Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 8. Förtjänstnivåindex 2005=100 enligt näringsgren (TOL 2008)

  2011/3 2011/4 2011 2012/1 1) 2012/2 1) 2012/3 1) 2012/4 1) 2012 1)
Näringsgren                
A Jord- och skogsbruk 122,4 123,8 122,1 126,2 127,5 128,2 128,0 127,5
Timavlönade 118,5 119,6 118,6 122,2 124,1 125,1 124,2 123,9
Månadsavlönade 124,3 125,8 123,8 127,8 127,9 128,0 129,3 128,2
C Tillverkning 119,1 121,5 119,5 122,2 123,3 123,6 125,3 123,6
Timavlönade 118,4 121,2 118,7 121,6 122,7 123,0 124,9 123,0
Månadsavlönade 120,0 121,9 120,3 122,9 123,8 124,2 125,7 124,1
10-11 Livsmedelsindustri 125,2 125,6 124,9 126,3 129,5 129,8 130,2 129,0
Timavlönade 122,8 123,2 122,6 124,0 127,0 127,2 127,9 126,5
Månadsavlönade 127,5 127,8 126,9 128,5 131,8 132,0 132,4 131,2
13-15 Textilvaru och kläder 118,5 119,0 117,6 121,1 122,5 122,7 123,0 122,3
Timavlönade 117,2 117,8 116,2 120,2 120,9 121,1 121,5 120,9
Månadsavlönade 121,9 122,2 121,1 124,0 126,1 126,4 126,6 125,8
16 Tillverkning av trä 122,1 123,3 122,3 124,6 126,1 126,7 127,8 126,3
Timavlönade 119,7 121,1 120,4 122,7 124,7 125,0 125,4 124,5
Månadsavlönade 127,9 128,6 127,0 129,4 129,7 131,1 133,6 130,9
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 122,1 123,4 121,3 124,0 126,7 127,1 127,6 126,3
Timavlönade 119,6 121,2 118,9 121,4 123,7 124,3 124,6 123,5
Månadsavlönade 127,4 128,2 126,2 129,3 132,7 133,1 133,6 132,2
19-22 Kemisk industri 123,2 123,6 122,1 126,2 127,3 127,5 128,0 127,2
Timavlönade 120,2 120,7 119,0 123,0 123,7 124,0 124,4 123,8
Månadsavlönade 126,9 127,2 125,9 130,0 131,4 131,6 132,2 131,3
23 Mineralprodukter 126,4 127,3 125,5 128,2 129,8 130,6 131,1 129,9
Timavlönade 126,8 127,8 125,9 128,6 129,2 129,4 129,9 129,3
Månadsavlönade 125,3 125,9 124,3 126,8 129,2 130,3 130,8 129,3
24-30 Metallindustri 115,9 119,5 116,9 119,7 120,1 120,4 122,9 120,8
Timavlönade 115,6 120,4 116,8 119,9 120,3 120,5 124,1 121,2
Månadsavlönade 116,0 118,7 117,0 119,4 119,7 120,0 122,0 120,3
24 Metallframställning, timavlönade 114,4 119,5 115,5 118,1 117,5 117,8 121,3 118,7
25 Metallvarutillverkning, timavlönade 118,0 123,5 119,1 122,1 121,7 121,9 125,5 122,8
26-27 Elektronik timavl. 116,2 121,1 117,4 121,8 123,3 123,6 127,3 124,0
28-30 Maskiner timavl. 114,6 118,7 115,9 118,6 119,4 119,6 123,2 120,2
31 Tillv. av möbler 119,9 121,0 119,9 122,4 122,9 123,4 124,7 123,4
Timavlönade 119,3 120,2 119,3 122,0 122,6 122,7 123,4 122,7
Månadsavlönade 123,3 125,3 123,2 126,0 126,3 127,6 130,2 127,5
D Energiproduktion 122,3 123,4 121,5 124,5 124,7 125,7 127,8 125,7
Timavlönade 115,7 117,1 115,1 118,7 118,9 119,8 121,9 119,8
Månadsavlönade 125,3 126,2 124,4 127,1 127,3 128,4 130,5 128,3
E Vattenförsörjning 128,1 128,9 127,9 131,5 131,9 132,0 133,2 132,2
Timavlönade 119,9 120,1 119,0 123,0 123,4 123,6 124,1 123,5
Månadsavlönade 129,0 129,8 128,8 132,1 132,3 132,4 134,2 132,7
F Byggverksamhet 125,3 126,2 124,9 127,2 128,1 128,6 129,9 128,4
Timavlönade 123,7 125,2 123,6 126,2 126,4 126,7 128,4 126,9
Månadsavlönade 129,0 128,7 127,8 129,6 131,8 132,9 133,2 131,9
G Handel 123,6 124,3 123,0 125,3 128,0 128,2 129,0 127,6
Timavlönade 122,9 126,5 123,1 128,4 129,7 130,0 130,5 129,7
