Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 9. Index för ordinarie förtjänst, procentuella föränringar

  2010/4 2010 2011/1* 2011/2* 2011/3* 2011/4* 2011* 2012/1*
Näringsgren Förändring                
Alla löntagare Årsförändring 2,2 2,6 2,0 2,7 2,7 2,7 2,5 3,5
Kvartalsförändring 1,1 . 0,2 1,1 0,4 1,0 . 1,0
Män Årsförändring 1,9 2,0 1,8 2,5 2,3 2,4 2,2 3,1
Kvartalsförändring 1,2 . 0,0 0,9 0,2 1,2 . 0,8
Kvinnor Årsförändring 2,4 3,1 2,2 3,0 3,1 2,9 2,8 3,9
Kvartalsförändring 0,9 . 0,3 1,3 0,5 0,7 . 1,3
Timlönade Årsförändring 1,5 1,5 1,7 2,4 2,3 2,7 2,3 3,6
Kvartalsförändring 1,5 . -0,2 0,7 0,3 1,8 . 0,8
Månadslönade Årsförändring 2,3 2,9 2,1 2,8 2,8 2,6 2,6 3,5
Kvartalsförändring 0,9 . 0,3 1,2 0,4 0,8 . 1,1
Staten Årsförändring 2,4 3,4 2,7 2,9 2,7 2,2 2,6 2,2
Kvartalsförändring 0,6 . 0,9 1,0 0,2 0,1 . 0,9
Kommuner Årsförändring 2,2 3,4 1,6 2,8 3,3 2,9 2,7 5,0
Kvartalsförändring 0,6 . 0,2 1,5 0,9 0,2 . 2,3
Privata Årsförändring 2,2 2,2 2,1 2,7 2,5 2,6 2,5 3,2
Kvartalsförändring 1,2 . 0,1 1,0 0,2 1,4 . 0,6
Andra Årsförändring 1,8 3,1 1,9 2,7 3,2 2,8 2,6 3,8
Kvartalsförändring 0,8 . 0,2 1,3 0,8 0,3 . 1,2
A Jordbruk och skuksbruk Årsförändring 2,3 2,7 2,1 2,7 2,9 3,7 2,9 4,5
Kvartalsförändring 0,3 . 0,6 1,3 0,6 1,2 . 1,3
C Tillverkning Årsförändring 2,2 1,7 1,9 2,1 2,0 2,4 2,1 3,0
Kvartalsförändring 1,7 . -0,4 0,5 0,2 2,0 . 0,2
D El- gas- och värme försörjning Årsförändring 0,8 2,5 1,1 1,4 2,6 3,1 2,1 3,5
Kvartalsförändring 0,4 . 0,4 0,3 1,6 0,9 . 0,7
E Vattenförsöjn. och avfall Årsförändring 2,1 2,4 2,1 2,7 2,5 2,5 2,4 4,9
Kvartalsförändring 0,8 . 0,3 1,0 0,4 0,7 . 2,7
F Byggverksamhet Årsförändring 1,5 1,4 1,8 3,4 3,3 2,7 2,8 3,3
Kvartalsförändring 1,4 . 0,3 1,4 0,3 0,8 . 0,8
G Handel Årsförändring 3,2 2,7 2,9 4,4 3,9 3,1 3,6 3,2
Kvartalsförändring 1,4 . 0,2 2,2 0,1 0,6 . 0,3
H Transport och magasinering Årsförändring 0,9 2,3 1,1 1,6 1,9 2,2 1,7 3,7
Kvartalsförändring 0,5 . 0,4 0,8 0,1 0,9 . 1,8
I Hotell och restaurang Årsförändring 2,1 3,1 1,6 2,8 2,2 1,7 2,1 2,3
Kvartalsförändring 0,4 . -0,1 2,0 -0,1 -0,1 . 0,5
J Information och kommunikation Årsförändring 2,8 3,5 2,6 2,2 1,7 2,5 2,2 2,9
Kvartalsförändring 1,2 . 0,3 0,2 0,1 1,9 . 0,7
K Finans- och försäkringsverksamhet Årsförändring 3,7 3,0 2,9 2,9 2,8 3,4 3,0 4,1
Kvartalsförändring 1,3 . 0,1 0,6 0,7 1,9 . 0,8
L Fastighetsverksamhet Årsförändring 3,6 3,9 4,6 5,1 4,8 3,5 4,5 2,4
Kvartalsförändring 1,5 . 1,5 1,4 0,3 0,3 . 0,3
M Juridik, ekonomi och vetenskap Årsförändring 1,9 2,6 1,8 1,9 1,9 2,7 2,1 2,8
Kvartalsförändring 0,9 . 0,4 0,4 0,1 1,7 . 0,6
N Uthyrning, fastighetstj. och andra företagstj. Årsförändring 2,0 2,6 2,1 1,8 1,2 0,6 1,4 2,4
Kvartalsförändring 0,6 . 0,5 0,3 -0,2 0,0 . 2,2
O Offentlig förvaltning, försvar Årsförändring 2,7 3,5 2,6 3,1 3,0 2,7 2,8 3,3
Kvartalsförändring 0,7 . 0,6 1,2 0,4 0,4 . 1,3
P Utbildning Årsförändring 1,3 2,6 1,3 2,8 3,4 3,2 2,7 4,7
Kvartalsförändring 0,5 . 0,4 1,7 0,7 0,3 . 1,8
Q Vård och omsorg; sociala tjänster Årsförändring 2,2 3,4 1,6 2,7 3,3 2,9 2,6 4,9
Kvartalsförändring 0,6 . 0,2 1,4 1,0 0,2 . 2,2
R Kultur, nöje och fritid Årsförändring 2,1 3,1 1,7 2,9 3,2 3,1 2,7 3,8
Kvartalsförändring 0,8 . 0,4 1,4 0,6 0,7 . 1,1
S Annan serviceverksamhet Årsförändring 1,6 2,8 1,8 2,4 2,9 2,5 2,4 3,8
Kvartalsförändring 0,5 . 0,2 1,3 0,9 0,1 . 1,4

Källa: Förtjänstnivåindex 2012, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Annina Rouvinen 09 1734 3246, Harri Nummila 09 1734 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 31.5.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 1:a kvartalet 2012, Tabellbilaga 9. Index för ordinarie förtjänst, procentuella föränringar . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2012/01/ati_2012_01_2012-05-31_tau_009_sv.html