Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 8. Förtjänstnivåindex 2005=100 enligt näringsgren (TOL 2008)

  2011/4 2011 2012/1* 2012/2* 2012/3* 2012/4* 2012* 2013/1*
Näringsgren                
A Jord- och skogsbruk 123,8 122,1 126,6 127,0 128,0 129,0 127,7 130,0
Timavlönade 119,6 118,6 121,4 121,7 122,7 123,2 122,3 124,3
Månadsavlönade 125,8 123,8 130,4 131,1 131,9 133,8 131,8 134,7
C Tillverkning 121,5 119,5 121,2 122,2 122,6 124,4 122,6 124,5
Timavlönade 121,2 118,7 121,6 122,6 123,0 125,0 123,1 124,7
Månadsavlönade 121,9 120,3 121,1 122,1 122,4 124,0 122,4 124,6
10-11 Livsmedelsindustri 125,6 124,9 125,3 128,4 128,7 129,1 127,9 128,8
Timavlönade 123,2 122,6 124,0 127,1 127,4 128,0 126,6 127,7
Månadsavlönade 127,8 126,9 126,8 129,9 130,1 130,3 129,3 130,1
13-15 Textilvaru och kläder 119,0 117,6 121,1 122,3 122,5 122,9 122,2 123,0
Timavlönade 117,8 116,2 120,2 120,9 121,2 121,8 121,0 122,1
Månadsavlönade 122,2 121,1 123,8 125,7 125,8 125,8 125,3 125,7
16 Tillverkning av trä 123,3 122,3 124,3 125,7 126,4 127,5 126,0 127,3
Timavlönade 121,1 120,4 122,5 124,3 124,6 125,0 124,1 124,8
Månadsavlönade 128,6 127,0 128,6 129,2 130,8 133,6 130,5 133,5
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 123,4 121,3 123,3 125,9 126,6 127,2 125,8 127,3
Timavlönade 121,2 118,9 121,4 123,7 124,6 125,2 123,7 125,0
Månadsavlönade 128,2 126,2 127,2 130,5 130,9 131,5 130,0 132,2
19-22 Kemisk industri 123,6 122,1 126,1 127,2 127,4 127,8 127,1 128,5
Timavlönade 120,7 119,0 123,0 123,7 123,8 124,2 123,7 124,8
Månadsavlönade 127,2 125,9 129,8 131,2 131,5 132,0 131,1 132,8
23 Mineralprodukter 127,3 125,5 128,3 129,9 130,9 131,6 130,2 131,6
Timavlönade 127,8 125,9 128,6 129,2 129,8 130,9 129,6 130,9
Månadsavlönade 125,9 124,3 127,0 129,4 130,4 130,9 129,4 130,9
24-30 Metallindustri 119,5 116,9 118,2 118,6 118,9 121,5 119,3 121,6
Timavlönade 120,4 116,8 119,9 120,3 120,6 124,3 121,3 123,3
Månadsavlönade 118,7 117,0 117,0 117,4 117,7 119,7 117,9 120,4
24 Metallframställning, timavlönade 119,5 115,5 118,1 117,5 118,3 122,4 119,1 121,4
25 Metallvarutillverkning, timavlönade 123,5 119,1 122,2 121,7 122,4 126,4 123,2 125,4
26-27 Elektronik timavl. 121,1 117,4 121,8 123,3 123,9 127,8 124,2 126,7
28-30 Maskiner timavl. 118,7 115,9 118,6 119,4 119,3 122,5 119,9 121,4
31 Tillv. av möbler 121,0 119,9 122,2 122,6 123,1 124,5 123,1 125,5
Timavlönade 120,2 119,3 122,0 122,6 122,9 123,9 122,9 125,5
Månadsavlönade 125,3 123,2 125,4 125,3 126,2 128,6 126,4 128,3
D Energiproduktion 123,4 121,5 123,9 123,6 124,1 125,7 124,3 126,1
Timavlönade 117,1 115,1 118,4 118,3 118,8 120,4 119,0 120,4
Månadsavlönade 126,2 124,4 126,4 126,1 126,6 128,3 126,9 128,7
E Vattenförsörjning 128,9 127,9 131,3 131,4 131,1 131,9 131,5 133,3
Timavlönade 120,1 119,0 122,6 122,6 122,0 121,8 122,3 122,9
Månadsavlönade 129,8 128,8 132,1 132,2 132,2 134,0 132,6 135,5
F Byggverksamhet 126,2 124,9 127,0 127,8 128,2 129,3 128,1 129,3
Timavlönade 125,2 123,6 126,0 126,2 126,4 127,9 126,6 128,0
Månadsavlönade 128,7 127,8 129,2 131,3 132,2 132,4 131,3 132,3
G Handel 124,3 123,0 124,5 126,9 126,9 127,4 126,4 127,4
Timavlönade 126,5 123,1 127,2 127,7 126,9 126,5 127,1 126,7
