Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av förtjänstnivåindex, årsförändring 1)

Index 2011/1 2011/2 2011/3 2011/4 2012/1 2012/2
Förtjänstnivåindex 1:a offentliggörandet, % 2,1 3,0 3,0 3,0 3,8 3,7
15.10.2012, % 2,2 2,9 2,9 2,9 3,8 3,7
Revidering, procentenhet 0,1 -0,1 -0,1 -0,1 0,0 0,0
Index för ordinarie förtjänster 1:a offentliggörandet, % 2,1 2,9 2,9 2,9 3,5 3,4
15.10.2012, % 2,0 2,7 2,7 2,7 3,5 3,4
Revidering, procentenhet -0,1 -0,2 -0,2 -0,2 0,0 0,0
1) 1:a offentliggörandet hänvisar till den tidpunkt då uppgiften om referensperioden publicerades första gången . Revideringen beskriver skillnaden mellan första och senaste publikationens årsförändringprocenter. Revideringen består av både regelmässig revision som grundar sig på komplettering av data och revision på grund av nytt basår (2010=100).

Källa: Förtjänstnivåindex 2012, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Heljala 09 1734 3772, Harri Nummila 09 1734 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 5.2.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 3:e kvartalet 2012, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2012/03/ati_2012_03_2012-10-15_rev_001_sv.html