Månadsavlönade 123,6 124,2 123,0 125,2 127,9 128,2 129,0 127,6
45 Motorfordonshandel 118,5 121,5 118,8 122,7 123,6 123,8 125,3 123,9
Timavlönade 123,1 126,7 123,2 128,7 130,8 131,1 131,6 130,6
Månadsavlönade 116,8 119,6 117,2 120,5 120,9 121,1 123,0 121,4
46-47 Handel 124,5 124,8 123,8 125,8 128,8 129,0 129,7 128,3
H Transport och magas. 124,8 125,7 124,7 127,7 129,3 129,4 130,4 129,2
Timavlönade 124,0 125,5 124,2 128,3 129,2 129,0 130,0 129,1
Månadsavlönade 125,5 126,0 125,2 127,2 129,4 129,8 130,8 129,3
49-51 Transport 126,1 126,6 125,7 128,7 130,7 131,1 131,7 130,6
Timavlönade 126,7 127,8 126,7 131,2 132,2 132,4 133,1 132,2
Månadsavlönade 125,3 125,3 124,5 126,1 129,0 129,6 130,0 128,7
52 Stödtj. till transport 123,5 124,0 123,8 125,7 127,2 126,7 128,0 126,9
Timavlönade 120,8 121,5 121,5 123,6 125,4 122,5 122,9 123,6
Månadsavlönade 124,1 124,6 124,3 126,1 127,5 127,8 129,4 127,7
I Hotell och restaurang 120,9 120,7 120,3 121,9 124,6 124,8 125,0 124,1
J Information och kommunikation 122,1 124,4 122,6 125,4 126,0 126,4 128,4 126,5
61 Telekommunikation 125,7 128,4 126,3 130,4 130,7 131,0 134,4 131,6
Timavlönade 125,8 127,2 125,1 127,4 126,3 127,5 129,9 127,8
Månadsavlönade 125,7 128,6 126,5 130,7 131,0 131,2 134,7 131,9
62-63 IT- och informationstjänster 120,4 123,3 121,3 124,0 124,3 124,5 126,6 124,9
K Finans och försäkring 128,8 131,2 128,9 132,7 132,9 133,2 134,6 133,4
64,66 Finansförmedling 128,7 130,7 128,7 132,3 132,6 132,9 134,1 133,0
65 Försäkring 129,4 132,9 129,7 133,7 134,0 134,3 136,5 134,6
L Fastighetsverksamhet 130,6 129,8 130,6 130,9 134,2 134,4 134,9 133,6
M Juridik, ekonomi och vetenskap 121,6 123,6 122,0 124,8 125,7 125,9 127,3 125,9
69-70 Juridik och ekonomi 122,9 125,7 123,9 126,5 126,8 127,1 129,2 127,4
71-72 Teknisk service 122,1 123,9 122,4 125,2 125,9 126,1 127,4 126,2
N Företagstjänster 123,1 123,8 122,8 125,7 128,0 128,3 128,8 127,7
Timavlönade 118,2 118,7 118,2 122,5 123,6 123,8 124,2 123,5
Månadsavlönade 125,2 126,0 124,8 127,4 130,1 130,4 130,9 129,7
O Offentlig förvaltning 128,4 129,1 127,7 131,4 132,8 132,9 133,2 132,6
841 Offentlig förvaltning 128,7 129,2 127,9 131,6 132,7 132,8 133,0 132,5
842 Offentliga tjänster 128,0 128,5 127,3 130,3 132,3 132,5 132,7 131,9
P Utbildning 125,5 125,9 124,6 128,3 129,3 129,4 129,6 129,1
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 124,9 125,2 124,0 128,1 128,3 128,4 128,6 128,4
86 Hälso- och sjukvård 125,8 126,3 124,8 129,3 129,4 129,5 129,7 129,5
87-88 Sociala tjänster 123,7 123,8 122,8 126,5 126,9 127,0 127,2 126,9
R Kultur, nöje och fritid 120,3 120,9 119,8 122,8 124,3 124,4 124,7 124,1
S Annan serviceverks. 122,7 122,8 121,8 124,5 126,1 126,5 126,8 126,0
9491 Religiösa samfund 119,8 119,8 119,0 120,8 122,6 122,7 122,9 122,3
1) Preliminär

Källa: Förtjänstnivåindex 2012, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Heljala 09 1734 3772, Harri Nummila 09 1734 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 5.2.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 4:e kvartalet 2012, Tabellbilaga 8. Förtjänstnivåindex 2005=100 enligt näringsgren (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2012/04/ati_2012_04_2013-02-05_tau_008_sv.html