Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 9. Index för ordinarie förtjänst, procentuella föränringar

  2010 2011/1 2011/2 2011/3 2011/4 2011 2012/1* 2012/2*
Näringsgren Förändring                
Alla löntagare Årsförändring 2,6 2,0 2,7 2,7 2,7 2,5 3,5 3,4
Kvartalsförändring . 0,2 1,1 0,4 1,0 . 1,0 0,9
Män Årsförändring 2,0 1,8 2,5 2,3 2,4 2,2 3,1 3,2
Kvartalsförändring . 0,0 0,9 0,2 1,2 . 0,8 1,0
Kvinnor Årsförändring 3,1 2,2 3,0 3,1 3,0 2,8 4,0 3,5
Kvartalsförändring . 0,3 1,3 0,6 0,8 . 1,3 0,9
Timlönade Årsförändring 1,5 1,6 2,3 2,3 2,6 2,2 3,6 3,8
Kvartalsförändring . -0,2 0,7 0,2 1,8 . 0,8 0,9
Månadslönade Årsförändring 2,9 2,1 2,8 2,8 2,7 2,6 3,5 3,3
Kvartalsförändring . 0,3 1,2 0,4 0,8 . 1,1 1,0
Staten Årsförändring 3,4 3,0 3,5 3,6 3,3 3,3 3,1 3,6
Kvartalsförändring . 1,2 1,3 0,5 0,4 . 0,9 1,8
Kommuner Årsförändring 3,4 1,6 2,8 3,3 2,9 2,7 5,0 3,4
Kvartalsförändring . 0,2 1,5 0,9 0,2 . 2,3 0,0
Privata Årsförändring 2,2 2,0 2,6 2,5 2,5 2,4 3,1 3,3
Kvartalsförändring . 0,1 0,9 0,2 1,3 . 0,6 1,1
Andra Årsförändring 3,1 1,8 2,6 3,2 2,8 2,6 3,9 3,8
Kvartalsförändring . 0,2 1,3 0,9 0,4 . 1,2 1,3
C Tillverkning Årsförändring 1,7 1,9 2,1 2,0 2,3 2,1 2,9 3,4
Kvartalsförändring . -0,4 0,5 0,2 2,0 . 0,2 0,9
F Byggverksamhet Årsförändring 1,4 1,9 3,5 3,4 2,8 2,9 3,4 3,1
Kvartalsförändring . 0,3 1,4 0,3 0,8 . 0,8 1,1
G Handel Årsförändring 2,7 2,9 4,4 3,9 3,1 3,6 3,2 3,2
Kvartalsförändring . 0,2 2,2 0,1 0,6 . 0,3 2,1
H Transport och magasinering Årsförändring 2,3 1,1 1,6 1,8 2,1 1,6 3,6 3,9
Kvartalsförändring . 0,3 0,8 0,1 0,8 . 1,8 1,1
I Hotell och restaurang Årsförändring 3,1 1,6 2,8 2,2 1,7 2,1 2,3 2,5
Kvartalsförändring . -0,1 2,0 -0,1 -0,1 . 0,5 2,3
J Information och kommunikation Årsförändring 3,5 2,5 2,1 1,5 2,2 2,1 2,7 3,1
Kvartalsförändring . 0,2 0,1 0,0 1,8 . 0,7 0,5
K Finans- och försäkringsverksamhet Årsförändring 3,0 2,7 2,6 2,4 2,9 2,7 3,8 3,4
Kvartalsförändring . -0,0 0,5 0,6 1,8 . 0,8 0,2
M Juridik, ekonomi och vetenskap Årsförändring 2,6 1,8 1,9 1,8 2,5 2,0 2,7 3,1
Kvartalsförändring . 0,4 0,4 0,0 1,7 . 0,6 0,8
N Uthyrning, fastighetstj. och andra företagstj. Årsförändring 2,6 2,7 2,9 2,8 2,8 2,8 4,1 4,2
Kvartalsförändring . 1,1 0,9 0,3 0,6 . 2,3 1,0
O Offentlig förvaltning, försvar Årsförändring 3,5 2,8 3,5 3,7 3,5 3,4 4,0 3,6
Kvartalsförändring . 0,8 1,4 0,7 0,6 . 1,3 1,1
P Utbildning Årsförändring 2,6 1,3 2,8 3,4 3,2 2,7 4,7 3,6
Kvartalsförändring . 0,4 1,7 0,7 0,3 . 1,8 0,7
Q Vård och omsorg; sociala tjänster Årsförändring 3,4 1,7 2,7 3,3 3,0 2,7 5,0 3,6
Kvartalsförändring . 0,3 1,5 1,0 0,2 . 2,2 0,2
R Kultur, nöje och fritid Årsförändring 3,1 1,6 2,6 2,7 2,5 2,3 3,3 2,6
Kvartalsförändring . 0,2 1,3 0,4 0,5 . 1,1 0,6
S Annan serviceverksamhet Årsförändring 2,8 1,6 2,1 2,6 2,2 2,1 3,7 3,6
Kvartalsförändring . -0,1 1,3 0,9 0,1 . 1,4 1,1

Källa: Förtjänstnivåindex 2012, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Annina Rouvinen 09 1734 3246, Harri Nummila 09 1734 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 31.8.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 2:a kvartalet 2012, Tabellbilaga 9. Index för ordinarie förtjänst, procentuella föränringar . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2012/02/ati_2012_02_2012-08-31_tau_009_sv.html