Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Förtjänstnivåindex 2010=100 enligt näringsgren (TOL 2008)

  2011/3 2011/4 2011 2012/1 1) 2012/2 1) 2012/3 1) 2012/4 1) 2012 1)
Näringsgren                
A Jord- och skogsbruk 101,4 103,0 101,2 105,0 106,1 106,7 106,5 106,1
Timavlönade 100,5 102,9 100,5 105,1 106,7 107,6 106,8 106,6
Månadsavlönade 103,1 103,2 102,6 104,8 104,9 105,0 106,0 105,2
C Tillverkning 101,9 103,7 102,2 104,4 105,2 105,5 107,0 105,5
Timavlönade 102,1 104,2 102,3 104,6 105,5 105,8 107,4 105,8
Månadsavlönade 101,7 103,4 102,0 104,2 105,0 105,3 106,6 105,3
10-11 Livsmedelsindustri 102,9 103,1 102,6 103,7 106,3 106,5 106,9 105,8
Timavlönade 102,5 102,7 102,2 103,4 105,9 106,1 106,6 105,5
Månadsavlönade 103,2 103,3 102,8 103,9 106,6 106,8 107,0 106,1
13-15 Textilvaru och kläder 102,8 103,3 102,0 105,1 106,3 106,4 106,7 106,1
Timavlönade 102,5 103,1 101,6 105,2 105,9 106,0 106,4 105,9
Månadsavlönade 103,1 103,4 102,5 105,0 106,8 107,0 107,2 106,5
16 Tillverkning av trä 103,6 104,2 103,3 105,3 106,6 107,1 107,9 106,7
Timavlönade 103,6 104,1 103,5 105,5 107,2 107,4 107,8 107,0
Månadsavlönade 103,6 104,2 103,0 104,9 105,2 106,3 108,3 106,2
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 104,8 105,4 104,1 105,9 108,2 108,6 108,9 107,9
Timavlönade 104,3 104,8 103,7 105,1 107,1 107,5 107,8 106,9
Månadsavlönade 105,8 106,5 104,8 107,4 110,2 110,5 111,0 109,8
19-22 Kemisk industri 103,7 104,0 102,8 106,1 107,0 107,2 107,6 107,0
Timavlönade 102,8 103,1 101,8 105,0 105,7 105,9 106,3 105,7
Månadsavlönade 104,5 104,7 103,6 107,0 108,2 108,4 108,8 108,1
23 Mineralprodukter 104,0 104,4 103,2 105,2 106,5 107,2 107,6 106,6
Timavlönade 103,4 103,8 102,7 104,5 104,9 105,1 105,5 105,0
Månadsavlönade 104,5 104,9 103,6 105,6 107,6 108,6 109,0 107,7
24-30 Metallindustri 100,5 103,3 101,5 103,6 103,9 104,1 106,3 104,5
Timavlönade 101,0 104,9 102,1 104,4 104,8 105,0 108,1 105,6
Månadsavlönade 100,3 102,5 101,1 103,1 103,4 103,6 105,4 103,9
24 Metallframställning, timavlönade 99,7 103,5 100,8 102,2 101,7 101,9 105,0 102,7
25 Metallvarutillverkning, timavlönade 101,0 105,0 102,0 103,8 103,4 103,6 106,7 104,4
26-27 Elektronik timavl. 102,1 106,0 103,1 106,5 107,9 108,1 111,4 108,5
28-30 Maskiner timavl. 101,2 104,9 102,3 104,9 105,6 105,8 109,0 106,3
31 Tillv. av möbler 101,3 102,3 101,2 103,5 103,9 104,3 105,4 104,3
Timavlönade 100,2 100,7 100,2 102,2 102,7 102,8 103,4 102,7
Månadsavlönade 103,6 105,5 103,3 106,1 106,3 107,4 109,6 107,3
D Energiproduktion 102,7 103,5 102,0 104,4 104,5 105,4 107,2 105,4
Timavlönade 102,4 103,2 101,9 104,7 104,8 105,6 107,4 105,6
Månadsavlönade 102,8 103,5 102,1 104,3 104,5 105,3 107,1 105,3
E Vattenförsörjning 103,0 103,8 102,6 105,9 106,2 106,3 107,3 106,4
Timavlönade 102,0 102,6 101,8 105,0 105,4 105,5 106,0 105,5
Månadsavlönade 103,9 105,0 103,4 106,7 106,9 107,0 108,5 107,3
F Byggverksamhet 103,0 104,3 102,7 105,1 105,8 106,2 107,3 106,1
Timavlönade 102,6 104,2 102,5 105,0 105,3 105,5 106,9 105,7
Månadsavlönade 104,0 104,4 103,1 105,1 106,9 107,8 108,0 107,0
G Handel 104,1 104,5 103,6 105,3 107,6 107,8 108,4 107,3
Timavlönade 105,6 106,6 104,7 108,2 109,3 109,5 110,0 109,3