Månadsavlönade 124,2 123,0 124,4 126,9 127,0 127,5 126,5 127,5
45 Motorfordonshandel 121,5 118,8 122,5 123,4 123,6 125,0 123,6 125,4
Timavlönade 126,7 123,2 127,4 128,9 128,4 128,3 128,3 128,1
Månadsavlönade 119,6 117,2 120,8 121,4 121,9 124,0 122,0 124,6
46-47 Handel 124,8 123,8 124,9 127,6 127,5 127,8 126,9 127,8
H Transport och magas. 125,7 124,7 127,9 129,5 129,6 130,5 129,4 131,2
Timavlönade 125,5 124,2 129,2 130,1 129,9 130,9 130,0 131,8
Månadsavlönade 126,0 125,2 126,8 128,9 129,3 130,2 128,8 130,6
49-51 Transport 126,6 125,7 129,3 131,4 131,7 132,2 131,2 132,8
Timavlönade 127,8 126,7 132,6 133,8 133,8 134,4 133,6 135,5
Månadsavlönade 125,3 124,5 125,9 128,8 129,5 129,9 128,5 130,0
52 Stödtj. till transport 124,0 123,8 125,4 126,8 126,3 127,8 126,6 129,0
Timavlönade 121,5 121,5 123,6 125,4 123,9 125,9 124,7 127,7
Månadsavlönade 124,6 124,3 125,8 126,9 126,9 128,1 126,9 129,1
I Hotell och restaurang 120,7 120,3 121,6 124,1 123,9 123,9 123,4 123,7
J Information och kommunikation 124,4 122,6 125,1 125,9 126,4 128,7 126,5 129,2
61 Telekommunikation 128,4 126,3 129,2 129,4 129,5 132,8 130,2 132,6
Timavlönade 127,2 125,1 127,4 126,3 128,1 131,0 128,2 130,7
Månadsavlönade 128,6 126,5 129,5 129,6 129,8 133,0 130,5 132,9
62-63 IT- och informationstjänster 123,3 121,3 124,0 124,6 125,2 127,5 125,3 128,3
K Finans och försäkring 131,2 128,9 131,5 131,9 132,3 133,8 132,4 135,2
64,66 Finansförmedling 130,7 128,7 130,9 131,2 131,5 132,8 131,6 134,3
65 Försäkring 132,9 129,7 133,8 134,3 134,9 137,3 135,1 138,2
L Fastighetsverksamhet 129,8 130,6 130,2 133,5 133,8 134,4 133,0 134,4
M Juridik, ekonomi och vetenskap 123,6 122,0 125,0 126,0 126,3 127,8 126,3 128,5
69-70 Juridik och ekonomi 125,7 123,9 127,1 127,7 128,2 130,5 128,4 131,4
71-72 Teknisk service 123,9 122,4 125,4 126,1 126,3 127,6 126,3 128,3
N Företagstjänster 123,8 122,8 125,8 128,0 128,2 128,6 127,7 129,1
Timavlönade 118,7 118,2 122,2 123,1 123,2 123,5 123,0 125,6
Månadsavlönade 126,0 124,8 127,6 130,2 130,5 130,8 129,8 130,9
O Offentlig förvaltning 129,1 127,7 131,4 132,7 132,8 133,1 132,5 133,6
841 Offentlig förvaltning 129,2 127,9 131,8 133,0 133,2 133,4 132,8 134,0
842 Offentliga tjänster 128,5 127,3 130,3 132,2 132,2 132,3 131,8 132,2
P Utbildning 125,9 124,6 128,3 129,2 129,2 129,4 129,0 130,1
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 125,2 124,0 128,3 128,5 128,6 128,8 128,5 130,0
86 Hälso- och sjukvård 126,3 124,8 129,7 129,9 130,2 130,5 130,1 131,8
87-88 Sociala tjänster 123,8 122,8 126,3 126,6 126,5 126,5 126,5 127,6
R Kultur, nöje och fritid 120,9 119,8 123,2 124,8 125,0 125,3 124,6 125,9
S Annan serviceverks. 122,8 121,8 124,0 125,6 125,9 126,3 125,4 126,5
9491 Religiösa samfund 119,8 119,0 119,9 121,3 121,4 121,7 121,1 121,7
* Preliminär

Källa: Förtjänstnivåindex 2013, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Harri Nummila 09 1734 3235, Anu Uuttu 09 1734 2322, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 30.5.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 1:a kvartalet 2013, Tabellbilaga 8. Förtjänstnivåindex 2005=100 enligt näringsgren (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2013/01/ati_2013_01_2013-05-30_tau_008_sv.html