Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Förtjänstnivåindex 2005=100 efter näringsgren (TOL 2008)

  2010 2011/1 2011/2 2011/3 2011/4 2011 2012/1* 2012/2*
Näringsgren                
A Jordbruk och skuksbruk 118,5 120,3 121,8 122,4 123,8 122,1 125,9 127,3
Timavlönade 117,7 118,2 118,1 118,5 119,6 118,6 122,2 124,1
Månadsavlönade 118,8 121,4 123,6 124,3 125,8 123,8 127,7 128,8
C Tillverkning 116,9 118,3 118,9 119,1 121,5 119,5 122,2 123,3
Timavlönade 116,1 117,3 118,0 118,4 121,2 118,7 121,7 122,9
Månadsavlönade 117,9 119,4 119,9 120,0 121,9 120,3 122,8 123,8
10-11 Livsmedels- och dryckerframställning 122,0 123,5 125,1 125,2 125,6 124,9 126,4 129,1
Timavlönade 120,3 121,4 122,9 122,8 123,2 122,6 124,0 127,0
Månadsavlönade 123,5 125,5 127,1 127,5 127,8 126,9 128,5 131,0
13-15 Tekstilvaru- kläder och läderindustri 116,6 115,3 117,4 118,5 119,0 117,6 121,7 123,0
Timavlönade 115,9 113,8 116,0 117,2 117,8 116,2 120,6 121,8
Månadsavlönade 118,4 119,2 121,1 121,9 122,2 121,1 124,5 126,1
16 Tillverkning av trä 119,1 121,5 122,3 122,1 123,3 122,3 124,7 126,4
Timavlönade 117,3 120,0 120,6 119,7 121,1 120,4 122,9 125,1
Månadsavlönade 123,5 125,0 126,7 127,9 128,6 127,0 129,1 129,5
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 117,8 118,5 121,0 122,1 123,4 121,3 124,2 127,3
Timavlönade 116,1 116,4 118,6 119,6 121,2 118,9 121,9 124,8
Månadsavlönade 121,3 122,9 126,1 127,4 128,2 126,2 129,1 132,7
19-22 Kemisk industri 118,0 119,7 121,9 123,2 123,6 122,1 126,5 127,8
Timavlönade 115,1 116,6 118,6 120,2 120,7 119,0 123,6 124,9
Månadsavlönade 121,5 123,6 125,8 126,9 127,2 125,9 130,0 131,4
23 Tillverkning av mineralprodukter 121,2 122,9 125,3 126,4 127,3 125,5 129,3 131,4
Timavlönade 121,6 123,3 125,7 126,8 127,8 125,9 130,1 132,2
Månadsavlönade 120,2 121,9 124,3 125,3 125,9 124,3 126,9 129,3
24-30 Metallindustri 115,1 116,4 116,0 115,9 119,5 116,9 119,5 119,8
Timavlönade 114,6 115,9 115,5 115,6 120,4 116,8 119,7 119,9
Månadsavlönade 115,5 116,8 116,5 116,0 118,7 117,0 119,3 119,7
24 Metallframställning timavlönade 113,0 114,5 113,7 114,4 119,5 115,5 118,8 119,1
25 Metallvarutillverkning timavlönade 116,7 118,0 117,0 118,0 123,5 119,1 122,9 123,1
26-27 Elektronikvaror och elapparatur timavlönade 115,1 116,4 115,8 116,2 121,1 117,4 120,4 120,7
28-30 Maskiner och transprortmedel timavlönade 114,0 115,1 115,1 114,6 118,7 115,9 118,0 118,2
31 Tillverkning av möbler 117,1 119,2 119,6 119,9 121,0 119,9 122,8 123,5
Timavlönade 116,7 118,7 119,1 119,3 120,2 119,3 122,2 123,0
Månadsavlönade 118,8 121,8 122,3 123,3 125,3 123,2 126,0 126,3
D El- gas- och värme försörjning 118,9 120,1 120,4 122,3 123,4 121,5 124,7 124,9
Timavlönade 112,9 114,0 113,7 115,7 117,1 115,1 118,8 119,0
Månadsavlönade 121,6 122,8 123,4 125,3 126,2 124,4 127,3 127,6
E Vattenförsöjn. och avfall 125,1 126,7 127,8 128,1 128,9 127,9 131,4 132,3
Timavlönade 115,7 117,1 118,9 119,9 120,1 119,0 123,0 123,0
Månadsavlönade 126,1 127,7 128,7 129,0 129,8 128,8 132,3 133,3
F Byggverksamhet 121,7 123,1 124,8 125,3 126,2 124,9 127,4 128,9
Timavlönade 120,4 122,1 123,6 123,7 125,2 123,6 126,7 127,8
Månadsavlönade 124,8 125,5 127,9 129,0 128,7 127,8 129,3 131,4
G Handel 118,3 120,8 123,4 123,6 124,3 123,0 125,4 128,1
Timavlönade 117,9 120,8 122,0 122,9 126,5 123,1 126,5 126,7
