Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Förtjänstnivåindex 2010=100 enligt näringsgren (TOL 2008) 1)

  2010/1 2010/2 2010/3 2010/4 2010 2011/1 2011/2 2011/3 2011/4 2011 2012/1* 2012/2* 2012/3*
Näringsgren                          
A Jord- och skogsbruk 99,0 99,7 100,6 100,7 100,0 100,4 100,2 101,4 103,0 101,2 105,0 106,1 106,7
Timavlönade 99,1 99,8 100,8 100,2 100,0 99,9 98,8 100,5 102,9 100,5 105,2 106,8 107,7
Månadsavlönade 98,7 99,6 100,2 101,5 100,0 101,3 102,7 103,1 103,2 102,6 104,8 104,9 105,0
C Tillverkning 99,3 99,6 99,8 101,3 100,0 101,2 101,8 101,9 103,7 102,2 104,4 105,4 105,6
Timavlönade 99,2 99,5 99,8 101,5 100,0 101,1 101,9 102,1 104,2 102,3 104,7 105,8 106,1
Månadsavlönade 99,4 99,6 99,8 101,2 100,0 101,3 101,7 101,7 103,4 102,0 104,2 105,0 105,3
10-11 Livsmedelsindustri 98,8 99,5 100,4 101,3 100,0 101,4 102,8 102,9 103,1 102,6 103,7 106,3 106,5
Timavlönade 99,1 99,5 100,3 101,1 100,0 101,3 102,5 102,5 102,7 102,2 103,4 105,9 106,1
Månadsavlönade 98,7 99,5 100,4 101,4 100,0 101,5 103,0 103,2 103,3 102,8 103,9 106,6 106,8
13-15 Textilvaru och kläder 100,4 100,4 99,9 99,3 100,0 100,1 102,0 102,8 103,3 102,0 105,3 106,7 106,8
Timavlönade 100,9 100,5 99,7 98,9 100,0 99,5 101,4 102,5 103,1 101,6 105,6 106,6 106,7
Månadsavlönade 99,9 100,2 100,1 99,8 100,0 100,9 102,6 103,1 103,4 102,5 105,0 106,8 107,0
16 Tillverkning av trä 99,1 99,5 99,8 101,6 100,0 102,4 103,1 103,6 104,2 103,3 105,5 106,9 107,4
Timavlönade 98,9 99,4 99,7 102,1 100,0 102,9 103,3 103,6 104,1 103,5 105,7 107,7 107,9
Månadsavlönade 99,6 99,8 99,9 100,7 100,0 101,4 102,7 103,6 104,2 103,0 104,9 105,2 106,3
17 Pappersvarutillverkning 99,4 100,0 100,1 100,4 100,0 101,8 104,3 104,8 105,4 104,1 106,2 108,7 109,1
Timavlönade 99,4 100,0 100,2 100,4 100,0 101,5 104,1 104,3 104,8 103,7 105,5 107,9 108,4
Månadsavlönade 99,5 100,0 100,1 100,4 100,0 102,4 104,8 105,8 106,5 104,8 107,4 110,2 110,5
19-22 Kemisk industri 99,3 99,9 100,3 100,5 100,0 100,8 102,7 103,7 104,0 102,8 106,3 107,5 107,7
Timavlönade 99,2 100,0 100,3 100,5 100,0 99,7 101,7 102,8 103,1 101,8 105,5 106,7 106,9
Månadsavlönade 99,4 99,8 100,3 100,5 100,0 101,8 103,6 104,5 104,7 103,6 107,0 108,2 108,4
23 Mineralprodukter 99,5 99,9 100,2 100,4 100,0 101,1 103,3 104,0 104,4 103,2 105,7 107,5 108,2
Timavlönade 99,7 100,1 100,1 100,1 100,0 100,6 103,0 103,4 103,8 102,7 105,7 107,4 107,5
Månadsavlönade 99,4 99,8 100,2 100,6 100,0 101,4 103,5 104,5 104,9 103,6 105,6 107,6 108,6
24-30 Metallindustri 99,3 99,4 99,5 101,7 100,0 101,1 100,8 100,5 103,3 101,5 103,5 103,8 104,0
Timavlönade 99,1 99,2 99,3 102,4 100,0 101,3 101,2 101,0 104,9 102,1 104,3 104,5 104,7
Månadsavlönade 99,4 99,6 99,6 101,4 100,0 101,0 100,7 100,3 102,5 101,1 103,1 103,4 103,6
24 Metallframställning timavl. 99,0 99,2 99,3 102,5 100,0 100,0 99,9 99,7 103,5 100,8 102,9 103,1 103,3
25 Metallvarutillverkn. timavl 99,1 99,2 99,3 102,4 100,0 101,0 101,0 101,0 105,0 102,0 104,4 104,6 104,9
