Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 10. Index för ordinarie förtjänst, procentuella förändringar 1)

  2011/1 2011/2 2011/3 2011/4 2011 2012/1* 2012/2* 2012/3*
Näringsgren Förändring                
Alla löntagare Årsförändring 2,0 2,7 2,7 2,7 2,5 3,5 3,4 3,2
Kvartalsförändring 0,2 1,1 0,4 1,0 . 1,0 1,0 0,2
Män Årsförändring 1,8 2,5 2,5 2,6 2,3 3,3 3,3 3,3
Kvartalsförändring 0,2 1,0 0,3 1,2 . 0,8 1,0 0,2
Kvinnor Årsförändring 2,1 2,9 3,0 2,7 2,7 3,8 3,4 3,0
Kvartalsförändring 0,2 1,3 0,5 0,7 . 1,3 0,9 0,2
Timavlönade Årsförändring 1,8 2,4 2,5 2,9 2,4 3,7 3,7 3,7
Kvartalsförändring 0,1 0,9 0,3 1,6 . 0,9 0,9 0,2
Månadsavlönade Årsförändring 2,0 2,7 2,8 2,7 2,5 3,5 3,3 3,1
Kvartalsförändring 0,2 1,2 0,4 0,8 . 1,0 1,0 0,2
Staten Årsförändring 3,2 3,7 3,9 3,5 3,6 3,2 3,7 3,2
Kvartalsförändring 1,2 1,3 0,5 0,4 . 0,9 1,8 0,1
Kommuner Årsförändring 1,7 2,8 3,2 2,8 2,6 4,9 3,4 2,5
Kvartalsförändring 0,2 1,5 0,9 0,2 . 2,3 0,0 0,1
Privat Årsförändring 1,9 2,5 2,4 2,6 2,4 3,2 3,3 3,4
Kvartalsförändring 0,1 1,0 0,2 1,3 . 0,7 1,2 0,2
Övriga Årsförändring 2,2 3,3 3,6 3,1 3,1 4,0 3,8 3,2
Kvartalsförändring 0,5 1,6 0,7 0,4 . 1,3 1,4 0,2
A Jord- och skogsbruk Årsförändring 1,5 0,6 0,9 2,4 1,4 4,2 5,5 4,8
Kvartalsförändring -0,2 -0,2 1,3 1,5 . 1,6 1,0 0,6
C Tillverkning Årsförändring 1,8 2,1 2,0 2,3 2,1 2,8 3,1 3,3
Kvartalsförändring -0,2 0,6 0,1 1,8 . 0,3 0,9 0,3
D El- gas- och värmeförsörjning Årsförändring 0,9 1,3 2,7 3,1 2,0 3,3 3,2 2,4
Kvartalsförändring 0,5 0,3 1,5 0,7 . 0,7 0,2 0,8
E Vattenförsörjning och avfall Årsförändring 2,2 2,7 2,9 2,8 2,7 4,6 4,0 3,5
Kvartalsförändring 0,4 1,0 0,5 0,8 . 2,2 0,4 0,1
F Byggverksamhet Årsförändring 1,7 3,1 3,4 3,7 3,0 4,0 3,5 3,3
Kvartalsförändring 0,5 1,4 0,6 1,2 . 0,8 0,9 0,4
G Handel Årsförändring 2,3 3,8 3,4 2,7 3,1 3,1 3,1 3,3
Kvartalsförändring 0,1 2,1 0,0 0,4 . 0,4 2,2 0,2
H Transport och magasinering Årsförändring 1,6 2,2 2,3 2,4 2,1 3,6 3,9 4,1
Kvartalsförändring 0,4 1,1 -0,0 1,0 . 1,6 1,4 0,1
I Hotell och restaurang Årsförändring 1,1 2,4 2,0 1,6 1,8 2,2 2,5 2,7
Kvartalsförändring -0,1 2,0 -0,1 -0,1 . 0,5 2,2 0,1
J Information och kommunikation Årsförändring 1,8 1,6 1,4 2,5 1,8 2,9 3,2 3,4
Kvartalsförändring 0,3 0,1 0,0 2,1 . 0,6 0,4 0,3
K Finans- och försäkringsverksamhet Årsförändring 2,3 2,2 1,9 2,4 2,2 3,4 3,2 2,9
Kvartalsförändring -0,2 0,4 0,4 1,7 . 0,8 0,2 0,2
L Fastighetsverksamhet Årsförändring 2,8 3,4 2,5 0,8 2,4 1,6 2,5 2,9
Kvartalsförändring -0,3 1,5 -0,2 -0,3 . 0,5 2,5 0,2
M Juridik, ekonomi och vetenskap Årsförändring 2,0 1,9 1,7 2,5 2,0 2,8 3,3 3,5
Kvartalsförändring 0,3 0,3 -0,0 2,0 . 0,6 0,8 0,2
N Uthyrning, fastighetstj. och andra företagstj. Årsförändring 2,1 3,1 3,5 3,3 3,0 3,7 4,2 3,7
Kvartalsförändring 0,7 1,4 0,8 0,4 . 1,1 1,9 0,2
O Offentlig förvaltning och försvar Årsförändring 2,9 3,6 3,8 3,4 3,4 4,0 3,7 3,1
Kvartalsförändring 0,9 1,4 0,7 0,4 . 1,5 1,0 0,1
P Utbildning Årsförändring 1,5 2,9 3,3 2,9 2,7 4,4 3,5 2,9
Kvartalsförändring 0,3 1,7 0,7 0,3 . 1,8 0,8 0,1
Q Vård och omsorg; sociala tjänster Årsförändring 1,8 2,7 3,3 2,7 2,6 4,8 3,5 2,6
Kvartalsförändring 0,2 1,4 0,9 0,2 . 2,2 0,2 0,1
R Kultur, nöje och fritid Årsförändring 2,0 3,0 3,3 3,3 2,9 4,1 3,6 2,9
Kvartalsförändring 0,4 1,4 0,7 0,6 . 1,2 1,0 0,1
S Annan serviceverksamhet Årsförändring 2,2 2,8 3,1 2,3 2,6 3,4 3,3 2,9
Kvartalsförändring 0,1 1,4 0,6 0,1 . 1,1 1,3 0,2
1) *=Preliminär

Källa: Förtjänstnivåindex 2012, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Heljala 09 1734 3772, Harri Nummila 09 1734 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 5.2.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 3:e kvartalet 2012, Tabellbilaga 10. Index för ordinarie förtjänst, procentuella förändringar 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2012/03/ati_2012_03_2012-10-15_tau_010_sv.html