Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Index för ordinarie förtjänst 2010=100 enligt arbetsgivarsektor och kön 1)

  2010/1 2010/2 2010/3 2010/4 2010 2011/1 2011/2 2011/3 2011/4 2011 2012/1* 2012/2* 2012/3*
Sektor Kön                          
Alla löntagare Totalt 99,3 99,7 100,0 101,0 100,0 101,2 102,4 102,8 103,7 102,5 104,8 105,8 106,0
Män 99,4 99,7 99,9 101,0 100,0 101,2 102,2 102,4 103,6 102,3 104,5 105,5 105,8
Kvinnor 99,2 99,7 100,1 101,0 100,0 101,3 102,6 103,1 103,8 102,7 105,1 106,1 106,2
Privat Totalt 99,3 99,7 100,0 101,1 100,0 101,2 102,2 102,4 103,7 102,4 104,4 105,6 105,9
Män 99,4 99,7 99,9 101,0 100,0 101,1 102,1 102,2 103,7 102,3 104,3 105,4 105,7
Kvinnor 99,1 99,7 100,1 101,1 100,0 101,2 102,4 102,6 103,7 102,5 104,4 105,8 106,0
Kommuner Totalt 99,3 99,7 100,2 100,8 100,0 101,0 102,5 103,4 103,6 102,6 105,9 105,9 106,0
Män 99,5 99,8 100,1 100,6 100,0 100,7 102,0 102,7 102,7 102,0 105,0 105,0 105,1
Kvinnor 99,3 99,7 100,2 100,8 100,0 101,0 102,6 103,5 103,7 102,7 106,0 106,1 106,1
Staten Totalt 99,0 99,8 100,1 101,0 100,0 102,2 103,5 104,1 104,5 103,6 105,4 107,3 107,4
Män 99,0 99,8 100,2 101,1 100,0 102,2 103,5 104,1 104,4 103,6 105,4 107,3 107,4
Kvinnor 99,0 99,8 100,1 101,0 100,0 102,2 103,6 104,2 104,7 103,7 105,6 107,5 107,6
Övriga Totalt 99,2 99,7 100,1 100,9 100,0 101,4 103,0 103,7 104,1 103,1 105,4 106,9 107,0
Män 99,4 99,8 100,0 100,8 100,0 101,1 102,7 103,2 103,4 102,6 104,6 106,2 106,4
Kvinnor 99,1 99,7 100,2 101,0 100,0 101,6 103,1 103,9 104,4 103,2 105,8 107,1 107,3
1) *=Preliminär

Källa: Förtjänstnivåindex 2012, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Heljala 09 1734 3772, Harri Nummila 09 1734 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 5.2.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 3:e kvartalet 2012, Tabellbilaga 4. Index för ordinarie förtjänst 2010=100 enligt arbetsgivarsektor och kön 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2012/03/ati_2012_03_2012-10-15_tau_004_sv.html