Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 9. Förtjänstnivåindex 2010=100, procentuella förändringar

  2012/3 2012/4 2012 2013/1* 2013/2* 2013/3* 2013/4* 2013*
Näringsgren Förändring                
Alla löntagare Årsförändring 3,1 2,8 3,2 2,2 2,0 2,2 1,8 2,0
Kvartalsförändring 0,2 0,7 . 0,3 0,7 0,3 0,3 .
Män Årsförändring 2,9 2,6 2,9 2,2 2,0 2,2 1,7 2,0
Kvartalsförändring 0,2 0,9 . 0,3 0,7 0,3 0,4 .
Kvinnor Årsförändring 3,2 3,0 3,4 2,1 2,0 2,2 1,9 2,0
Kvartalsförändring 0,2 0,5 . 0,5 0,8 0,4 0,2 .
Timavlönade Årsförändring 3,4 3,0 3,4 1,8 1,8 1,7 1,3 1,7
Kvartalsförändring 0,2 1,2 . -0,1 0,5 0,1 0,8 .
Månadsavlönade Årsförändring 3,0 2,8 3,1 2,2 2,0 2,3 1,9 2,1
Kvartalsförändring 0,2 0,6 . 0,4 0,8 0,4 0,2 .
Staten Årsförändring 3,9 3,8 3,9 2,1 2,3 2,2 2,1 2,2
Kvartalsförändring 0,2 0,3 . -0,2 2,1 0,1 0,2 .
Kommuner Årsförändring 2,8 2,8 3,6 1,2 1,9 1,9 1,9 1,8
Kvartalsförändring 0,1 0,1 . 1,0 0,7 0,1 0,1 .
Den privata sektorn Årsförändring 3,1 2,7 3,0 2,5 2,0 2,2 1,7 2,1
Kvartalsförändring 0,2 1,0 . 0,2 0,6 0,4 0,4 .
Övriga Årsförändring 3,2 3,0 3,5 1,7 2,1 2,2 2,1 2,0
Kvartalsförändring 0,1 0,2 . 0,1 1,7 0,2 0,2 .
A Jord- och skogsbruk Årsförändring 5,1 4,5 5,0 2,9 2,5 2,0 0,9 2,1
Kvartalsförändring 0,9 0,9 . 0,7 0,0 0,3 -0,1 .
C Tillverkning Årsförändring 2,7 2,3 2,5 2,8 2,4 2,4 1,5 2,3
Kvartalsförändring 0,3 1,4 . 0,2 0,5 0,3 0,6 .
D El-, gas- och värmeförsörjning Årsförändring 1,3 1,9 2,2 1,1 1,4 1,1 1,7 1,3
Kvartalsförändring 0,4 1,3 . -0,4 0,0 0,2 1,9 .
E Vattenförsörjning och avfall Årsförändring 2,6 2,4 3,2 1,2 1,7 2,1 2,0 1,8
Kvartalsförändring -0,3 0,6 . 0,8 0,6 0,1 0,5 .
F Byggverksamhet Årsförändring 2,7 2,4 3,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Kvartalsförändring 0,3 0,9 . 0,1 0,7 0,3 0,9 .
G Handel Årsförändring 2,7 2,6 2,7 2,3 1,0 2,1 1,9 1,8
Kvartalsförändring 0,0 0,4 . -0,1 0,7 1,1 0,2 .
H Transport och magasinering Årsförändring 4,0 3,8 3,9 2,3 1,8 2,1 1,6 1,9
Kvartalsförändring 0,1 0,7 . 0,2 0,7 0,3 0,3 .
I Hotell- och restaurangverksamhet Årsförändring 2,5 2,6 2,5 1,6 0,3 1,6 1,7 1,3
Kvartalsförändring -0,1 0,0 . -0,3 0,7 1,2 0,1 .
J Information och kommunikation Årsförändring 3,8 3,5 3,4 3,2 2,7 2,4 1,0 2,3
Kvartalsförändring 0,5 1,8 . 0,3 0,1 0,1 0,4 .
K Finans- och försäkringsverksamhet Årsförändring 2,6 2,0 2,5 2,8 2,7 2,6 1,6 2,4
Kvartalsförändring 0,3 1,2 . 1,0 0,2 0,2 0,2 .
L Fastighetsverksamhet Årsförändring 2,7 3,4 2,4 2,8 1,7 2,2 2,0 2,2
Kvartalsförändring 0,2 0,4 . -0,3 1,4 0,7 0,2 .
M Juridik, ekonomi och vetenskap Årsförändring 4,2 3,4 3,7 2,6 2,3 2,3 1,3 2,1
Kvartalsförändring 0,3 1,2 . 0,3 0,6 0,3 0,2 .
N Uthyrning, fastighetstj. och andra företagstj. Årsförändring 3,7 3,4 3,9 2,2 1,6 2,2 2,3 2,0
Kvartalsförändring 0,0 0,2 . 0,3 1,1 0,7 0,2 .
O Offentlig förvaltning och försvar Årsförändring 3,3 3,1 3,7 1,6 2,1 2,1 2,1 2,0
Kvartalsförändring 0,1 0,2 . 0,3 1,5 0,1 0,2 .
P Utbildning Årsförändring 2,9 2,8 3,4 1,4 1,9 2,0 2,0 1,8
Kvartalsförändring 0,0 0,1 . 0,5 1,3 0,1 0,2 .
Q Vård och omsorg; sociala tjänster Årsförändring 2,9 2,9 3,6 1,4 2,0 2,0 2,0 1,8
Kvartalsförändring 0,1 0,2 . 0,9 0,8 0,1 0,1 .
R Kultur, nöje och fritid Årsförändring 4,0 3,6 4,2 2,2 1,9 2,0 1,9 2,0
Kvartalsförändring 0,1 0,3 . 0,4 1,0 0,2 0,2 .
S Annan serviceverksamhet Årsförändring 2,7 2,8 3,0 2,0 2,3 2,3 2,2 2,2
Kvartalsförändring 0,3 0,3 . 0,2 1,6 0,3 0,2 .
* Preliminär

Källa: Förtjänstnivåindex 2013, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anu Uuttu 09 1734 2322, Harri Nummila 09 1734 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 5.2.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 4:e kvartalet 2013, Tabellbilaga 9. Förtjänstnivåindex 2010=100, procentuella förändringar . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2013/04/ati_2013_04_2014-02-05_tau_009_sv.html