Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 10. Index för ordinarie förtjänst 2010=100, procentuella förändringar

  2012/3 2012/4 2012 2013/1* 2013/2* 2013/3* 2013/4* 2013*
Näringsgren Förändring                
Alla löntagare Årsförändring 3,0 2,8 3,1 2,5 2,3 2,5 2,1 2,4
Kvartalsförändring 0,2 0,7 . 0,7 0,7 0,3 0,3 .
Män Årsförändring 3,0 2,7 3,0 2,5 2,3 2,4 2,0 2,3
Kvartalsförändring 0,2 0,9 . 0,5 0,7 0,3 0,4 .
Kvinnor Årsförändring 3,0 2,9 3,3 2,5 2,4 2,6 2,3 2,4
Kvartalsförändring 0,2 0,5 . 0,9 0,8 0,4 0,2 .
Timavlönade Årsförändring 3,1 2,6 3,1 2,1 2,1 2,0 1,7 2,0
Kvartalsförändring 0,2 1,2 . 0,2 0,5 0,1 0,8 .
Månadsavlönade Årsförändring 3,0 2,8 3,2 2,6 2,4 2,6 2,2 2,5
Kvartalsförändring 0,2 0,6 . 0,8 0,8 0,4 0,2 .
Staten Årsförändring 3,6 3,4 3,6 2,5 2,7 2,6 2,5 2,6
Kvartalsförändring 0,2 0,3 . 0,1 2,1 0,1 0,2 .
Kommuner Årsförändring 2,6 2,5 3,3 1,7 2,4 2,4 2,4 2,2
Kvartalsförändring 0,1 0,1 . 1,4 0,7 0,1 0,1 .
Den privata sektorn Årsförändring 3,1 2,8 3,0 2,8 2,3 2,5 2,0 2,4
Kvartalsförändring 0,2 1,0 . 0,5 0,6 0,4 0,4 .
Övriga Årsförändring 3,0 2,9 3,3 2,2 2,5 2,6 2,6 2,5
Kvartalsförändring 0,1 0,2 . 0,5 1,7 0,2 0,2 .
A Jord- och skogsbruk Årsförändring 4,5 3,9 4,4 3,4 3,0 2,4 1,4 2,5
Kvartalsförändring 0,9 0,9 . 1,2 0,0 0,3 -0,1 .
C Tillverkning Årsförändring 3,2 2,8 2,9 3,0 2,6 2,5 1,7 2,4
Kvartalsförändring 0,3 1,4 . 0,4 0,5 0,3 0,6 .
D El-, gas- och värmeförsörjning Årsförändring 1,2 1,8 2,1 1,9 2,2 2,0 2,5 2,2
Kvartalsförändring 0,4 1,3 . 0,4 0,0 0,2 1,9 .
E Vattenförsörjning och avfall Årsförändring 2,4 2,2 3,0 1,5 2,1 2,5 2,3 2,1
Kvartalsförändring -0,3 0,6 . 1,1 0,6 0,1 0,5 .
F Byggverksamhet Årsförändring 2,6 2,3 2,9 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Kvartalsförändring 0,3 0,9 . 0,1 0,7 0,3 0,9 .
G Handel Årsförändring 2,6 2,6 2,7 2,8 1,5 2,6 2,4 2,3
Kvartalsförändring 0,0 0,4 . 0,4 0,7 1,1 0,2 .
H Transport och magasinering Årsförändring 4,0 3,7 3,8 2,6 2,1 2,4 2,0 2,2
Kvartalsförändring 0,1 0,7 . 0,5 0,7 0,3 0,3 .
I Hotell- och restaurangverksamhet Årsförändring 2,0 2,1 2,0 2,2 0,9 2,3 2,4 2,0
Kvartalsförändring -0,1 0,0 . 0,4 0,7 1,2 0,1 .
J Information och kommunikation Årsförändring 4,0 3,6 3,5 3,5 3,0 2,7 1,3 2,6
Kvartalsförändring 0,5 1,8 . 0,7 0,1 0,1 0,4 .
K Finans- och försäkringsverksamhet Årsförändring 3,2 2,7 3,2 3,1 3,0 2,9 2,0 2,7
Kvartalsförändring 0,3 1,2 . 1,3 0,2 0,2 0,2 .
L Fastighetsverksamhet Årsförändring 3,0 3,7 2,7 3,5 2,4 2,9 2,7 2,9
Kvartalsförändring 0,2 0,4 . 0,4 1,4 0,7 0,2 .
M Juridik, ekonomi och vetenskap Årsförändring 3,8 3,0 3,3 3,2 2,9 2,9 1,9 2,7
Kvartalsförändring 0,3 1,2 . 0,8 0,6 0,3 0,2 .
N Uthyrning, fastighetstj. och andra företagstj. Årsförändring 3,2 2,9 3,4 2,7 2,1 2,8 2,8 2,6
Kvartalsförändring 0,0 0,2 . 0,9 1,1 0,7 0,2 .
O Offentlig förvaltning och försvar Årsförändring 3,1 2,9 3,5 2,1 2,6 2,6 2,5 2,4
Kvartalsförändring 0,1 0,2 . 0,7 1,5 0,1 0,2 .
P Utbildning Årsförändring 2,7 2,6 3,2 1,7 2,3 2,4 2,4 2,2
Kvartalsförändring 0,0 0,1 . 0,9 1,3 0,1 0,2 .
Q Vård och omsorg; sociala tjänster Årsförändring 2,7 2,6 3,4 1,8 2,4 2,4 2,4 2,2
Kvartalsförändring 0,1 0,2 . 1,3 0,8 0,1 0,1 .
R Kultur, nöje och fritid Årsförändring 3,4 3,1 3,7 2,6 2,3 2,4 2,3 2,4
Kvartalsförändring 0,2 0,3 . 0,9 1,0 0,2 0,2 .
S Annan serviceverksamhet Årsförändring 2,5 2,7 2,8 2,3 2,6 2,6 2,5 2,5
Kvartalsförändring 0,3 0,3 . 0,4 1,6 0,3 0,2 .
* Preliminär

Källa: Förtjänstnivåindex 2013, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anu Uuttu 09 1734 2322, Harri Nummila 09 1734 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 5.2.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 4:e kvartalet 2013, Tabellbilaga 10. Index för ordinarie förtjänst 2010=100, procentuella förändringar . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2013/04/ati_2013_04_2014-02-05_tau_010_sv.html