Månadsavlönade 104,0 104,4 103,5 105,1 107,5 107,7 108,3 107,2
45 Motorfordonshandel 102,6 104,5 102,6 105,5 106,3 106,5 107,8 106,5
Timavlönade 105,1 105,8 104,1 107,4 109,3 109,5 109,9 109,0
Månadsavlönade 101,5 103,9 101,9 104,6 105,0 105,2 106,9 105,4
46-47 Handel 104,3 104,5 103,8 105,3 107,8 108,0 108,6 107,4
H Transport och magas. 102,1 103,0 102,0 104,6 105,9 106,0 106,9 105,9
Timavlönade 101,3 102,4 101,5 104,7 105,4 105,2 106,1 105,4
Månadsavlönade 102,8 103,6 102,5 104,6 106,4 106,7 107,6 106,3
49-51 Transport 102,3 102,9 102,0 104,6 106,2 106,6 107,0 106,1
Timavlönade 101,6 102,3 101,6 105,1 105,9 106,1 106,6 105,9
Månadsavlönade 103,0 103,5 102,5 104,2 106,6 107,1 107,4 106,3
52 Stödtj. till transport 101,7 102,5 101,9 103,9 105,1 104,7 105,8 104,9
Timavlönade 101,9 102,5 102,5 104,3 105,8 103,3 103,7 104,3
Månadsavlönade 101,7 102,5 101,7 103,7 104,9 105,1 106,5 105,1
I Hotell och restaurang 102,8 102,6 102,3 103,6 105,9 106,0 106,2 105,5
J Information och kommunikation 101,8 104,0 102,3 104,8 105,3 105,6 107,3 105,8
61 Telekommunikation 102,0 104,4 102,5 106,1 106,3 106,5 109,3 107,1
Timavlönade 103,3 104,3 102,7 104,5 103,6 104,6 106,5 104,8
Månadsavlönade 102,0 104,4 102,5 106,1 106,4 106,6 109,4 107,1
62-63 IT- och informationstjänster 101,5 104,0 102,2 104,6 104,8 105,0 106,7 105,3
K Finans och försäkring 102,4 104,1 102,5 105,3 105,5 105,7 106,9 105,8
64,66 Finansförmedling 102,9 104,6 102,9 105,9 106,1 106,3 107,3 106,4
65 Försäkring 100,5 102,6 101,2 103,2 103,4 103,6 105,4 103,9
L Fastighetsverksamhet 103,1 102,8 102,7 103,7 106,2 106,4 106,8 105,8
M Juridik, ekonomi och vetenskap 101,7 103,7 102,1 104,6 105,4 105,6 106,7 105,6
69-70 Juridik och ekonomi 101,3 103,7 102,1 104,3 104,6 104,8 106,6 105,1
71-72 Teknisk service 101,9 103,5 102,1 104,6 105,2 105,4 106,4 105,4
N Företagstjänster 103,8 104,3 103,2 105,9 107,9 108,1 108,5 107,6
Timavlönade 103,1 103,4 103,0 106,7 107,7 107,8 108,2 107,6
Månadsavlönade 104,0 104,5 103,2 105,7 107,9 108,2 108,6 107,6
O Offentlig förvaltning 104,3 104,7 103,7 106,6 107,7 107,8 108,1 107,6
841 Offentlig förvaltning 104,3 104,7 103,6 106,6 107,6 107,6 107,8 107,4
842 Offentliga tjänster 104,2 104,6 103,6 106,0 107,7 107,8 108,0 107,4
P Utbildning 103,6 103,8 102,9 105,8 106,6 106,7 106,9 106,5
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 103,7 103,9 102,9 106,3 106,5 106,6 106,7 106,5
86 Hälso- och sjukvård 104,2 104,6 103,4 107,1 107,2 107,3 107,4 107,2
87-88 Sociala tjänster 103,1 103,0 102,4 105,3 105,6 105,7 105,9 105,6
R Kultur, nöje och fritid 103,7 104,3 103,1 105,9 107,2 107,3 107,6 107,0
S Annan serviceverks. 103,1 103,3 102,5 104,7 106,1 106,3 106,6 105,9
9491 Religiösa samfund 103,1 103,3 102,4 104,1 105,6 105,7 105,9 105,4
1) Preliminär

Källa: Förtjänstnivåindex 2012, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Heljala 09 1734 3772, Harri Nummila 09 1734 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 5.2.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 4:e kvartalet 2012, Tabellbilaga 5. Förtjänstnivåindex 2010=100 enligt näringsgren (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2012/04/ati_2012_04_2013-02-05_tau_005_sv.html