Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 8. Förtjänstnivåindex 2005=100 enligt näringsgren (TOL 2008)

  2012/3 2012/4 2012 2013/1* 2013/2* 2013/3* 2013/4* 2013*
Näringsgren                
A Jord- och skogsbruk 128,1 129,3 127,8 130,2 130,3 130,6 130,5 130,4
Timavlönade 123,0 123,7 122,4 124,6 124,3 124,8 124,3 124,5
Månadsavlönade 131,9 133,8 131,8 134,7 135,4 135,5 136,0 135,4
C Tillverkning 122,6 124,4 122,6 124,6 125,2 125,5 126,3 125,4
Timavlönade 123,0 125,0 123,1 124,2 124,8 125,1 126,2 125,1
Månadsavlönade 122,4 124,0 122,4 125,1 125,7 126,0 126,4 125,8
10-11 Livsmedelsindustri 128,7 129,1 127,9 128,9 131,0 131,6 132,1 130,9
Timavlönade 127,4 128,0 126,6 127,7 130,2 130,3 131,1 129,8
Månadsavlönade 130,1 130,3 129,3 130,3 132,2 133,0 133,4 132,2
13-15 Textilvaru och kläder 122,5 122,9 122,2 122,8 124,7 124,8 125,1 124,4
Timavlönade 121,2 121,8 121,0 122,1 123,8 123,9 124,1 123,5
Månadsavlönade 125,8 125,8 125,3 125,2 127,6 127,7 128,0 127,1
16 Tillverkning av trä 126,4 127,5 126,0 126,9 127,9 128,1 129,1 128,0
Timavlönade 124,6 125,0 124,1 124,1 125,6 125,7 125,9 125,3
Månadsavlönade 130,8 133,6 130,5 133,6 133,8 133,9 136,7 134,5
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 126,6 127,2 125,8 127,5 129,1 130,0 130,3 129,2
Timavlönade 124,6 125,2 123,7 125,1 126,7 127,7 128,0 126,9
Månadsavlönade 130,9 131,5 130,0 132,6 134,0 134,7 135,0 134,1
19-22 Kemisk industri 127,4 127,8 127,1 128,2 129,7 129,9 130,2 129,5
Timavlönade 123,8 124,2 123,7 124,2 125,3 125,5 125,8 125,2
Månadsavlönade 131,5 132,0 131,1 132,8 134,6 134,9 135,1 134,4
23 Mineralprodukter 130,9 131,6 130,2 131,3 132,4 133,5 133,8 132,8
Timavlönade 129,8 130,9 129,6 129,6 130,6 130,9 131,1 130,6
Månadsavlönade 130,4 130,9 129,4 131,3 132,5 134,2 134,4 133,1
24-30 Metallindustri 118,9 121,5 119,3 121,9 121,9 122,1 122,9 122,2
Timavlönade 120,6 124,3 121,3 122,8 122,4 122,6 124,5 123,1
Månadsavlönade 117,7 119,7 117,9 121,2 121,3 121,6 121,8 121,5
24 Metallframställning, timavlönade 118,3 122,4 119,1 120,2 119,2 119,3 121,2 120,0
25 Metallvarutillverkning, timavlönade 122,4 126,4 123,2 124,7 124,1 124,2 126,2 124,8
26-27 Elektronik timavl. 123,9 127,8 124,2 126,9 127,3 127,4 129,4 127,8
28-30 Maskiner timavl. 119,3 122,5 119,9 121,1 120,9 121,0 123,0 121,5
31 Tillv. av möbler 123,1 124,5 123,1 124,9 125,2 125,5 126,5 125,5
Timavlönade 122,9 123,9 122,9 124,6 124,9 125,1 125,4 125,0
Månadsavlönade 126,2 128,6 126,4 128,5 128,7 129,0 131,7 129,5
D Energiproduktion 124,1 125,7 124,3 125,2 125,3 125,5 127,9 126,0
Timavlönade 118,8 120,4 119,0 120,1 119,9 120,1 122,4 120,6
Månadsavlönade 126,6 128,3 126,9 127,7 127,8 128,1 130,5 128,5
E Vattenförsörjning 131,2 132,0 131,6 133,0 133,8 134,0 134,6 133,9
Timavlönade 122,0 121,8 122,3 122,9 124,1 124,3 124,6 124,0
Månadsavlönade 132,4 134,1 132,9 135,1 135,4 135,6 136,4 135,6
F Byggverksamhet 128,2 129,3 128,1 129,5 130,3 130,7 131,9 130,6
Timavlönade 126,4 127,9 126,6 127,9 128,6 128,5 130,1 128,8
Månadsavlönade 132,2 132,4 131,3 133,0 134,3 135,7 135,9 134,7
G Handel 127,1 127,6 126,6 127,5 128,3 129,7 130,0 128,9
Timavlönade 126,9 126,5 127,1 126,1 127,7 127,8 128,1 127,5
