Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 6. Index för ordinarie förtjänst 2010=100 enligt näringsgren (TOL 2008)

  2012/1 2012/2 2012/3 2012/4 2012 2013/1* 2013/2* 2013/3*
Näringsgren                
A Jord- och skogsbruk 104,9 105,2 106,1 107,1 105,8 108,5 108,6 109,0
Timavlönade 103,8 104,1 105,2 105,8 104,7 107,4 107,3 107,7
Månadsavlönade 106,7 107,3 107,9 109,5 107,9 110,5 111,1 111,2
C Tillverkning 103,9 104,7 105,0 106,6 105,1 106,9 107,4 107,7
Timavlönade 104,0 104,9 105,3 107,0 105,3 106,8 107,3 107,5
Månadsavlönade 103,8 104,6 104,9 106,2 104,9 107,1 107,6 107,9
10-11 Livsmedelsindustri 103,2 105,7 105,9 106,2 105,3 106,5 108,2 108,7
Timavlönade 102,8 105,3 105,5 106,1 104,9 106,3 108,4 108,5
Månadsavlönade 103,4 106,0 106,1 106,3 105,5 106,6 108,1 108,8
13-15 Textilvaru och kläder 104,3 105,4 105,6 105,9 105,3 106,5 108,2 108,3
Timavlönade 104,4 105,1 105,3 105,8 105,1 106,7 108,1 108,2
Månadsavlönade 104,3 105,9 105,9 106,0 105,5 106,3 108,3 108,4
16 Tillverkning av trä 104,5 105,7 106,3 107,3 106,0 107,2 108,0 108,2
Timavlönade 104,4 105,9 106,2 106,5 105,8 106,3 107,5 107,6
Månadsavlönade 104,8 105,3 106,6 108,9 106,4 109,2 109,3 109,4
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 104,7 106,9 107,5 108,0 106,8 108,6 109,9 110,7
Timavlönade 103,8 105,8 106,5 107,1 105,8 107,4 108,8 109,7
Månadsavlönade 106,2 109,0 109,4 109,9 108,6 110,8 112,0 112,6
19-22 Kemisk industri 105,7 106,6 106,7 107,1 106,5 107,8 109,1 109,3
Timavlönade 105,7 106,4 106,5 106,8 106,3 107,3 108,2 108,4
Månadsavlönade 105,6 106,8 107,0 107,4 106,7 108,4 109,9 110,1
23 Mineralprodukter 104,5 105,8 106,6 107,1 106,0 107,1 108,1 109,0
Timavlönade 103,9 104,3 104,9 105,7 104,7 105,2 106,0 106,2
Månadsavlönade 104,9 106,9 107,7 108,1 106,9 108,4 109,4 110,8
24-30 Metallindustri 103,2 103,6 103,8 106,1 104,2 106,4 106,4 106,6
Timavlönade 103,7 104,0 104,3 107,5 104,9 106,6 106,4 106,5
Månadsavlönade 103,0 103,3 103,6 105,3 103,8 106,3 106,4 106,6
24 Metallframställning, timavlönade 102,8 102,3 103,0 106,6 103,7 105,1 104,2 104,3
25 Metallvarutillverkning, timavlönade 103,6 103,2 103,8 107,2 104,5 106,2 105,7 105,8
26-27 Elektronik timavl. 105,2 106,6 107,0 110,5 107,3 110,2 110,5 110,6
28-30 Maskiner timavl. 103,4 104,1 104,0 106,8 104,6 106,1 105,9 106,0
31 Tillv. av möbler 104,2 104,5 105,0 106,2 104,9 107,0 107,2 107,4
Timavlönade 103,7 104,2 104,5 105,3 104,4 106,4 106,7 106,9
Månadsavlönade 105,2 105,1 105,9 107,8 106,0 108,1 108,3 108,5
D Energiproduktion 103,7 103,5 103,9 105,3 104,1 105,8 105,8 106,0
Timavlönade 103,8 103,7 104,1 105,6 104,3 105,7 105,5 105,7
Månadsavlönade 103,7 103,5 103,9 105,2 104,1 105,8 105,9 106,0
E Vattenförsörjning 105,7 105,7 105,5 106,1 105,7 107,3 107,9 108,1
Timavlönade 104,8 104,9 104,4 104,2 104,6 105,2 106,3 106,4
Månadsavlönade 106,5 106,6 106,5 107,9 106,9 109,2 109,5 109,6
F Byggverksamhet 105,0 105,7 106,0 107,0 105,9 107,1 107,8 108,2
Timavlönade 105,0 105,1 105,2 106,5 105,4 106,6 107,2 107,1
Månadsavlönade 105,2 107,0 107,7 107,9 107,0 108,1 109,2 110,3
G Handel 104,2 106,2 106,3 106,7 105,8 107,1 107,8 109,0
Timavlönade 107,0 107,4 106,7 106,3 106,9 106,5 107,8 107,9
