Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 6. Index för ordinarie förtjänst 2010=100 enligt näringsgren (TOL 2008)

  2012/4 2012 2013/1* 2013/2* 2013/3* 2013/4* 2013* 2014/1*
Näringsgren                
A Jord- och skogsbruk 107,1 105,8 108,5 108,6 109,0 109,0 108,8 109,7
Timavlönade 105,8 104,7 107,2 106,9 107,4 107,0 107,1 107,9
Månadsavlönade 109,5 107,9 110,7 111,6 112,0 112,7 111,8 113,0
C Tillverkning 106,6 105,1 107,0 107,5 107,9 108,6 107,7 108,7
Timavlönade 107,0 105,3 106,7 107,2 107,5 108,6 107,5 108,4
Månadsavlönade 106,2 104,9 107,2 107,7 108,2 108,6 107,9 108,9
10-11 Livsmedelsindustri 106,2 105,3 106,0 107,5 107,7 107,8 107,3 108,1
Timavlönade 106,1 104,9 105,9 107,6 107,4 107,7 107,2 107,9
Månadsavlönade 106,3 105,5 106,1 107,4 107,9 108,0 107,3 108,2
13-15 Textilvaru och kläder 105,9 105,3 106,8 108,8 109,1 109,6 108,6 109,8
Timavlönade 105,8 105,1 106,7 108,1 108,1 108,1 107,8 108,4
Månadsavlönade 106,0 105,5 107,0 109,7 110,5 111,4 109,7 111,7
16 Tillverkning av trä 107,3 106,0 107,2 108,1 109,1 110,9 108,8 111,2
Timavlönade 106,5 105,8 106,3 107,5 108,8 110,3 108,2 110,6
Månadsavlönade 108,9 106,4 109,3 109,5 109,8 112,2 110,2 112,5
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 108,0 106,8 108,6 109,9 110,6 110,8 110,0 111,0
Timavlönade 107,1 105,8 107,4 108,8 109,6 109,8 108,9 110,0
Månadsavlönade 109,9 108,6 110,9 112,0 112,5 112,6 112,0 112,9
19-22 Kemisk industri 107,1 106,5 107,9 109,2 109,4 109,5 109,0 109,8
Timavlönade 106,8 106,3 107,3 108,2 108,2 108,1 107,9 108,4
Månadsavlönade 107,4 106,7 108,5 110,1 110,4 110,8 110,0 111,0
23 Mineralprodukter 107,1 106,0 107,0 107,8 108,9 109,3 108,3 109,5
Timavlönade 105,7 104,7 105,2 106,0 106,9 107,9 106,5 108,1
Månadsavlönade 108,1 106,9 108,3 109,1 110,2 110,3 109,5 110,5
24-30 Metallindustri 106,1 104,2 106,5 106,6 107,0 107,8 107,0 107,8
Timavlönade 107,5 104,9 106,6 106,4 106,5 108,2 106,9 107,4
Månadsavlönade 105,3 103,8 106,5 106,8 107,2 107,6 107,0 108,0
24 Metallframställning, timavlönade 106,6 103,7 105,1 104,2 105,3 108,0 105,7 107,2
25 Metallvarutillverkning, timavlönade 107,2 104,5 106,2 105,7 106,2 108,3 106,6 107,5
26-27 Elektronik timavl. 110,5 107,3 110,2 110,5 110,6 112,4 110,9 111,5
28-30 Maskiner timavl. 106,8 104,6 106,1 105,9 105,5 106,6 106,0 105,8
31 Tillv. av möbler 106,2 104,9 106,9 107,0 107,5 108,7 107,5 109,4
Timavlönade 105,3 104,4 106,4 106,7 107,5 108,3 107,2 109,3
Månadsavlönade 107,8 106,0 107,7 107,6 107,5 109,4 108,0 109,6
D Energiproduktion 105,3 104,1 106,0 106,2 106,6 108,8 106,9 109,0
Timavlönade 105,6 104,3 105,8 105,9 106,1 108,1 106,5 108,3
Månadsavlönade 105,2 104,1 106,0 106,4 106,8 109,1 107,1 109,3
E Vattenförsörjning 106,1 105,7 107,2 107,7 107,8 108,2 107,7 108,9
Timavlönade 104,2 104,6 105,0 105,9 105,9 105,9 105,7 106,1
Månadsavlönade 107,9 106,9 109,2 109,5 109,6 110,3 109,7 111,5
F Byggverksamhet 107,0 105,9 107,2 107,9 108,4 109,5 108,3 109,7
Timavlönade 106,5 105,4 106,6 107,2 107,2 108,6 107,4 108,8
Månadsavlönade 107,9 107,0 108,3 109,6 110,9 111,3 110,0 111,5
G Handel 106,7 105,8 107,1 107,9 109,1 109,5 108,4 109,8
Timavlönade 106,3 106,9 106,3 107,5 108,1 108,9 107,7 109,1
Månadsavlönade 106,7 105,8 107,2 107,9 109,2 109,5 108,5 109,8
