Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 9. Förtjänstnivåindex, procentuella förändringar

  2011/3 2011/4 2011 2012/1 1) 2012/2 1) 2012/3 1) 2012/4 1) 2012 1)
Näringsgren Förändring                
Alla löntagare Årsförändring 2,9 2,9 2,7 3,8 3,6 3,4 3,2 3,5
Kvartalsförändring 0,4 1,0 . 1,3 0,9 0,2 0,7 .
Män Årsförändring 2,6 2,8 2,5 3,5 3,4 3,4 3,2 3,4
Kvartalsförändring 0,3 1,2 . 1,0 1,0 0,2 0,9 .
Kvinnor Årsförändring 3,2 3,0 2,9 4,1 3,7 3,3 3,2 3,6
Kvartalsförändring 0,5 0,7 . 1,6 0,9 0,2 0,5 .
Timavlönade Årsförändring 2,5 2,9 2,4 3,8 3,6 3,5 3,1 3,5
Kvartalsförändring 0,3 1,6 . 1,0 0,7 0,2 1,2 .
Månadsavlönade Årsförändring 3,0 2,9 2,8 3,8 3,6 3,4 3,2 3,5
Kvartalsförändring 0,4 0,8 . 1,3 1,0 0,2 0,6 .
Staten Årsförändring 4,1 3,6 3,7 3,5 4,0 3,6 3,4 3,6
Kvartalsförändring 0,5 0,4 . 1,3 1,8 0,1 0,2 .
Kommuner Årsförändring 3,6 3,1 3,0 5,0 3,4 2,6 2,6 3,4
Kvartalsförändring 0,9 0,2 . 2,4 0,0 0,1 0,1 .
Den privata sektorn Årsförändring 2,6 2,8 2,5 3,4 3,6 3,6 3,3 3,5
Kvartalsförändring 0,2 1,3 . 0,9 1,1 0,2 1,0 .
Övriga Årsförändring 3,8 3,3 3,2 4,3 4,1 3,6 3,4 3,9
Kvartalsförändring 0,7 0,4 . 1,6 1,4 0,2 0,3 .
A Jord- och skogsbruk Årsförändring 0,8 2,3 1,2 4,6 5,9 5,2 3,4 4,8
Kvartalsförändring 1,3 1,5 . 2,0 1,0 0,6 -0,1 .
C Tillverkning Årsförändring 2,1 2,4 2,2 3,1 3,4 3,5 3,1 3,3
Kvartalsförändring 0,1 1,8 . 0,6 0,8 0,3 1,4 .
D El-, gas- och värmeförsörjning Årsförändring 2,7 3,1 2,0 3,5 3,3 2,6 3,6 3,3
Kvartalsförändring 1,5 0,7 . 0,9 0,2 0,8 1,7 .
E Vattenförsörjning och avfall Årsförändring 2,9 2,8 2,6 4,5 3,7 3,2 3,4 3,7
Kvartalsförändring 0,5 0,8 . 2,0 0,3 0,1 0,9 .
F Byggverksamhet Årsförändring 3,0 3,4 2,7 4,0 3,3 3,1 2,9 3,3
Kvartalsförändring 0,6 1,2 . 0,8 0,7 0,4 1,0 .
G Handel Årsförändring 4,0 3,3 3,6 3,4 3,5 3,6 3,8 3,6
Kvartalsförändring 0,0 0,4 . 0,8 2,1 0,2 0,6 .
H Transport och magasinering Årsförändring 2,2 2,3 2,0 3,6 3,7 3,9 3,7 3,7
Kvartalsförändring -0,0 1,0 . 1,5 1,2 0,1 0,8 .
I Hotell- och restaurangverksamhet Årsförändring 2,5 2,1 2,3 2,7 3,0 3,2 3,5 3,1
Kvartalsförändring -0,1 -0,1 . 1,0 2,2 0,1 0,2 .
J Information och kommunikation Årsförändring 1,8 3,0 2,3 3,1 3,4 3,8 3,3 3,4
Kvartalsförändring 0,0 2,1 . 0,8 0,4 0,3 1,6 .
K Finans- och försäkringsverksamhet Årsförändring 2,2 2,7 2,5 3,7 3,5 3,3 2,6 3,3
Kvartalsförändring 0,4 1,7 . 1,1 0,2 0,2 1,1 .
L Fastighetsverksamhet Årsförändring 2,9 1,2 2,7 1,9 2,9 3,3 3,9 3,0
Kvartalsförändring -0,2 -0,3 . 0,8 2,5 0,2 0,4 .
M Juridik, ekonomi och vetenskap Årsförändring 1,8 2,6 2,1 3,1 3,6 3,8 3,0 3,4
Kvartalsförändring -0,0 2,0 . 0,9 0,8 0,2 1,1 .
N Uthyrning, fastighetstj. och andra företagstj. Årsförändring 3,6 3,5 3,2 4,2 4,7 4,1 4,1 4,3
Kvartalsförändring 0,8 0,4 . 1,6 1,9 0,2 0,4 .
O Offentlig förvaltning och försvar Årsförändring 4,1 3,7 3,7 4,3 4,0 3,4 3,2 3,7
Kvartalsförändring 0,7 0,4 . 1,8 1,0 0,1 0,2 .
P Utbildning Årsförändring 3,5 3,1 2,9 4,6 3,6 3,0 2,9 3,5
Kvartalsförändring 0,7 0,3 . 1,9 0,8 0,1 0,2 .
Q Vård och omsorg; sociala tjänster Årsförändring 3,6 3,0 2,9 4,9 3,6 2,8 2,7 3,5
Kvartalsförändring 0,9 0,2 . 2,3 0,2 0,1 0,1 .
R Kultur, nöje och fritid Årsförändring 3,5 3,5 3,1 4,4 4,2 3,5 3,1 3,8
Kvartalsförändring 0,7 0,6 . 1,5 1,3 0,1 0,2 .
S Annan serviceverksamhet Årsförändring 3,0 2,2 2,5 3,6 3,5 3,1 3,2 3,4
Kvartalsförändring 0,6 0,1 . 1,4 1,3 0,2 0,2 .
1) Preliminär

Källa: Förtjänstnivåindex 2012, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Heljala 09 1734 3772, Harri Nummila 09 1734 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 5.2.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 4:e kvartalet 2012, Tabellbilaga 9. Förtjänstnivåindex, procentuella förändringar . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2012/04/ati_2012_04_2013-02-05_tau_009_sv.html