Månadsavlönade 104,0 106,2 106,2 106,7 105,8 107,1 107,8 109,1
45 Motorfordonshandel 105,3 106,3 106,6 108,0 106,6 108,7 109,4 109,6
Timavlönade 106,0 107,2 106,9 106,7 106,7 106,9 108,7 108,8
Månadsavlönade 105,0 105,8 106,5 108,6 106,5 109,6 109,8 109,9
46-47 Handel 104,0 106,2 106,2 106,4 105,7 106,8 107,5 108,9
H Transport och magas. 104,8 106,1 106,2 107,0 106,0 107,5 108,3 108,7
Timavlönade 105,5 106,3 106,1 106,9 106,2 107,5 108,3 108,1
Månadsavlönade 104,3 106,0 106,3 107,0 105,9 107,6 108,4 109,2
49-51 Transport 105,4 107,1 107,4 107,8 106,9 108,4 109,5 110,2
Timavlönade 106,6 107,5 107,6 108,0 107,4 108,9 110,2 110,3
Månadsavlönade 104,2 106,7 107,2 107,5 106,4 107,9 108,9 110,1
52 Stödtj. till transport 103,6 104,6 104,3 105,5 104,5 106,1 106,9 106,7
Timavlönade 104,1 105,7 104,4 106,1 105,1 106,1 107,1 105,3
Månadsavlönade 103,4 104,3 104,3 105,3 104,3 106,1 106,8 107,2
I Hotell och restaurang 102,4 104,4 104,3 104,3 103,8 104,7 105,4 106,7
J Information och kommunikation 104,3 104,9 105,4 107,2 105,4 107,9 108,1 108,3
61 Telekommunikation 105,7 105,8 106,0 108,6 106,5 108,8 108,9 109,1
Timavlönade 104,0 103,1 104,6 107,0 104,7 106,5 105,9 106,0
Månadsavlönade 105,7 105,9 106,0 108,7 106,6 108,9 109,0 109,1
62-63 IT- och informationstjänster 104,1 104,6 105,0 107,0 105,2 108,0 108,1 108,2
K Finans och försäkring 104,8 105,1 105,4 106,6 105,4 108,0 108,2 108,4
64,66 Finansförmedling 105,1 105,3 105,6 106,6 105,6 108,2 108,4 108,6
65 Försäkring 103,8 104,2 104,6 106,5 104,8 107,5 107,7 107,9
L Fastighetsverksamhet 103,0 105,5 105,8 106,2 105,1 106,6 108,1 108,8
M Juridik, ekonomi och vetenskap 104,2 105,1 105,4 106,6 105,3 107,5 108,1 108,4
69-70 Juridik och ekonomi 104,1 104,7 105,1 107,0 105,2 108,0 108,1 108,3
71-72 Teknisk service 104,2 104,9 105,0 106,1 105,1 107,1 107,8 107,9
N Företagstjänster 105,2 106,9 106,9 107,1 106,5 108,1 109,2 109,9
Timavlönade 105,7 106,5 106,6 106,9 106,4 109,3 110,0 110,4
Månadsavlönade 105,0 107,0 107,0 107,1 106,5 107,7 109,0 109,8
O Offentlig förvaltning 106,1 107,2 107,3 107,5 107,0 108,3 109,9 110,0
841 Offentlig förvaltning 106,2 107,2 107,3 107,5 107,1 108,4 109,9 110,0
842 Offentliga tjänster 105,7 107,2 107,2 107,3 106,9 107,6 109,7 109,8
P Utbildning 105,4 106,1 106,2 106,3 106,0 107,2 108,6 108,7
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 105,9 106,1 106,2 106,4 106,1 107,8 108,6 108,7
86 Hälso- och sjukvård 106,8 107,0 107,2 107,5 107,1 109,0 109,8 109,9
87-88 Sociala tjänster 104,7 104,9 104,9 104,9 104,9 106,2 107,2 107,3
R Kultur, nöje och fritid 105,5 106,9 107,0 107,3 106,7 108,2 109,4 109,6
S Annan serviceverks. 104,2 105,6 105,9 106,2 105,5 106,6 108,3 108,6
9491 Religiösa samfund 103,3 104,5 104,6 104,8 104,3 104,9 107,0 107,1
* Preliminär

Källa: Förtjänstnivåindex 2013, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anu Uuttu 09 1734 2322, Harri Nummila 09 1734 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 15.10.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 3:e kvartalet 2013, Tabellbilaga 6. Index för ordinarie förtjänst 2010=100 enligt näringsgren (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2013/03/ati_2013_03_2013-10-15_tau_006_sv.html