26-27 Elektronik timavl. 98,6 99,0 99,5 102,9 100,0 102,4 102,2 102,1 106,0 103,1 105,4 105,6 105,8
28-30 Maskiner timavl. 99,3 99,3 99,2 102,2 100,0 101,7 101,4 101,2 104,9 102,3 104,3 104,6 104,8
31 Tillverkning av möbler 99,5 99,8 100,0 100,7 100,0 100,3 100,9 101,3 102,3 101,2 103,6 104,1 104,4
Timavlönade 99,4 99,9 100,1 100,6 100,0 99,6 100,2 100,2 100,7 100,2 102,4 103,0 103,1
Månadsavlönade 99,7 99,7 99,9 100,7 100,0 101,7 102,4 103,6 105,5 103,3 106,1 106,3 107,0
D Energi produktion 99,9 99,8 100,0 100,3 100,0 100,8 101,2 102,7 103,5 102,0 104,4 104,6 105,4
Timavlönade 100,0 99,8 99,8 100,4 100,0 100,9 101,0 102,4 103,2 101,9 104,7 104,9 105,7
Månadsavlönade 99,8 99,8 100,0 100,3 100,0 100,8 101,2 102,8 103,5 102,1 104,3 104,5 105,3
E Vattenförsörjning 99,2 99,7 100,0 101,0 100,0 101,4 102,4 103,0 103,8 102,6 106,1 106,5 106,7
Timavlönade 99,1 99,8 100,0 101,0 100,0 101,0 101,8 102,0 102,6 101,8 105,4 106,2 106,3
Månadsavlönade 99,3 99,7 100,1 100,9 100,0 101,7 103,0 103,9 105,0 103,4 106,7 106,9 107,0
F Byggverksamhet 99,6 99,6 100,0 100,8 100,0 101,0 102,4 103,0 104,3 102,7 105,3 106,2 106,7
Timavlönade 99,8 99,6 99,8 100,7 100,0 101,0 102,2 102,6 104,2 102,5 105,3 105,9 106,1
Månadsavlönade 99,0 99,6 100,3 101,0 100,0 101,0 102,9 104,0 104,4 103,1 105,1 106,9 107,8
G Handel 99,0 99,7 100,1 101,2 100,0 101,8 104,0 104,1 104,5 103,6 105,4 107,7 107,9
Timavlönade 98,5 99,6 100,4 101,4 100,0 102,2 104,2 105,6 106,6 104,7 108,8 110,4 110,6
Månadsavlönade 99,1 99,7 100,1 101,2 100,0 101,8 104,0 104,0 104,4 103,5 105,1 107,5 107,7
45 Motorfordonshandel 99,2 99,6 99,9 101,2 100,0 101,2 102,1 102,6 104,5 102,6 105,5 106,4 106,6
Timavlönade 98,7 99,7 100,5 101,1 100,0 101,6 103,8 105,1 105,8 104,1 107,5 109,4 109,6
Månadsavlönade 99,5 99,6 99,7 101,2 100,0 101,0 101,3 101,5 103,9 101,9 104,6 105,0 105,2
46-47 Handel 99,0 99,7 100,1 101,2 100,0 101,9 104,3 104,3 104,5 103,8 105,4 107,9 108,1
H Transport och magas. 99,5 100,0 99,9 100,7 100,0 101,0 102,1 102,1 103,0 102,0 104,8 106,3 106,4
Timavlönade 99,3 100,1 99,8 100,7 100,0 100,8 101,7 101,3 102,4 101,5 105,1 106,2 106,0
Månadsavlönade 99,5 99,8 100,0 100,6 100,0 101,1 102,5 102,8 103,6 102,5 104,6 106,4 106,7
49-51 Transport 99,4 99,9 100,0 100,8 100,0 100,8 102,1 102,3 102,9 102,0 104,7 106,4 106,8
Timavlönade 99,1 99,8 100,0 101,1 100,0 100,8 101,5 101,6 102,3 101,6 105,3 106,3 106,5
Månadsavlönade 99,7 99,9 99,9 100,4 100,0 100,7 102,7 103,0 103,5 102,5 104,2 106,6 107,1
52 Stödtj. till transport 99,2 100,2 99,9 100,7 100,0 101,1 102,3 101,7 102,5 101,9 104,3 106,0 105,5
Timavlönade 98,7 101,7 99,4 100,2 100,0 101,3 104,4 101,9 102,5 102,5 105,9 109,2 106,6
Månadsavlönade 99,4 99,7 100,1 100,8 100,0 101,1 101,5 101,7 102,5 101,7 103,7 104,9 105,1
I Hotell och restaurang 99,3 99,9 100,2 100,5 100,0 100,9 102,9 102,8 102,6 102,3 103,6 105,9 106,0
