Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 9. Förtjänstnivåindex 2010=100, procentuella förändringar

  2011/4 2011 2012/1* 2012/2* 2012/3* 2012/4* 2012* 2013/1*
Näringsgren Förändring                
Alla löntagare Årsförändring 2,9 2,7 3,5 3,3 3,1 2,8 3,2 2,2
Kvartalsförändring 1,0 . 1,0 0,9 0,2 0,7 . 0,4
Män Årsförändring 2,8 2,5 3,1 3,0 2,9 2,6 2,9 2,2
Kvartalsförändring 1,2 . 0,6 0,9 0,2 0,9 . 0,3
Kvinnor Årsförändring 3,0 2,9 4,0 3,6 3,2 3,1 3,4 2,1
Kvartalsförändring 0,7 . 1,4 0,9 0,2 0,5 . 0,5
Timavlönade Årsförändring 2,9 2,4 3,8 3,5 3,4 3,0 3,4 2,0
Kvartalsförändring 1,6 . 1,0 0,6 0,1 1,2 . 0,1
Månadsavlönade Årsförändring 2,9 2,8 3,4 3,2 3,0 2,8 3,1 2,2
Kvartalsförändring 0,8 . 1,0 1,0 0,2 0,6 . 0,5
Staten Årsförändring 3,6 3,7 3,7 4,3 3,9 3,8 3,9 2,1
Kvartalsförändring 0,4 . 1,4 1,9 0,2 0,3 . -0,2
Kommuner Årsförändring 3,1 3,0 5,1 3,6 2,8 2,8 3,6 1,2
Kvartalsförändring 0,2 . 2,5 0,0 0,1 0,1 . 1,0
Den privata sektorn Årsförändring 2,8 2,5 3,0 3,1 3,1 2,7 3,0 2,5
Kvartalsförändring 1,3 . 0,5 1,1 0,2 1,0 . 0,3
Övriga Årsförändring 3,3 3,2 4,0 3,7 3,2 3,0 3,5 1,8
Kvartalsförändring 0,4 . 1,3 1,3 0,1 0,2 . 0,2
A Jord- och skogsbruk Årsförändring 2,3 1,2 4,9 5,5 5,0 4,2 4,9 2,7
Kvartalsförändring 1,5 . 2,3 0,4 0,7 0,8 . 0,8
C Tillverkning Årsförändring 2,4 2,2 2,2 2,5 2,7 2,3 2,5 2,7
Kvartalsförändring 1,8 . -0,2 0,8 0,3 1,4 . 0,1
D El-, gas- och värmeförsörjning Årsförändring 3,1 2,0 3,0 2,5 1,3 1,9 2,2 1,8
Kvartalsförändring 0,7 . 0,4 -0,2 0,4 1,3 . 0,3
E Vattenförsörjning och avfall Årsförändring 2,8 2,6 4,3 3,3 2,6 2,4 3,1 1,4
Kvartalsförändring 0,8 . 1,9 0,1 -0,2 0,6 . 1,0
F Byggverksamhet Årsförändring 3,4 2,7 3,8 3,0 2,7 2,4 3,0 1,9
Kvartalsförändring 1,2 . 0,6 0,6 0,3 0,9 . 0,0
G Handel Årsförändring 3,3 3,6 2,8 2,6 2,5 2,5 2,6 2,3
Kvartalsförändring 0,4 . 0,2 1,9 0,0 0,4 . 0,0
H Transport och magasinering Årsförändring 2,3 2,0 3,8 3,9 4,0 3,8 3,9 2,6
Kvartalsförändring 1,0 . 1,7 1,2 0,1 0,7 . 0,5
I Hotell- och restaurangverksamhet Årsförändring 2,1 2,3 2,4 2,5 2,5 2,6 2,5 1,7
Kvartalsförändring -0,1 . 0,7 2,0 -0,1 0,0 . -0,2
J Information och kommunikation Årsförändring 3,0 2,3 2,9 3,4 3,8 3,5 3,4 3,3
Kvartalsförändring 2,1 . 0,6 0,6 0,5 1,8 . 0,4
K Finans- och försäkringsverksamhet Årsförändring 2,7 2,5 2,8 2,7 2,6 2,0 2,5 2,8
Kvartalsförändring 1,7 . 0,3 0,3 0,3 1,2 . 1,0
L Fastighetsverksamhet Årsförändring 1,2 2,7 1,3 2,4 2,8 3,5 2,5 3,2
Kvartalsförändring -0,3 . 0,3 2,5 0,2 0,4 . 0,0
M Juridik, ekonomi och vetenskap Årsförändring 2,6 2,1 3,3 3,9 4,2 3,4 3,7 2,8
Kvartalsförändring 2,0 . 1,1 0,8 0,3 1,2 . 0,5
N Uthyrning, fastighetstj. och andra företagstj. Årsförändring 3,5 3,2 4,3 4,7 4,0 3,9 4,2 2,6
Kvartalsförändring 0,4 . 1,7 1,8 0,1 0,3 . 0,4
O Offentlig förvaltning och försvar Årsförändring 3,7 3,7 4,3 3,9 3,3 3,1 3,7 1,7
Kvartalsförändring 0,4 . 1,8 1,0 0,1 0,2 . 0,4
P Utbildning Årsförändring 3,1 2,9 4,6 3,6 2,9 2,8 3,4 1,4
Kvartalsförändring 0,3 . 1,9 0,7 0,0 0,1 . 0,5
Q Vård och omsorg; sociala tjänster Årsförändring 3,0 2,9 5,0 3,8 2,9 2,9 3,6 1,4
Kvartalsförändring 0,2 . 2,4 0,2 0,1 0,2 . 0,9
R Kultur, nöje och fritid Årsförändring 3,5 3,1 4,7 4,6 4,0 3,6 4,2 2,2
Kvartalsförändring 0,6 . 1,8 1,3 0,1 0,3 . 0,4
S Annan serviceverksamhet Årsförändring 2,2 2,5 3,2 3,1 2,7 2,8 3,0 2,0
Kvartalsförändring 0,1 . 1,0 1,3 0,3 0,3 . 0,2
* Preliminär

Källa: Förtjänstnivåindex 2013, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Harri Nummila 09 1734 3235, Anu Uuttu 09 1734 2322, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 30.5.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 1:a kvartalet 2013, Tabellbilaga 9. Förtjänstnivåindex 2010=100, procentuella förändringar . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2013/01/ati_2013_01_2013-05-30_tau_009_sv.html