45 Motorfordonshandel 108,0 106,6 108,7 109,4 109,6 109,9 109,4 110,3
Timavlönade 106,7 106,7 106,7 108,3 108,3 108,5 108,0 108,7
Månadsavlönade 108,6 106,5 109,7 109,9 110,2 110,5 110,1 111,0
46-47 Handel 106,4 105,7 106,8 107,6 109,1 109,4 108,2 109,7
H Transport och magas. 107,0 106,0 107,6 108,4 108,8 109,3 108,5 109,8
Timavlönade 106,9 106,2 107,5 108,4 108,4 109,0 108,3 109,5
Månadsavlönade 107,0 105,9 107,6 108,3 109,2 109,5 108,6 110,1
49-51 Transport 107,8 106,9 108,4 109,6 110,3 110,6 109,7 110,8
Timavlönade 108,0 107,4 109,0 110,4 110,6 111,0 110,2 111,2
Månadsavlönade 107,5 106,4 107,9 108,8 110,1 110,3 109,3 110,5
52 Stödtj. till transport 105,5 104,5 106,1 106,9 106,9 107,6 106,9 108,6
Timavlönade 106,1 105,1 106,1 107,1 106,0 106,9 106,5 108,0
Månadsavlönade 105,3 104,3 106,1 106,8 107,2 107,8 107,0 108,8
I Hotell och restaurang 104,3 103,8 104,8 105,7 107,1 107,4 106,3 107,6
J Information och kommunikation 107,2 105,4 108,1 108,4 108,7 109,2 108,6 109,5
61 Telekommunikation 108,6 106,5 108,7 108,7 108,7 108,8 108,7 109,0
Timavlönade 107,0 104,7 106,5 105,9 106,9 110,1 107,3 110,3
Månadsavlönade 108,7 106,6 108,7 108,7 108,7 108,8 108,7 109,0
62-63 IT- och informationstjänster 107,0 105,2 108,4 108,7 109,0 109,4 108,9 109,8
K Finans och försäkring 106,6 105,4 108,1 108,4 108,7 109,0 108,6 109,3
64,66 Finansförmedling 106,6 105,6 108,2 108,4 108,7 109,0 108,6 109,2
65 Försäkring 106,5 104,8 107,8 108,3 108,7 109,3 108,5 109,7
L Fastighetsverksamhet 106,2 105,1 106,6 108,0 108,7 108,9 108,1 109,2
M Juridik, ekonomi och vetenskap 106,6 105,3 107,6 108,3 108,7 109,0 108,4 109,3
69-70 Juridik och ekonomi 107,0 105,2 108,1 108,2 108,5 108,7 108,4 109,3
71-72 Teknisk service 106,1 105,1 107,2 108,0 108,3 108,6 108,0 108,9
N Företagstjänster 107,1 106,5 108,1 109,3 110,0 110,3 109,4 110,6
Timavlönade 106,9 106,4 109,0 109,2 109,2 109,1 109,1 109,9
Månadsavlönade 107,1 106,5 107,9 109,3 110,3 110,6 109,5 110,8
O Offentlig förvaltning 107,5 107,0 108,2 109,7 109,7 109,9 109,4 110,0
841 Offentlig förvaltning 107,5 107,1 108,3 109,7 109,7 109,8 109,4 109,9
842 Offentliga tjänster 107,3 106,9 107,5 109,5 109,5 109,6 109,0 109,7
P Utbildning 106,3 106,0 107,3 108,6 108,8 109,0 108,4 109,1
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 106,4 106,1 107,8 108,7 108,9 109,1 108,6 109,2
86 Hälso- och sjukvård 107,5 107,1 109,0 109,8 109,9 110,0 109,7 110,2
87-88 Sociala tjänster 104,9 104,9 106,3 107,4 107,5 107,8 107,2 107,9
R Kultur, nöje och fritid 107,3 106,7 108,4 109,6 110,0 110,3 109,6 110,5
S Annan serviceverks. 106,2 105,5 106,4 108,0 108,3 108,4 107,8 108,6
9491 Religiösa samfund 104,8 104,3 104,6 106,6 106,7 106,9 106,2 107,0
* Preliminär

Källa: Förtjänstnivåindex 2014, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anu Uuttu 09 1734 2322 (9.6.2014 => 029 551 2322), Harri Nummila 09 1734 3235 (9.6.2014 => 029 551 3235), palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 28.5.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 1:a kvartalet 2014, Tabellbilaga 6. Index för ordinarie förtjänst 2010=100 enligt näringsgren (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2014/01/ati_2014_01_2014-05-28_tau_006_sv.html