Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 6. Index för ordinarie förtjänst 2010=100 enligt näringsgren (TOL 2008)

  2011/4 2011 2012/1* 2012/2* 2012/3* 2012/4* 2012* 2013/1*
Näringsgren                
A Jord- och skogsbruk 103,1 101,4 104,9 105,2 106,0 106,9 105,7 108,2
Timavlönade 102,9 100,5 103,8 104,1 105,0 105,4 104,6 107,0
Månadsavlönade 103,5 102,8 106,7 107,3 107,9 109,5 107,9 110,5
C Tillverkning 103,6 102,1 103,9 104,7 105,0 106,6 105,1 107,1
Timavlönade 104,1 102,3 104,0 104,9 105,3 107,0 105,3 107,1
Månadsavlönade 103,3 101,9 103,8 104,6 104,9 106,2 104,9 107,1
10-11 Livsmedelsindustri 103,0 102,4 103,2 105,7 105,9 106,2 105,3 106,5
Timavlönade 102,5 102,0 102,8 105,3 105,5 106,1 104,9 106,3
Månadsavlönade 103,3 102,7 103,4 106,0 106,1 106,3 105,5 106,6
13-15 Textilvaru och kläder 103,1 101,9 104,3 105,4 105,6 105,9 105,3 106,5
Timavlönade 102,9 101,4 104,4 105,1 105,3 105,8 105,1 106,7
Månadsavlönade 103,3 102,4 104,3 105,9 105,9 106,0 105,5 106,3
16 Tillverkning av trä 103,9 103,1 104,5 105,7 106,3 107,3 106,0 107,6
Timavlönade 103,7 103,1 104,4 105,9 106,2 106,5 105,8 106,8
Månadsavlönade 104,3 103,0 104,8 105,3 106,6 108,9 106,4 109,2
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 104,6 103,2 104,7 106,9 107,5 108,0 106,8 108,5
Timavlönade 104,0 102,9 103,8 105,8 106,5 107,1 105,8 107,3
Månadsavlönade 105,6 103,9 106,2 109,0 109,4 109,9 108,6 110,8
19-22 Kemisk industri 103,9 102,7 105,7 106,6 106,7 107,1 106,5 108,1
Timavlönade 104,3 102,9 105,7 106,4 106,5 106,8 106,3 107,8
Månadsavlönade 103,7 102,6 105,6 106,8 107,0 107,4 106,7 108,4
23 Mineralprodukter 104,2 103,0 104,5 105,8 106,6 107,1 106,0 107,6
Timavlönade 103,7 102,6 103,9 104,3 104,9 105,7 104,7 106,3
Månadsavlönade 104,5 103,2 104,9 106,9 107,7 108,1 106,9 108,4
24-30 Metallindustri 103,3 101,4 103,2 103,6 103,8 106,1 104,2 106,6
Timavlönade 104,6 101,8 103,7 104,0 104,3 107,5 104,9 107,1
Månadsavlönade 102,6 101,2 103,0 103,3 103,6 105,3 103,8 106,3
24 Metallframställning, timavlönade 104,5 101,8 102,8 102,3 103,0 106,6 103,7 106,2
25 Metallvarutillverkning, timavlönade 105,2 102,2 103,6 103,2 103,8 107,2 104,5 106,8
26-27 Elektronik timavl. 105,1 102,3 105,2 106,6 107,0 110,5 107,3 110,0
28-30 Maskiner timavl. 104,0 101,4 103,4 104,1 104,0 106,8 104,6 106,4
31 Tillv. av möbler 103,6 102,5 104,2 104,5 105,0 106,2 104,9 107,5
Timavlönade 102,8 102,3 103,7 104,2 104,5 105,3 104,4 107,2
Månadsavlönade 105,2 103,0 105,2 105,1 105,9 107,8 106,0 108,1
D Energiproduktion 103,4 102,0 103,7 103,5 103,9 105,3 104,1 105,8
Timavlönade 103,0 101,7 103,8 103,7 104,1 105,6 104,3 106,0
Månadsavlönade 103,5 102,1 103,7 103,5 103,9 105,2 104,1 105,8
E Vattenförsörjning 103,8 102,7 105,7 105,8 105,6 106,2 105,8 107,4
Timavlönade 102,7 102,0 104,8 104,9 104,4 104,2 104,6 105,2
Månadsavlönade 104,9 103,3 106,6 106,7 106,7 108,1 107,0 109,5
F Byggverksamhet 104,6 103,0 105,0 105,7 106,0 107,0 105,9 107,2
Timavlönade 104,4 102,7 105,0 105,1 105,2 106,5 105,4 106,8
Månadsavlönade 104,9 103,6 105,2 107,0 107,7 107,9 107,0 108,1
G Handel 104,0 103,1 104,2 106,2 106,2 106,5 105,8 107,0
Timavlönade 106,8 104,8 107,0 107,4 106,7 106,3 106,9 106,9