Månadsavlönade 127,2 127,8 126,6 127,6 128,5 129,9 130,2 129,1
45 Motorfordonshandel 124,9 126,5 124,8 126,8 127,6 127,7 128,0 127,5
Timavlönade 128,4 128,3 128,3 127,9 130,0 130,1 130,3 129,6
Månadsavlönade 123,8 126,2 123,7 126,7 127,0 127,2 127,4 127,1
46-47 Handel 127,5 127,8 126,9 127,6 128,5 130,1 130,4 129,2
H Transport och magas. 129,6 130,5 129,4 130,8 131,8 132,2 132,7 131,9
Timavlönade 129,9 130,9 130,0 131,4 132,4 132,2 132,7 132,2
Månadsavlönade 129,3 130,2 128,8 130,3 131,3 132,3 132,7 131,6
49-51 Transport 131,7 132,2 131,2 132,5 133,9 134,7 135,0 134,0
Timavlönade 133,8 134,4 133,6 135,5 137,0 137,2 137,6 136,8
Månadsavlönade 129,5 129,9 128,5 129,4 130,5 132,0 132,3 131,1
52 Stödtj. till transport 126,3 127,8 126,6 128,5 129,4 129,2 129,8 129,2
Timavlönade 123,9 125,9 124,7 125,9 127,1 124,9 125,3 125,8
Månadsavlönade 126,9 128,1 126,9 129,1 129,9 130,4 131,1 130,1
I Hotell och restaurang 123,9 123,9 123,4 123,5 124,4 125,9 126,0 125,0
J Information och kommunikation 126,4 128,7 126,5 129,1 129,3 129,5 130,0 129,5
61 Telekommunikation 129,5 132,8 130,2 132,6 132,8 132,9 133,2 132,9
Timavlönade 128,1 131,0 128,2 129,8 129,1 129,2 131,9 130,0
Månadsavlönade 129,8 133,0 130,5 132,9 133,0 133,2 133,4 133,1
62-63 IT- och informationstjänster 125,2 127,5 125,3 128,3 128,5 128,6 128,9 128,6
K Finans och försäkring 132,3 133,8 132,4 135,2 135,5 135,7 136,0 135,6
64,66 Finansförmedling 131,5 132,8 131,6 134,3 134,6 134,9 135,1 134,7
65 Försäkring 134,9 137,3 135,1 138,2 138,4 138,7 139,1 138,6
L Fastighetsverksamhet 133,7 134,2 132,8 133,8 135,6 136,6 136,9 135,7
M Juridik, ekonomi och vetenskap 126,4 127,9 126,3 128,2 129,0 129,3 129,5 129,0
69-70 Juridik och ekonomi 128,2 130,6 128,4 130,7 130,9 131,1 131,4 131,0
71-72 Teknisk service 126,3 127,7 126,4 128,1 129,0 129,2 129,4 128,9
N Företagstjänster 127,7 127,9 127,3 128,4 129,7 130,6 130,8 129,9
Timavlönade 123,2 123,5 123,0 125,6 126,3 126,8 127,0 126,4
Månadsavlönade 129,8 130,0 129,3 129,9 131,5 132,5 132,7 131,7
O Offentlig förvaltning 132,8 133,1 132,5 133,5 135,5 135,6 135,9 135,1
841 Offentlig förvaltning 133,2 133,4 132,8 134,0 135,8 135,9 136,2 135,5
842 Offentliga tjänster 132,2 132,3 131,8 132,2 134,8 134,9 135,1 134,2
P Utbildning 129,2 129,4 129,0 130,0 131,7 131,8 132,0 131,4
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 128,6 128,8 128,6 130,0 131,1 131,2 131,3 130,9
86 Hälso- och sjukvård 130,2 130,5 130,1 131,8 132,7 132,8 133,0 132,6
87-88 Sociala tjänster 126,5 126,6 126,5 127,6 128,8 128,9 129,1 128,6
R Kultur, nöje och fritid 125,0 125,3 124,6 125,9 127,2 127,5 127,7 127,1
S Annan serviceverks. 125,9 126,3 125,5 126,5 128,5 128,9 129,1 128,2
9491 Religiösa samfund 121,4 121,7 121,1 121,7 124,2 124,3 124,5 123,7
* Preliminär

Källa: Förtjänstnivåindex 2013, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anu Uuttu 09 1734 2322, Harri Nummila 09 1734 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 5.2.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 4:e kvartalet 2013, Tabellbilaga 8. Förtjänstnivåindex 2005=100 enligt näringsgren (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2013/04/ati_2013_04_2014-02-05_tau_008_sv.html