Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Förtjänstnivåindex 2010=100 enligt näringsgren (TOL 2008)

  2012/3 2012/4 2012 2013/1* 2013/2* 2013/3* 2013/4* 2013*
Näringsgren                
A Jord- och skogsbruk 106,6 107,6 106,3 108,3 108,4 108,7 108,6 108,5
Timavlönade 105,8 106,4 105,3 107,2 106,9 107,3 106,9 107,1
Månadsavlönade 108,2 109,8 108,1 110,5 111,0 111,1 111,5 111,0
C Tillverkning 104,7 106,2 104,7 106,4 106,9 107,2 107,8 107,1
Timavlönade 105,8 107,5 105,8 106,8 107,3 107,6 108,6 107,6
Månadsavlönade 103,8 105,1 103,8 106,1 106,5 106,9 107,2 106,7
10-11 Livsmedelsindustri 105,6 106,0 105,0 105,8 107,6 108,0 108,4 107,5
Timavlönade 106,2 106,8 105,6 106,5 108,6 108,7 109,3 108,3
Månadsavlönade 105,2 105,4 104,5 105,4 106,9 107,5 107,8 106,9
13-15 Textilvaru och kläder 106,3 106,6 106,0 106,5 108,2 108,3 108,5 107,9
Timavlönade 106,1 106,7 106,0 106,9 108,3 108,5 108,7 108,1
Månadsavlönade 106,4 106,5 106,0 106,0 108,0 108,1 108,3 107,6
16 Tillverkning av trä 106,8 107,7 106,4 107,2 108,1 108,2 109,1 108,2
Timavlönade 107,1 107,5 106,7 106,7 107,9 108,0 108,3 107,7
Månadsavlönade 106,1 108,3 105,8 108,4 108,5 108,6 110,8 109,1
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 108,1 108,7 107,4 108,9 110,2 111,0 111,2 110,3
Timavlönade 107,8 108,3 107,1 108,2 109,6 110,5 110,7 109,8
Månadsavlönade 108,8 109,2 108,0 110,1 111,3 111,9 112,1 111,4
19-22 Kemisk industri 107,1 107,5 106,9 107,8 109,0 109,3 109,5 108,9
Timavlönade 105,8 106,1 105,6 106,1 107,0 107,2 107,4 107,0
Månadsavlönade 108,3 108,7 108,0 109,4 110,9 111,1 111,3 110,7
23 Mineralprodukter 107,4 107,9 106,8 107,7 108,7 109,6 109,8 108,9
Timavlönade 105,5 106,3 105,3 105,3 106,1 106,3 106,5 106,0
Månadsavlönade 108,7 109,1 107,8 109,4 110,4 111,8 112,0 110,9
24-30 Metallindustri 102,8 105,1 103,2 105,5 105,4 105,6 106,3 105,7
Timavlönade 105,1 108,3 105,6 107,0 106,7 106,8 108,5 107,2
Månadsavlönade 101,7 103,4 101,9 104,7 104,8 105,0 105,2 104,9
24 Metallframställning, timavlönade 102,4 105,9 103,1 104,1 103,2 103,3 104,9 103,9
25 Metallvarutillverkning, timavlönade 104,1 107,5 104,7 106,0 105,5 105,6 107,3 106,1
26-27 Elektronik timavl. 108,4 111,8 108,7 111,1 111,3 111,5 113,3 111,8
28-30 Maskiner timavl. 105,5 108,3 106,1 107,1 106,9 107,0 108,7 107,4
31 Tillv. av möbler 104,1 105,3 104,1 105,6 105,8 106,0 106,9 106,1
Timavlönade 103,0 103,8 102,9 104,3 104,6 104,8 105,0 104,7
Månadsavlönade 106,3 108,2 106,4 108,1 108,4 108,6 110,8 109,0
D Energiproduktion 104,1 105,5 104,3 105,0 105,1 105,3 107,2 105,6
Timavlönade 104,7 106,2 104,9 105,8 105,7 105,9 107,9 106,3
Månadsavlönade 103,9 105,2 104,1 104,8 104,9 105,1 107,0 105,5
E Vattenförsörjning 105,7 106,3 105,9 107,1 107,8 107,9 108,4 107,8
Timavlönade 104,2 104,1 104,4 104,9 106,0 106,2 106,4 105,9
Månadsavlönade 107,0 108,4 107,4 109,2 109,4 109,6 110,3 109,6
F Byggverksamhet 105,9 106,8 105,8 106,9 107,6 108,0 108,9 107,9
Timavlönade 105,2 106,5 105,4 106,5 107,0 107,0 108,3 107,2
Månadsavlönade 107,3 107,4 106,5 107,9 108,9 110,1 110,2 109,3
G Handel 106,9 107,3 106,4 107,2 107,9 109,1 109,3 108,4
Timavlönade 107,0 106,6 107,1 106,3 107,6 107,7 108,0 107,4