Månadsavlönade 118,3 120,8 123,5 123,6 124,2 123,0 125,4 128,1
45 Motorfordonshandel och service 114,9 117,2 118,0 118,5 121,5 118,8 121,8 122,1
Timavlönade 118,0 121,0 122,1 123,1 126,7 123,2 126,6 126,9
Månadsavlönade 113,8 115,8 116,5 116,8 119,6 117,2 120,2 120,4
46-47 Parti och detaljhandel 118,9 121,5 124,4 124,5 124,8 123,8 126,1 129,1
H Transport och magasinering 122,5 123,6 124,6 124,8 125,7 124,7 128,2 129,6
Timavlönade 122,7 123,3 124,1 124,0 125,5 124,2 128,8 130,0
Månadsavlönade 122,3 124,0 125,1 125,5 126,0 125,2 127,7 129,3
49-51 Transport 123,2 124,5 125,7 126,1 126,6 125,7 129,4 130,7
Timavlönade 124,5 125,9 126,6 126,7 127,8 126,7 131,7 133,0
Månadsavlönade 121,7 122,8 124,7 125,3 125,3 124,5 126,7 128,1
52 Magasinering och stödtj. till transport 122,6 123,4 124,2 123,5 124,0 123,8 126,4 128,8
Timavlönade 123,5 120,0 123,7 120,8 121,5 121,5 125,6 129,4
Månadsavlönade 122,4 124,1 124,3 124,1 124,6 124,3 126,6 128,7
I Hotell och restaurang 117,2 118,6 121,0 120,9 120,7 120,3 121,9 124,7
J Information och kommunikation 119,8 121,9 122,1 122,1 124,4 122,6 125,7 126,3
61 Telekommunikation 123,7 125,5 125,4 125,7 128,4 126,3 129,8 130,1
Timavlönade 122,5 124,0 123,5 125,8 127,2 125,1 126,2 126,4
Månadsavlönade 123,9 125,8 125,8 125,7 128,6 126,5 130,5 130,7
62-63 IT- och informationstjänster 118,8 120,8 120,6 120,4 123,3 121,3 124,3 124,5
K Finans- och försäkringsverksamhet 125,4 127,4 128,1 128,8 131,2 128,9 132,3 132,6
64,66 Finansförmedling 125,6 127,5 127,8 128,7 130,7 128,7 131,9 132,2
65 Försäkring 125,0 127,3 129,1 129,4 132,9 129,7 133,8 134,1
L Fastighetsverksamhet 127,8 130,6 131,3 130,6 129,8 130,6 130,3 133,1
M Juridik, ekonomi och vetenskap 119,4 121,1 121,5 121,6 123,6 122,0 125,0 126,0
69-70 Juridisk och ekon. konsultverksamhet 122,0 123,6 123,3 122,9 125,7 123,9 126,1 126,6
71-72 Teknisk service, forskning och utveckling 119,8 121,6 122,1 122,1 123,9 122,4 125,5 126,2
N Uthyrning, fastighetstj. och andra företagstj. 119,4 121,7 122,7 123,1 123,8 122,8 127,3 128,7
Timavlönade 115,8 117,8 118,1 118,2 118,7 118,2 123,7 124,2
Månadsavlönade 121,0 123,4 124,7 125,2 126,0 124,8 129,0 130,7
O Offentlig förvaltning, försvar 123,3 125,7 127,5 128,4 129,1 127,7 131,2 132,6
841 Offentlig förvaltning 123,5 125,9 127,7 128,7 129,2 127,9 131,6 132,7
842 Offentliga tjänster 123,0 125,5 127,2 128,0 128,5 127,3 130,3 132,4
P Utbildning 121,3 122,5 124,6 125,5 125,9 124,6 128,4 129,3
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 120,4 121,9 123,7 124,9 125,2 124,0 128,2 128,4
86 Hälso- och sjukvård 120,8 122,5 124,6 125,8 126,3 124,8 129,3 129,4
87-88 Sociala tjänster 119,9 121,2 122,6 123,7 123,8 122,8 126,7 127,1
R Kultur, nöje och fritid 117,0 118,3 119,8 120,3 120,9 119,8 122,8 123,4
S Annan serviceverksamhet 119,3 120,1 121,6 122,7 122,8 121,8 125,1 126,6
9491 Religiösa samfundt 117,3 117,5 118,7 119,8 119,8 119,0 122,6 123,8

Källa: Förtjänstnivåindex 2012, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Annina Rouvinen 09 1734 3246, Harri Nummila 09 1734 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 31.8.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 2:a kvartalet 2012, Tabellbilaga 5. Förtjänstnivåindex 2005=100 efter näringsgren (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2012/02/ati_2012_02_2012-08-31_tau_005_sv.html