Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Förtjänstnivåindex 2010=100 enligt näringsgren (TOL 2008)

  2012/1 2012/2 2012/3 2012/4 2012 2013/1* 2013/2* 2013/3*
Näringsgren                
A Jord- och skogsbruk 105,3 105,7 106,6 107,6 106,3 108,5 108,6 108,9
Timavlönade 104,4 104,7 105,8 106,4 105,3 107,3 107,2 107,7
Månadsavlönade 107,0 107,6 108,2 109,8 108,1 110,5 111,0 111,1
C Tillverkning 103,5 104,3 104,7 106,2 104,7 106,1 106,6 106,9
Timavlönade 104,6 105,4 105,8 107,5 105,8 106,8 107,3 107,6
Månadsavlönade 102,7 103,5 103,8 105,1 103,8 105,6 106,1 106,4
10-11 Livsmedelsindustri 102,9 105,4 105,6 106,0 105,0 105,7 107,5 107,9
Timavlönade 103,5 106,0 106,2 106,8 105,6 106,5 108,6 108,7
Månadsavlönade 102,5 105,0 105,2 105,4 104,5 105,2 106,8 107,4
13-15 Textilvaru och kläder 105,0 106,1 106,3 106,6 106,0 106,7 108,4 108,5
Timavlönade 105,2 105,9 106,1 106,7 106,0 106,9 108,3 108,5
Månadsavlönade 104,8 106,4 106,4 106,5 106,0 106,4 108,4 108,5
16 Tillverkning av trä 105,0 106,2 106,8 107,7 106,4 107,2 108,0 108,2
Timavlönade 105,3 106,9 107,1 107,5 106,7 106,7 107,9 108,0
Månadsavlönade 104,2 104,8 106,1 108,3 105,8 108,2 108,3 108,4
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 105,3 107,5 108,1 108,7 107,4 108,8 110,1 110,9
Timavlönade 105,1 107,1 107,8 108,3 107,1 108,2 109,6 110,5
Månadsavlönade 105,6 108,4 108,8 109,2 108,0 109,8 111,0 111,6
19-22 Kemisk industri 106,0 106,9 107,1 107,5 106,9 107,8 109,0 109,3
Timavlönade 105,0 105,7 105,8 106,1 105,6 106,1 107,0 107,2
Månadsavlönade 106,9 108,1 108,3 108,7 108,0 109,4 110,9 111,1
23 Mineralprodukter 105,3 106,6 107,4 107,9 106,8 107,5 108,4 109,4
Timavlönade 104,5 104,9 105,5 106,3 105,3 105,3 106,1 106,3
Månadsavlönade 105,8 107,8 108,7 109,1 107,8 109,0 110,0 111,4
24-30 Metallindustri 102,2 102,6 102,8 105,1 103,2 105,0 105,0 105,2
Timavlönade 104,4 104,8 105,1 108,3 105,6 107,0 106,7 106,8
Månadsavlönade 101,1 101,4 101,7 103,4 101,9 104,0 104,1 104,3
24 Metallframställning, timavlönade 102,2 101,7 102,4 105,9 103,1 104,1 103,2 103,3
25 Metallvarutillverkning, timavlönade 103,9 103,5 104,1 107,5 104,7 106,0 105,5 105,6
26-27 Elektronik timavl. 106,5 107,9 108,4 111,8 108,7 111,1 111,3 111,5
28-30 Maskiner timavl. 104,9 105,6 105,5 108,3 106,1 107,1 106,9 107,0
31 Tillv. av möbler 103,3 103,6 104,1 105,3 104,1 105,5 105,8 106,0
Timavlönade 102,2 102,7 103,0 103,8 102,9 104,3 104,6 104,8
Månadsavlönade 105,5 105,5 106,3 108,2 106,4 108,0 108,2 108,5
D Energiproduktion 103,9 103,7 104,1 105,5 104,3 105,7 105,7 105,9
Timavlönade 104,4 104,3 104,7 106,2 104,9 105,8 105,7 105,9
Månadsavlönade 103,7 103,5 103,9 105,2 104,1 105,6 105,7 105,9
E Vattenförsörjning 105,9 105,9 105,7 106,3 105,9 107,3 108,0 108,1
Timavlönade 104,7 104,8 104,2 104,1 104,4 104,9 106,0 106,2
Månadsavlönade 107,0 107,1 107,0 108,4 107,4 109,6 109,8 110,0
F Byggverksamhet 104,9 105,5 105,9 106,8 105,8 106,7 107,5 107,8
Timavlönade 104,9 105,1 105,2 106,5 105,4 106,5 107,0 107,0
Månadsavlönade 104,8 106,5 107,3 107,4 106,5 107,3 108,3 109,5
G Handel 104,8 106,8 106,9 107,3 106,4 107,3 108,0 109,2
Timavlönade 107,2 107,6 107,0 106,6 107,1 106,3 107,7 107,8