Månadsavlönade 103,8 102,9 104,0 106,1 106,1 106,6 105,7 107,0
45 Motorfordonshandel 104,7 102,8 105,1 105,8 106,0 107,2 106,0 107,9
Timavlönade 106,0 104,2 106,0 107,2 106,9 106,7 106,7 107,1
Månadsavlönade 104,2 102,2 104,7 105,2 105,6 107,3 105,7 108,3
46-47 Handel 103,8 103,1 104,0 106,2 106,2 106,4 105,7 106,8
H Transport och magas. 103,1 102,1 104,8 106,1 106,2 107,0 106,0 107,7
Timavlönade 102,6 101,8 105,5 106,3 106,1 106,9 106,2 107,8
Månadsavlönade 103,6 102,5 104,3 106,0 106,3 107,0 105,9 107,6
49-51 Transport 103,2 102,3 105,4 107,1 107,4 107,8 106,9 108,4
Timavlönade 102,7 101,9 106,6 107,5 107,6 108,0 107,4 108,9
Månadsavlönade 103,8 102,7 104,2 106,7 107,2 107,5 106,4 107,9
52 Stödtj. till transport 102,4 101,8 103,6 104,6 104,3 105,5 104,5 106,5
Timavlönade 102,4 102,4 104,1 105,7 104,4 106,1 105,1 107,6
Månadsavlönade 102,4 101,6 103,4 104,3 104,3 105,3 104,3 106,1
I Hotell och restaurang 102,1 101,8 102,4 104,4 104,3 104,3 103,8 104,7
J Information och kommunikation 103,5 101,8 104,3 104,9 105,4 107,2 105,4 107,9
61 Telekommunikation 104,5 102,6 105,7 105,8 106,0 108,6 106,5 108,8
Timavlönade 104,3 102,7 104,0 103,1 104,6 107,0 104,7 107,2
Månadsavlönade 104,5 102,6 105,7 105,9 106,0 108,7 106,6 108,9
62-63 IT- och informationstjänster 103,4 101,7 104,1 104,6 105,0 107,0 105,2 108,0
K Finans och försäkring 103,8 102,2 104,8 105,1 105,4 106,6 105,4 108,0
64,66 Finansförmedling 104,0 102,3 105,1 105,3 105,6 106,6 105,6 108,2
65 Försäkring 103,3 101,8 103,8 104,2 104,6 106,5 104,8 107,5
L Fastighetsverksamhet 102,4 102,4 103,0 105,6 105,9 106,3 105,2 106,7
M Juridik, ekonomi och vetenskap 103,6 102,0 104,2 105,1 105,4 106,6 105,3 107,5
69-70 Juridik och ekonomi 103,6 102,0 104,1 104,6 105,1 107,0 105,2 108,0
71-72 Teknisk service 103,4 102,1 104,2 104,8 105,0 106,1 105,0 107,0
N Företagstjänster 104,1 103,0 105,3 107,2 107,3 107,6 106,9 108,6
Timavlönade 103,3 102,8 105,7 106,5 106,6 106,9 106,4 109,4
Månadsavlönade 104,3 103,1 105,2 107,4 107,5 107,8 107,0 108,4
O Offentlig förvaltning 104,5 103,4 106,1 107,2 107,3 107,5 107,0 108,3
841 Offentlig förvaltning 104,5 103,4 106,2 107,2 107,3 107,5 107,1 108,4
842 Offentliga tjänster 104,6 103,6 105,7 107,2 107,2 107,3 106,9 107,6
P Utbildning 103,6 102,7 105,4 106,1 106,2 106,3 106,0 107,2
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 103,6 102,6 105,9 106,1 106,2 106,3 106,1 107,8
86 Hälso- och sjukvård 104,3 103,1 106,8 107,0 107,2 107,5 107,1 109,0
87-88 Sociala tjänster 102,7 102,1 104,7 104,9 104,9 104,9 104,9 106,2
R Kultur, nöje och fritid 104,1 102,9 105,5 106,9 107,0 107,3 106,7 108,2
S Annan serviceverks. 103,4 102,6 104,2 105,6 105,8 106,1 105,4 106,6
9491 Religiösa samfund 103,3 102,4 103,3 104,5 104,6 104,8 104,3 104,9
* Preliminär

Källa: Förtjänstnivåindex 2013, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Harri Nummila 09 1734 3235, Anu Uuttu 09 1734 2322, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 30.5.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 1:a kvartalet 2013, Tabellbilaga 6. Index för ordinarie förtjänst 2010=100 enligt näringsgren (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2013/01/ati_2013_01_2013-05-30_tau_006_sv.html