Månadsavlönade 106,8 107,3 106,4 107,2 107,9 109,2 109,4 108,4
45 Motorfordonshandel 107,4 108,8 107,3 109,0 109,7 109,9 110,1 109,7
Timavlönade 107,3 107,1 107,1 106,8 108,5 108,6 108,8 108,2
Månadsavlönade 107,5 109,6 107,5 110,1 110,3 110,4 110,7 110,4
46-47 Handel 106,8 107,0 106,3 106,8 107,6 108,9 109,2 108,1
H Transport och magas. 106,2 106,9 106,0 107,2 108,0 108,3 108,7 108,1
Timavlönade 106,0 106,8 106,1 107,2 108,0 107,9 108,3 107,9
Månadsavlönade 106,3 107,1 105,9 107,1 107,9 108,8 109,1 108,2
49-51 Transport 107,1 107,5 106,6 107,7 108,8 109,5 109,7 108,9
Timavlönade 107,2 107,6 107,0 108,5 109,8 109,9 110,2 109,6
Månadsavlönade 107,0 107,3 106,2 106,9 107,9 109,1 109,3 108,3
52 Stödtj. till transport 104,4 105,6 104,6 106,2 107,0 106,8 107,3 106,8
Timavlönade 104,5 106,2 105,2 106,2 107,2 105,4 105,7 106,1
Månadsavlönade 104,4 105,4 104,4 106,2 106,9 107,3 107,8 107,0
I Hotell och restaurang 105,3 105,3 104,8 105,0 105,8 107,0 107,1 106,2
J Information och kommunikation 105,7 107,5 105,8 107,9 108,1 108,2 108,6 108,2
61 Telekommunikation 105,4 108,0 105,9 107,8 108,0 108,1 108,4 108,1
Timavlönade 105,1 107,5 105,1 106,5 105,9 106,0 108,2 106,6
Månadsavlönade 105,4 108,0 105,9 107,9 108,0 108,1 108,4 108,1
62-63 IT- och informationstjänster 105,6 107,6 105,7 108,2 108,4 108,5 108,7 108,4
K Finans och försäkring 105,0 106,2 105,1 107,3 107,5 107,7 108,0 107,6
64,66 Finansförmedling 105,3 106,3 105,3 107,5 107,7 107,9 108,1 107,8
65 Försäkring 104,1 106,0 104,3 106,7 106,9 107,1 107,4 107,0
L Fastighetsverksamhet 105,8 106,3 105,2 105,9 107,4 108,2 108,4 107,5
M Juridik, ekonomi och vetenskap 106,0 107,2 105,9 107,5 108,1 108,4 108,6 108,2
69-70 Juridik och ekonomi 105,8 107,7 105,9 107,9 108,0 108,2 108,4 108,1
71-72 Teknisk service 105,5 106,6 105,6 107,0 107,7 107,9 108,1 107,7
N Företagstjänster 107,6 107,8 107,2 108,1 109,3 110,0 110,2 109,4
Timavlönade 107,3 107,6 107,1 109,4 110,0 110,4 110,6 110,1
Månadsavlönade 107,7 107,8 107,2 107,8 109,1 109,9 110,1 109,2
O Offentlig förvaltning 107,7 108,0 107,5 108,3 109,9 110,0 110,2 109,6
841 Offentlig förvaltning 107,9 108,1 107,7 108,6 110,1 110,2 110,3 109,8
842 Offentliga tjänster 107,6 107,7 107,3 107,6 109,7 109,8 110,0 109,3
P Utbildning 106,6 106,7 106,4 107,3 108,6 108,7 108,9 108,4
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 106,7 106,9 106,7 107,9 108,8 108,8 109,0 108,6
86 Hälso- och sjukvård 107,8 108,1 107,7 109,2 110,0 110,0 110,2 109,8
87-88 Sociala tjänster 105,3 105,4 105,3 106,2 107,2 107,3 107,4 107,0
R Kultur, nöje och fritid 107,8 108,1 107,4 108,6 109,7 109,9 110,1 109,6
S Annan serviceverks. 105,9 106,2 105,5 106,4 108,1 108,4 108,6 107,8
9491 Religiösa samfund 104,7 104,9 104,3 104,9 107,0 107,1 107,3 106,6
* Preliminär

Källa: Förtjänstnivåindex 2013, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anu Uuttu 09 1734 2322, Harri Nummila 09 1734 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 5.2.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 4:e kvartalet 2013, Tabellbilaga 5. Förtjänstnivåindex 2010=100 enligt näringsgren (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2013/04/ati_2013_04_2014-02-05_tau_005_sv.html