Månadsavlönade 104,6 106,8 106,8 107,3 106,4 107,3 108,0 109,3
45 Motorfordonshandel 106,1 107,0 107,4 108,8 107,3 109,1 109,8 110,0
Timavlönade 106,4 107,6 107,3 107,1 107,1 106,8 108,6 108,7
Månadsavlönade 106,0 106,8 107,5 109,6 107,5 110,2 110,4 110,5
46-47 Handel 104,6 106,8 106,8 107,0 106,3 107,0 107,7 109,0
H Transport och magas. 104,8 106,1 106,2 106,9 106,0 107,3 108,1 108,5
Timavlönade 105,4 106,2 106,0 106,8 106,1 107,2 108,0 107,9
Månadsavlönade 104,3 106,0 106,3 107,1 105,9 107,4 108,2 109,0
49-51 Transport 105,1 106,8 107,1 107,5 106,6 108,0 109,1 109,7
Timavlönade 106,2 107,1 107,2 107,6 107,0 108,5 109,8 109,9
Månadsavlönade 104,0 106,5 107,0 107,3 106,2 107,4 108,4 109,6
52 Stödtj. till transport 103,7 104,8 104,4 105,6 104,6 106,2 107,0 106,8
Timavlönade 104,2 105,8 104,5 106,2 105,2 106,2 107,2 105,4
Månadsavlönade 103,5 104,4 104,4 105,4 104,4 106,2 106,9 107,3
I Hotell och restaurang 103,4 105,4 105,3 105,3 104,8 105,1 105,9 107,1
J Information och kommunikation 104,6 105,2 105,7 107,5 105,8 108,0 108,2 108,3
61 Telekommunikation 105,1 105,2 105,4 108,0 105,9 107,8 108,0 108,1
Timavlönade 104,5 103,6 105,1 107,5 105,1 106,5 105,9 106,0
Månadsavlönade 105,1 105,3 105,4 108,0 105,9 107,9 108,0 108,1
62-63 IT- och informationstjänster 104,6 105,1 105,6 107,6 105,7 108,2 108,4 108,5
K Finans och försäkring 104,4 104,7 105,0 106,2 105,1 107,3 107,5 107,7
64,66 Finansförmedling 104,7 105,0 105,3 106,3 105,3 107,5 107,7 107,9
65 Försäkring 103,3 103,7 104,1 106,0 104,3 106,7 106,9 107,1
L Fastighetsverksamhet 103,0 105,6 105,8 106,3 105,2 106,3 107,8 108,5
M Juridik, ekonomi och vetenskap 104,8 105,7 106,0 107,2 105,9 107,7 108,4 108,6
69-70 Juridik och ekonomi 104,8 105,4 105,8 107,7 105,9 108,4 108,5 108,7
71-72 Teknisk service 104,7 105,4 105,5 106,6 105,6 107,2 107,9 108,1
N Företagstjänster 105,9 107,6 107,6 107,8 107,2 108,2 109,4 110,1
Timavlönade 106,4 107,2 107,3 107,6 107,1 109,4 110,0 110,4
Månadsavlönade 105,7 107,7 107,7 107,8 107,2 107,9 109,2 110,0
O Offentlig förvaltning 106,6 107,6 107,7 108,0 107,5 108,4 110,0 110,1
841 Offentlig förvaltning 106,8 107,8 107,9 108,1 107,7 108,6 110,1 110,2
842 Offentliga tjänster 106,1 107,6 107,6 107,7 107,3 107,6 109,7 109,8
P Utbildning 105,8 106,6 106,6 106,7 106,4 107,3 108,6 108,7
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 106,4 106,6 106,7 106,9 106,7 107,9 108,8 108,8
86 Hälso- och sjukvård 107,4 107,6 107,8 108,1 107,7 109,2 110,0 110,1
87-88 Sociala tjänster 105,2 105,4 105,3 105,4 105,3 106,2 107,2 107,3
R Kultur, nöje och fritid 106,2 107,6 107,8 108,1 107,4 108,6 109,7 109,9
S Annan serviceverks. 104,3 105,6 105,9 106,2 105,5 106,4 108,1 108,4
9491 Religiösa samfund 103,3 104,6 104,7 104,9 104,3 104,9 107,0 107,1
* Preliminär

Källa: Förtjänstnivåindex 2013, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anu Uuttu 09 1734 2322, Harri Nummila 09 1734 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 15.10.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 3:e kvartalet 2013, Tabellbilaga 5. Förtjänstnivåindex 2010=100 enligt näringsgren (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2013/03/ati_2013_03_2013-10-15_tau_005_sv.html