J Informat. och kommunik. 99,4 99,7 99,9 100,9 100,0 101,7 101,8 101,8 104,0 102,3 104,8 105,2 105,5
61 Telekommunikation 99,1 99,6 100,0 101,3 100,0 101,7 101,9 102,0 104,4 102,5 106,1 106,4 106,6
Timavlönade 99,1 99,5 100,2 101,2 100,0 101,6 101,6 103,3 104,3 102,7 105,6 105,9 106,9
Månadsavlönade 99,1 99,6 100,0 101,3 100,0 101,7 101,9 102,0 104,4 102,5 106,1 106,4 106,6
62-63 IT- och informationstj. 99,8 99,7 99,7 100,7 100,0 101,7 101,6 101,5 104,0 102,2 104,6 104,8 105,0
K Finans och försäkring 98,9 99,5 100,2 101,4 100,0 101,5 101,9 102,4 104,1 102,5 105,3 105,5 105,7
64,66 Finansförmedling 99,0 99,4 100,2 101,4 100,0 101,8 102,2 102,9 104,6 102,9 105,9 106,1 106,3
65 Försäkring 98,7 99,6 100,1 101,6 100,0 100,5 101,1 100,5 102,6 101,2 103,2 103,4 103,6
L Fastighetsverksamhet 98,6 99,6 100,2 101,6 100,0 101,7 103,3 103,1 102,8 102,7 103,7 106,2 106,4
M Juridik, ekon., vetenskap 99,3 99,7 99,9 101,1 100,0 101,4 101,7 101,7 103,7 102,1 104,6 105,4 105,6
69-70 Juridik och ekonomi 99,0 99,5 99,8 101,7 100,0 101,7 101,5 101,3 103,7 102,1 104,3 104,6 104,8
71-72 Teknisk service 99,5 99,8 99,9 100,8 100,0 101,4 101,8 101,9 103,5 102,1 104,6 105,2 105,4
N Företagstjänster 99,3 99,8 100,2 100,7 100,0 101,6 103,0 103,8 104,3 103,2 105,9 107,9 108,1
Timavlönade 99,4 99,9 100,1 100,5 100,0 102,4 103,0 103,1 103,4 103,0 106,7 107,7 107,8
Månadsavlönade 99,3 99,7 100,2 100,8 100,0 101,4 103,0 104,0 104,5 103,2 105,7 107,9 108,2
O Offentlig förvaltning 99,1 99,7 100,2 101,0 100,0 102,2 103,6 104,3 104,7 103,7 106,6 107,7 107,8
841 Offentlig förvaltning 99,1 99,7 100,2 101,0 100,0 102,0 103,5 104,3 104,7 103,6 106,6 107,6 107,6
842 Offentliga tjänster 99,0 99,8 100,2 101,0 100,0 102,2 103,6 104,2 104,6 103,6 106,0 107,7 107,8
P Utbildning 99,5 99,8 100,1 100,7 100,0 101,2 102,9 103,6 103,8 102,9 105,8 106,6 106,7
Q Vård och sociala tjänster 99,2 99,8 100,1 100,9 100,0 101,3 102,8 103,7 103,9 102,9 106,3 106,5 106,6
86 Hälso- och sjukvård 99,3 99,8 100,2 100,8 100,0 101,5 103,2 104,2 104,6 103,4 107,1 107,2 107,3
87-88 Sociala tjänster 99,2 99,8 100,1 100,9 100,0 101,2 102,2 103,1 103,0 102,4 105,3 105,6 105,7
R Kultur, nöje och fritid 99,3 99,7 100,2 100,8 100,0 101,5 102,9 103,7 104,3 103,1 105,9 106,9 107,0
S Annan serviceverksamhet 99,0 99,8 100,1 101,1 100,0 101,0 102,5 103,1 103,3 102,5 104,7 106,1 106,3
9491 Religiösa samfund 99,1 100,0 100,1 100,8 100,0 100,8 102,3 103,1 103,3 102,4 104,1 105,6 105,7
1) *=Preliminär

Källa: Förtjänstnivåindex 2012, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Heljala 09 1734 3772, Harri Nummila 09 1734 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 5.2.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 3:e kvartalet 2012, Tabellbilaga 5. Förtjänstnivåindex 2010=100 enligt näringsgren (TOL 2008) 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2012/03/ati_2012_03_2012-10-15_tau_005_sv.html