Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 8. Förtjänstnivåindex, procentuella föränringar

  2010/4 2010 2011/1* 2011/2* 2011/3* 2011/4* 2011* 2012/1*
Näringsgren Förändring                
Alla löntagare Årsförändring 2,2 2,6 2,1 2,9 2,9 2,8 2,7 3,8
Kvartalsförändring 1,0 . 0,3 1,1 0,4 1,0 . 1,3
Män Årsförändring 2,0 2,1 1,9 2,6 2,5 2,5 2,4 3,4
Kvartalsförändring 1,2 . 0,2 0,9 0,2 1,2 . 1,1
Kvinnor Årsförändring 2,4 3,1 2,4 3,2 3,3 3,1 3,0 4,3
Kvartalsförändring 0,9 . 0,5 1,3 0,5 0,7 . 1,6
Timlönade Årsförändring 1,2 1,2 1,6 2,4 2,3 2,6 2,2 4,0
Kvartalsförändring 1,5 . -0,2 0,7 0,3 1,8 . 1,1
Månadslönade Årsförändring 2,5 3,0 2,3 3,0 3,0 2,9 2,8 3,8
Kvartalsförändring 0,9 . 0,5 1,2 0,4 0,8 . 1,4
Staten Årsförändring 2,3 3,3 2,8 3,0 2,9 2,4 2,8 2,6
Kvartalsförändring 0,6 . 1,0 1,0 0,2 0,1 . 1,3
Kommuner Årsförändring 2,2 3,4 1,9 3,1 3,7 3,3 3,0 5,1
Kvartalsförändring 0,6 . 0,6 1,5 0,9 0,2 . 2,4
Privata Årsförändring 2,2 2,3 2,2 2,8 2,6 2,7 2,6 3,5
Kvartalsförändring 1,2 . 0,2 1,0 0,2 1,3 . 1,0
Andra Årsförändring 1,9 3,2 1,8 2,6 3,1 2,7 2,5 4,2
Kvartalsförändring 0,8 . 0,2 1,3 0,8 0,3 . 1,7
A Jordbruk och skuksbruk Årsförändring 3,1 3,5 2,5 3,1 3,3 4,3 3,3 4,9
Kvartalsförändring 0,3 . 1,0 1,3 0,6 1,2 . 1,7
C Tillverkning Årsförändring 2,1 1,7 2,0 2,2 2,1 2,5 2,2 3,4
Kvartalsförändring 1,7 . -0,3 0,5 0,2 2,0 . 0,6
D El- gas- och värme försörjning Årsförändring 0,9 2,6 1,3 1,5 2,8 3,3 2,2 3,9
Kvartalsförändring 0,4 . 0,5 0,3 1,6 0,8 . 1,1
E Vattenförsöjn. och avfall Årsförändring 2,1 2,4 2,2 2,8 2,6 2,6 2,6 5,3
Kvartalsförändring 0,8 . 0,4 1,0 0,4 0,7 . 3,1
F Byggverksamhet Årsförändring 1,6 1,6 1,5 3,1 3,0 2,4 2,5 3,5
Kvartalsförändring 1,3 . 0,0 1,3 0,3 0,7 . 1,0
G Handel Årsförändring 3,2 2,7 3,4 4,8 4,4 3,6 4,0 3,6
Kvartalsförändring 1,4 . 0,7 2,2 0,1 0,6 . 0,7
H Transport och magasinering Årsförändring 0,9 2,2 1,3 1,8 2,0 2,3 1,8 3,9
Kvartalsförändring 0,6 . 0,5 0,8 0,1 0,8 . 2,1
I Hotell och restaurang Årsförändring 1,9 2,9 2,2 3,4 2,8 2,2 2,6 2,8
Kvartalsförändring 0,4 . 0,4 2,0 -0,1 -0,1 . 0,9
J Information och kommunikation Årsförändring 3,1 3,8 2,9 2,5 2,0 2,8 2,5 3,1
Kvartalsförändring 1,2 . 0,6 0,2 0,1 1,9 . 0,9
K Finans- och försäkringsverksamhet Årsförändring 4,8 4,0 3,0 3,0 2,8 3,5 3,1 4,5
Kvartalsförändring 1,3 . 0,2 0,6 0,7 1,9 . 1,2
L Fastighetsverksamhet Årsförändring 4,6 5,0 4,5 5,1 4,7 3,5 4,5 2,8
Kvartalsförändring 1,5 . 1,4 1,4 0,3 0,3 . 0,7
M Juridik, ekonomi och vetenskap Årsförändring 1,5 2,3 2,0 2,1 2,1 2,9 2,3 3,2
Kvartalsförändring 0,9 . 0,6 0,4 0,1 1,7 . 1,0
N Uthyrning, fastighetstj. och andra företagstj. Årsförändring 2,3 2,8 2,1 1,8 1,2 0,7 1,5 2,8
Kvartalsförändring 0,6 . 0,5 0,3 -0,2 0,0 . 2,7
O Offentlig förvaltning, försvar Årsförändring 2,7 3,6 2,7 3,2 3,2 2,8 3,0 3,7
Kvartalsförändring 0,7 . 0,8 1,2 0,4 0,4 . 1,6
P Utbildning Årsförändring 1,4 2,7 1,4 3,0 3,5 3,3 2,8 4,8
Kvartalsförändring 0,5 . 0,5 1,7 0,7 0,3 . 2,0
Q Vård och omsorg; sociala tjänster Årsförändring 2,2 3,4 1,9 3,0 3,5 3,1 2,9 5,1
Kvartalsförändring 0,6 . 0,5 1,4 1,0 0,2 . 2,4
R Kultur, nöje och fritid Årsförändring 2,1 3,1 1,8 3,0 3,3 3,2 2,8 4,1
Kvartalsförändring 0,8 . 0,5 1,4 0,6 0,7 . 1,4
S Annan serviceverksamhet Årsförändring 1,6 2,8 1,8 2,4 2,9 2,5 2,4 4,3
Kvartalsförändring 0,5 . 0,1 1,3 0,9 0,1 . 1,9

Källa: Förtjänstnivåindex 2012, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Annina Rouvinen 09 1734 3246, Harri Nummila 09 1734 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 31.5.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 1:a kvartalet 2012, Tabellbilaga 8. Förtjänstnivåindex, procentuella föränringar . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2012/01/ati_2012_01_2012-05-31_tau_008_sv.html