0 123,1 123,2 122,2 125,6
9491 Religiösa samfundt 118,0 117,3 118,2 119,6 121,0 121,3 120,0 124,0

Källa: Förtjänstnivåindex 2012, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Annina Rouvinen 09 1734 3246, Harri Nummila 09 1734 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 31.5.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 1:a kvartalet 2012, Tabellbilaga 5. Förtjänstnivåindex 2005=100 efter näringsgren (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2012/01/ati_2012_01_2012-05-31_tau_005_sv.html